Industriarbetarnas tidning

Inhyrd – detta gäller för dig

28 oktober, 2011

Skrivet av JOSEPHINE BERGENMAR LAGER

Vilken lön ska jag ha? Hur går jag med i facket? Vilka rättigheter har jag som inhyrd egentligen? Läs Dagens Arbetes guide för bemanningsanställda.

Bemanningsavtalet reglerar villkoren

 • Bemanningsavtalet är ett kollektivavtal som reglerar inhyrdas villkor. Det tecknades år 2000 mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden.
 • De försäkringar som ingår i bemanningsavtalet är avtalspension SAF-LO, tjänstegruppslivsförsäkring, avgångsbidragsförsäkring, avtalsgruppsjukförsäkring, och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Lön

 • Vilken lön ska jag ha?

Bemanningsföretaget sätter din lön utifrån löneuppgifter från arbetsplatsen. Du ska minimum ha snittlönen för de jämförbara grupper som finns på arbetsplatsen. Om de inhyrda är ensamma om uppgifterna kan du få hjälp av fackförbundet att hitta motsvarande positioner på andra närliggande företag. Ta hjälp av arbetsplatsens fackklubb i löneförhandlingen med bemanningsföretaget.

 • Arbetsplatsens anställda får löneökning men inte jag, vem ska jag vända mig till?

Så länge du inte har lägre än snittlönen, så har du som inhyrd inte rätt till löneökning.

 • Mitt bemanningsföretag har meddelat att de kommer att sänka min lön. Hur kan facket hjälpa mig att få tillbaka min gamla lön?

Här kan bemanningsföretaget ha rätten på sin sida. Eftersom snittlönen baseras på aktuella löneuppgifter, kan snittet både gå upp och ned. Till exempel om företaget gör många nyanställningar med låga ingångslöner. Om du anar ugglor i mossen kan du alltid kontakta fackklubben för att kolla vilka de aktuella lönesnitten är. Har du fått för låg lön så har du rätt att få skillnaden i efterhand (retroaktivt).

 • Vilken rätt till föräldralön och föräldrapenning har jag?

Du har rätt till föräldralön om du varit anställd av bemanningsföretaget i minst ett år och anställningen fortsätter under minst tre månader efter föräldraledigheten. Om du har varit anställd i ett, men inte två, år i följd får du en månads föräldralön. Som anställd under minst två år i följd får du två månaders föräldralön. Rätten till föräldrapenning från Försäkringskassan är densamma för alla. Om du har rätt till utfyllnad av föräldrapenning varierar. Kolla vad som gäller på ditt bemanningsföretag.

 • Jag har precis fått avsluta en uthyrning på en arbetsplats, nu står jag utan uppdrag. Vilken rätt till lön har jag?

Om du står utan uppdrag utan att ha avböjt uppdrag utan tillräckliga skäl, så har du rätt till garantilön enligt bemanningsavtalet. Garantilönen är 90 procent av din snittlön tre månader tillbaka i tiden.

Arbetsplatsen

 • Om jag upptäcker en säkerhetsrisk på arbetsplatsen, vem ska jag berätta detta för?

Arbetsplatsens skyddsombud. Det är alltid arbetsplatsen som ansvarar för brister i arbetsmiljön. Skyddsombuden ska lyssna lika mycket på inhyrda som på företagets anställda. Skyddsombudet ska om det krävs, kunna stoppa arbetet vid säkerhetsrisk. Att du som inhyrd vågar påtala brister är därför viktigt.

 • Jag blir sexuellt trakasserad av en kollega på arbetsplatsen, vem kan hjälpa mig?

I första hand ska du vända dig till arbetsplatsens ledning. Du bör kontakta bemanningsföretaget, speciellt om din kollega också är därifrån. Svårt att prata med kundföretaget? Som förbundsmedlem har du rätt till en facklig företrädare. Prata med arbetsplatsens fackklubb, eller om det inte finns med närmaste förbundsavdelning.

