Industriarbetarnas tidning

Inhyrd – detta gäller för dig

28 oktober, 2011

Skrivet av JOSEPHINE BERGENMAR LAGER

Vilken lön ska jag ha? Hur går jag med i facket? Vilka rättigheter har jag som inhyrd egentligen? Läs Dagens Arbetes guide för bemanningsanställda.

Bemanningsavtalet reglerar villkoren

 • Bemanningsavtalet är ett kollektivavtal som reglerar inhyrdas villkor. Det tecknades år 2000 mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden.
 • De försäkringar som ingår i bemanningsavtalet är avtalspension SAF-LO, tjänstegruppslivsförsäkring, avgångsbidragsförsäkring, avtalsgruppsjukförsäkring, och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Lön

 • Vilken lön ska jag ha?

Bemanningsföretaget sätter din lön utifrån löneuppgifter från arbetsplatsen. Du ska minimum ha snittlönen för de jämförbara grupper som finns på arbetsplatsen. Om de inhyrda är ensamma om uppgifterna kan du få hjälp av fackförbundet att hitta motsvarande positioner på andra närliggande företag. Ta hjälp av arbetsplatsens fackklubb i löneförhandlingen med bemanningsföretaget.

 • Arbetsplatsens anställda får löneökning men inte jag, vem ska jag vända mig till?

Så länge du inte har lägre än snittlönen, så har du som inhyrd inte rätt till löneökning.

 • Mitt bemanningsföretag har meddelat att de kommer att sänka min lön. Hur kan facket hjälpa mig att få tillbaka min gamla lön?

Här kan bemanningsföretaget ha rätten på sin sida. Eftersom snittlönen baseras på aktuella löneuppgifter, kan snittet både gå upp och ned. Till exempel om företaget gör många nyanställningar med låga ingångslöner. Om du anar ugglor i mossen kan du alltid kontakta fackklubben för att kolla vilka de aktuella lönesnitten är. Har du fått för låg lön så har du rätt att få skillnaden i efterhand (retroaktivt).

 • Vilken rätt till föräldralön och föräldrapenning har jag?

Du har rätt till föräldralön om du varit anställd av bemanningsföretaget i minst ett år och anställningen fortsätter under minst tre månader efter föräldraledigheten. Om du har varit anställd i ett, men inte två, år i följd får du en månads föräldralön. Som anställd under minst två år i följd får du två månaders föräldralön. Rätten till föräldrapenning från Försäkringskassan är densamma för alla. Om du har rätt till utfyllnad av föräldrapenning varierar. Kolla vad som gäller på ditt bemanningsföretag.

 • Jag har precis fått avsluta en uthyrning på en arbetsplats, nu står jag utan uppdrag. Vilken rätt till lön har jag?

Om du står utan uppdrag utan att ha avböjt uppdrag utan tillräckliga skäl, så har du rätt till garantilön enligt bemanningsavtalet. Garantilönen är 90 procent av din snittlön tre månader tillbaka i tiden.

Arbetsplatsen

 • Om jag upptäcker en säkerhetsrisk på arbetsplatsen, vem ska jag berätta detta för?

Arbetsplatsens skyddsombud. Det är alltid arbetsplatsen som ansvarar för brister i arbetsmiljön. Skyddsombuden ska lyssna lika mycket på inhyrda som på företagets anställda. Skyddsombudet ska om det krävs, kunna stoppa arbetet vid säkerhetsrisk. Att du som inhyrd vågar påtala brister är därför viktigt.

 • Jag blir sexuellt trakasserad av en kollega på arbetsplatsen, vem kan hjälpa mig?

I första hand ska du vända dig till arbetsplatsens ledning. Du bör kontakta bemanningsföretaget, speciellt om din kollega också är därifrån. Svårt att prata med kundföretaget? Som förbundsmedlem har du rätt till en facklig företrädare. Prata med arbetsplatsens fackklubb, eller om det inte finns med närmaste förbundsavdelning.

 • De anställda på arbetsplatsen har mycket bättre arbetskläder än jag.

  Dessutom har jag bara en uppsättning och om den blir smutsig måste jag låna av arbetsplatsen. Varför måste jag använda bemanningsföretagets kläder?

Det är bemanningsföretaget som ansvarar för att du har skydds- och arbetskläder. De kan ge dig arbetskläder eller göra en överenskommelse med arbetsplatsen om utlåning av arbetskläder. Kontakta din konsultchef på bemanningsföretaget.

 • De anställda på arbetsplatsen får vidareutbildning i form av kurser. Vilken rätt har jag som inhyrd till det?

Det beror på hur viktig utbildningen är för dina arbetsuppgifter. Om du får nya arbetsuppgifter som du inte behärskar, bör du få en utbildning i detta. Kontakta din konsultchef. Om det inte ger resultat kan du rådfråga arbetsplatsens fackklubb. Eftersom vidareutbildning inte kommer per automatik för dig som inhyrd, får du visa mycket eget ansvar för din kompetensutveckling.

 • En kompis som också jobbar som inhyrd på annat företag fick en facklig introduktion på arbetsplatsen. Jag själv har däremot inte fått någon sådan på min arbetsplats. Vad gäller?

Detta är något som beror på arbetsplatsen. Det finns ingen generell rätt till facklig introduktion på nya arbetsplatser. Däremot har flera fackklubbar förhandlat fram det med arbetsplatsen.

Fackligt

 • Vilket fackförbund är jag egentligen med i? Bemanningsföretagets eller arbetsplatsens förbund?

Bemanningsföretagen har mycket sällan egna fackklubbar. Deras kollektivavtal är slutet med LO-förbunden och gäller på alla deras arbetsplatser. Du kan gå med i arbetsplatsens förbund eller det förbund inom vars område du huvudsakligen jobbar i om du har flera arbetsplatser.

 • Jag har mestadels varit uthyrd till företag inom metallindustrin, därför gick jag med i IF Metall. Nu ska jag bli uthyrd till ett sågverk. Borde jag byta fackförbund?

Det beror på hur länge du ska vara på sågverket. Om det är under en begränsad period kan det vara enklast att stanna kvar hos IF Metall. Ska du där-emot stanna kvar en längre period hos sågverket, så kan det vara bäst att byta förbund. Detta för att få mest stöd och störst möjlighet till påverkan på arbetsplatsen.

 • Hur gör jag för att inte bli nollställd för a-kassan vid förbundsbyte?

Begär ett ”övergångsbevis” från det gamla förbundet och se till att bytet blir utan glapp. Oftast byter man vid månadsskiftet.

 • Är det svårare för fackklubben att förhandla för mig som inhyrd än för anställda?

Ja, eftersom förhållandena med bemanningsföretaget redan finns reglerade i bemanningsavtalet. Samtidigt beror det på vad det gäller. När bemanningsföretaget inte sköter sig kan du som medlem få hjälp av en facklig representant. Viktiga frågor som drivs för de inhyrda mot arbetsplatsen är också något som fackklubben ska stå för.

Villkor

 • Jag har läst att man som inhyrd får ha max 75 kilometer till ett uppdrag. Den arbetsplats jag är på nu ligger 100 kilometer från mitt hem. Kan jag sluta uppdraget med bibehållen garantilön?

Maxavståndet gäller inte från hemmet utan från
bemanningsföretagets kontor. Skulle det ändå visa sig att det är över maxavståndet, så har du rätt att avböja uppdraget med bibehållen garantilön.

Jag vill söka ett uppdrag som kräver ”tjänstbarhetsintyg”, måste jag själv
stå för läkarundersökningen?

Nej, det är ditt bemanningsföretag som ska betala den hälsoundersökning som ligger till grund för tjänstbarhetsintyget.  Samtidigt ansvarar kundföretaget för att inte ta in personer utan tjänstbarhetsintyg. Om arbetsplatsen kräver ett tjänstbarhetsintyg från dig ska du vända dig till ditt bemanningsföretag.