 • De anställda på arbetsplatsen har mycket bättre arbetskläder än jag.

  Dessutom har jag bara en uppsättning och om den blir smutsig måste jag låna av arbetsplatsen. Varför måste jag använda bemanningsföretagets kläder?

Det är bemanningsföretaget som ansvarar för att du har skydds- och arbetskläder. De kan ge dig arbetskläder eller göra en överenskommelse med arbetsplatsen om utlåning av arbetskläder. Kontakta din konsultchef på bemanningsföretaget.

 • De anställda på arbetsplatsen får vidareutbildning i form av kurser. Vilken rätt har jag som inhyrd till det?

Det beror på hur viktig utbildningen är för dina arbetsuppgifter. Om du får nya arbetsuppgifter som du inte behärskar, bör du få en utbildning i detta. Kontakta din konsultchef. Om det inte ger resultat kan du rådfråga arbetsplatsens fackklubb. Eftersom vidareutbildning inte kommer per automatik för dig som inhyrd, får du visa mycket eget ansvar för din kompetensutveckling.

 • En kompis som också jobbar som inhyrd på annat företag fick en facklig introduktion på arbetsplatsen. Jag själv har däremot inte fått någon sådan på min arbetsplats. Vad gäller?

Detta är något som beror på arbetsplatsen. Det finns ingen generell rätt till facklig introduktion på nya arbetsplatser. Däremot har flera fackklubbar förhandlat fram det med arbetsplatsen.

Fackligt

 • Vilket fackförbund är jag egentligen med i? Bemanningsföretagets eller arbetsplatsens förbund?

Bemanningsföretagen har mycket sällan egna fackklubbar. Deras kollektivavtal är slutet med LO-förbunden och gäller på alla deras arbetsplatser. Du kan gå med i arbetsplatsens förbund eller det förbund inom vars område du huvudsakligen jobbar i om du har flera arbetsplatser.

 • Jag har mestadels varit uthyrd till företag inom metallindustrin, därför gick jag med i IF Metall. Nu ska jag bli uthyrd till ett sågverk. Borde jag byta fackförbund?

Det beror på hur länge du ska vara på sågverket. Om det är under en begränsad period kan det vara enklast att stanna kvar hos IF Metall. Ska du där-emot stanna kvar en längre period hos sågverket, så kan det vara bäst att byta förbund. Detta för att få mest stöd och störst möjlighet till påverkan på arbetsplatsen.

 • Hur gör jag för att inte bli nollställd för a-kassan vid förbundsbyte?

Begär ett ”övergångsbevis” från det gamla förbundet och se till att bytet blir utan glapp. Oftast byter man vid månadsskiftet.

 • Är det svårare för fackklubben att förhandla för mig som inhyrd än för anställda?

Ja, eftersom förhållandena med bemanningsföretaget redan finns reglerade i bemanningsavtalet. Samtidigt beror det på vad det gäller. När bemanningsföretaget inte sköter sig kan du som medlem få hjälp av en facklig representant. Viktiga frågor som drivs för de inhyrda mot arbetsplatsen är också något som fackklubben ska stå för.

Villkor

 • Jag har läst att man som inhyrd får ha max 75 kilometer till ett uppdrag. Den arbetsplats jag är på nu ligger 100 kilometer från mitt hem. Kan jag sluta uppdraget med bibehållen garantilön?

Maxavståndet gäller inte från hemmet utan från
bemanningsföretagets kontor. Skulle det ändå visa sig att det är över maxavståndet, så har du rätt att avböja uppdraget med bibehållen garantilön.

Jag vill söka ett uppdrag som kräver ”tjänstbarhetsintyg”, måste jag själv
stå för läkarundersökningen?

Nej, det är ditt bemanningsföretag som ska betala den hälsoundersökning som ligger till grund för tjänstbarhetsintyget.  Samtidigt ansvarar kundföretaget för att inte ta in personer utan tjänstbarhetsintyg. Om arbetsplatsen kräver ett tjänstbarhetsintyg från dig ska du vända dig till ditt bemanningsföretag.