 • Gäller arbetsplatsens personalförmåner även mig som inhyrd?

Nej, generellt gäller arbetsplatsens personalförmåner endast deras anställda. Sedan är det inte helt ovanligt att bemanningsföretag har till exempel friskvårdsbidrag.  Kolla med ditt bemanningsföretag vilka personalförmåner som finns.

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

Bemanningens pris

Bemanningens pris

För 20 år sedan var tanken att det skulle användas för att klara tillfälliga toppar. I dag har det blivit en permanent lösning, antalet bemanningsanställda har tiofaldigats. För många är det en väg in på arbetsmarknaden. Andra fastnar i en ­evighet av osäkra uppdrag. Som Antonio.

Får de ge mig sämre lön nu?

Jag får mycket sämre lön som bemanningsanställd än vad jag hade när jag var anställd. Får de göra så?

Vad är skillnaden mellan kvalificerad och okvalificerad?

Är anställd hos ett bemanningsföretag men går dessvärre på garantilön då min arbetsgivare inte har nåt uppdrag åt mig. Såg i en artikel om garantilön då kvalificerade och okvalificerade får olika lön … Vad kännetecknas som kvalificerad samt okvalificerad?

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Bemannings­anställda: Önskar vi hade samma villkor

Bemannings­anställda: Önskar vi hade samma villkor

Bemanningsanställda rök först när Volvo stängde. När produktionen drar igång igen står de sist i kön för att få tillbaka jobben. Än så länge är Joel Gustafsson och Mikael Olsson utan arbete.

Tvist om helglön – nu stäms bemanningsföretag

Tvist om helglön – nu stäms bemanningsföretag

Anställda på bemanningsföretaget Adecco har gått miste om helgersättning, enligt IF Metall. Nu stämmer fackförbundet Adecco inför Arbetsdomstolen, AD. ”Ett pilotfall”, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Bemanningsföretag eller fackförening?

Bemanningsföretag eller fackförening?

”Om de lokala verkstadsklubbarna skall överleva i framtiden måste splittringen genom inhyrning stoppas”, skriver en bemanningsanställd industriarbetare.

”Viktigaste är att du är medlem i något fack”

”Viktigaste är att du är medlem i något fack”

Som inhyrd till olika arbetsplatser kan det vara svårt att veta – vilket fack ska du tillhöra? DA frågar Mats Jägbro, GS-ombudsman med ansvar för bemanningsavtalet.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

På Skandinaviska byggelement går fabriken för högtryck, trots coronakris.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.

Skyddsombudens dag DA uppmärksammar dem som värnar om din arbetsmiljö

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

21 oktober är det Skyddsombudens dag. DA frågade tre ombudsmän från tre fackförbund hur de tänker uppmärksamma dagen.

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

I över 15 år har Lotten Loberg varit den enda åklagaren i landet som arbetat heltid med arbetsmiljöbrott.
Nu när hon gått i pension tar ingen över hennes arbete på heltid.

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Skyddsombudet Momodou Lamin Sanneh har 75 fackliga utbildningar i bagaget. Men han är fortfarande hungrig på kunskap.

Dagarna då livet förändrades

Dagarna då livet förändrades

”Jag upprepar allt ännu en gång i huvudet. Har vi missat något?” Regionala skyddsombudet Linda Forså skriver om när uppdraget att arbeta med vår säkerhet tog en ny vändning, och om att äntligen få fika i samma rum som andra människor.

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

Sätter stopp för smittan

Sätter stopp för smittan

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Arbetsrätt Striden om las

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Släpp laghotet – förhandla vidare om las

Helle Klein: ”Både fack och arbetsgivare har varit tydliga med att det inte är mer tid de behöver utan mindre av politiskt tvång.”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen måste hela arbetarrörelsen ställa sig på rätt sida, skriver IF Metall-klubbens styrelse på AB Volvo i Umeå.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.