 • Gäller arbetsplatsens personalförmåner även mig som inhyrd?

Nej, generellt gäller arbetsplatsens personalförmåner endast deras anställda. Sedan är det inte helt ovanligt att bemanningsföretag har till exempel friskvårdsbidrag.  Kolla med ditt bemanningsföretag vilka personalförmåner som finns.

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

Varför får jag lägre helglön?

Hur kan helglönen i bemanningsavtalet vara 50 kronor lägre i timmen än vad de fast anställda får? Det undrar en läsare. Jurist Henric Ask svarar.

1 000 bemannings­anställda kan tas ut i strejk

1 000 bemannings­anställda kan tas ut i strejk

LO-förbunden varslar om konflikt inom bemanningsområdet.

Bemanningens pris

Bemanningens pris

För 20 år sedan var tanken att det skulle användas för att klara tillfälliga toppar. I dag har det blivit en permanent lösning, antalet bemanningsanställda har tiofaldigats. För många är det en väg in på arbetsmarknaden. Andra fastnar i en ­evighet av osäkra uppdrag. Som Antonio.

Får de ge mig sämre lön nu?

Jag får mycket sämre lön som bemanningsanställd än vad jag hade när jag var anställd. Får de göra så?

Vad är skillnaden mellan kvalificerad och okvalificerad?

Är anställd hos ett bemanningsföretag men går dessvärre på garantilön då min arbetsgivare inte har nåt uppdrag åt mig. Såg i en artikel om garantilön då kvalificerade och okvalificerade får olika lön … Vad kännetecknas som kvalificerad samt okvalificerad?

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Bemannings­anställda: Önskar vi hade samma villkor

Bemannings­anställda: Önskar vi hade samma villkor

Bemanningsanställda rök först när Volvo stängde. När produktionen drar igång igen står de sist i kön för att få tillbaka jobben. Än så länge är Joel Gustafsson och Mikael Olsson utan arbete.

Tvist om helglön – nu stäms bemanningsföretag

Tvist om helglön – nu stäms bemanningsföretag

Anställda på bemanningsföretaget Adecco har gått miste om helgersättning, enligt IF Metall. Nu stämmer fackförbundet Adecco inför Arbetsdomstolen, AD. ”Ett pilotfall”, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Avtal 2023

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Om de allra högsta cheferna får kraftigt höjda ersättningar under avtalsrörelsen blir det svårare för parterna att komma överens, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Priserna stiger och ibland handlar det bara om att lönen ska räcka månaden ut. Kommer förhandlarna att ta hänsyn till det, undrar Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

När våra företrädare lämnar oss med svältlöner så måste vi ta saken i våra egna händer och protestera, som resten av världen gör, skriver sex IF Metall-medlemmar.

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers ställer sig bakom LO-samordningen. Det blev klart under förbundsmötet i Uddevalla på söndagen. ”Det känns bra!”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

GS säger ja till avtalskrav

GS säger ja till avtalskrav

GS ställer sig bakom de framlagda kraven inför kommande avtalsrörelse.

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

Många tyckte att avtalskraven var för låga men IF Metalls avtalsråd röstade ändå ja till att vara med i Facken inom industrins och LO:s plattformar. 

Vilse i avtalsspråket?

Vilse i avtalsspråket?

Dagens Arbete hjälper dig att förstå de vanligaste orden som har med dina villkor att göra.

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

Vi gick ner i lön vid krisen 2008, och lät oss permitteras under pandemin, samtidigt som företagen tog ut jättevinster. Vi måste visa ledamöterna på IF Metalls kongress att vi inte tänker nöja oss med luft i plånboken, skriver IF Metall-medlemmen Andreas Köhler.

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Varken Industriarbetsgivarna eller Trä- och möbelföretagen tycker att Facken inom industrins lönekrav är rimliga. ”Vi betraktar världen ur olika perspektiv.”