Industriarbetarnas tidning

Arbetsgivaren räddningen när systemet svek

7 oktober, 2014

Skrivet av text: Anna Tiberg. Research: Charlie Olofsson

När Peter Nordmark tryckte sönder handleden på jobbet trodde han att han var skyddad. Men enligt försäkringsbolaget var det som skedde ingen olycka. Och Peter är inte ensam. Fackens jurister larmar om att arbetare kommer i kläm på grund av försäkringsbolaget Afa:s sätt att tolka reglerna.

Arbetsskadade faller mellan stolarna

 • Om Afa inte godkänner en arbetsolycka, finns en annan väg. Men då måste du få din arbetsskada (olycksfall eller arbetssjukdom) godkänd av Försäkringskassan (FK).
 • FK prövar bara arbetsskador om det finns en medicinsk prognos om att du kommer att förlora inkomst i minst ett år framöver. Sedan sjukförsäkringsreformen 2008 gör sjukvården sällan sådana prognoser. Därför är det väldigt få försäkrade som får en prognos från sjukvården, och ännu färre vet att de ska be om en prognos.
 • Det innebär att en försäkrad kan gå sjukskriven på hel- eller deltid år efter år utan prognos, trots att det handlar om en arbetsskada. Man kan inte få prognosen i efterhand. Den som i Peters fall har återvänt till arbetslivet kan, om Afa inte godkänner arbetsolyckan, därför inte räkna med någon ersättning alls.

I KORTHET

 • 1. Afa är fackens och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag. Den som omfattas av kollektivavtal omfattas också av Afa:s försäkring.
 • 2. Försäkringen ska ersätta den som råkar ut för en olycka på jobbet. Förutom att inkomstbortfallet ersätts med 100 procent, ska man också få ersättning för sveda, värk och bestående men.
 • 3. LO-TCO Rättsskydd anser att Afa har börjat tolka reglerna så att en del som borde få sin arbetsolycka godkänd, inte får det. Drabbade kan i slutändan stå helt utan ersättning.
 • 4. Afa håller inte med Rättsskyddet om att de börjat tolka reglerna på nytt sätt.
 • 5. Den som inte får sin arbetsolycka godkänd kan få hjälp av facket att driva sitt ärende.

De vanligaste orsakerna till ett avslag från AFA

 • Det finns inget samband mellan olycksfallet och de besvär man har. Exempel: Man klämmer handen i en maskin och är sjukskriven för ryggskott.
 •  Olycksfallsmomentet är inte uppfyllt. Exempel: Man lyfter någonting och får ont i ryggen. Om inget oförutsett, plötsligt händer i lyftet så är det inte ett olycksfall.
 • Man råkar ut för ett olycksfall, men skadan har inte lett till några kostnader som kan ersättas inom ramen för försäkringen.

Peter trodde inte sina ögon när han öppnade brevet från försäkringsbolaget Afa. Han försökte läsa och förstå. Det gick inte.

Enligt texten hade han inte varit med om någon olycka. Trodde Afa att han ville få handleden söndersliten? Tyckte de att han fick skylla sig själv?

Den 24 april 2012 hade inledningsvis varit en arbetsdag som andra. Arbetsgivaren Hags i småländska Aneby tillverkar lekställningar och utrustning till lekplatser, och Peters uppgift gick bland annat ut på att bocka rör.

Till rörbockning finns förstås maskiner, och det händer någon gång ibland att rören blir lite felbockade. Då vilar man stången mot axeln, böjer knäna, kilar fast ena röränden vid en utstickande klack, sträcker upp och får med hela sin kroppsstyrka röret att bändas rätt.

Den här dagen var den utskjutande klacken flyttad till ett ställe närmare svetsarna. För att kunna använda den behövde Peter stå tätt intill en ställning med lastpallar. Det gjorde att han måste vrida kroppen, och därför kunde han inte ta i med ben och rygg. När han tryckte i för att pressa uppåt kom hela belastningen i stället mot händer och underarmar. Han hörde ett kraschande ljud, och har inte kunnat bocka några rör sedan dess.

Ett helt år var Peter borta från sitt jobb. Han bollades runt i sjukvårdssystemet, genomgick en misslyckad operation och sedan ännu en. Han förlorade tusentals kronor i inkomst varje månad och fick kämpa med ekonomin. Han har fortfarande ont i arm och hand. Men varken den förlorade inkomsten eller de bestående besvären vill alltså Afa ersätta. Hur kan det bli så här?

– Vi tycker att Afa:s sätt att resonera är väldigt märkligt och i det närmaste filosofiskt, säger Kerstin Burman, jurist på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd.

– Afa beskriver en olycka som att något ovanligt och oförutsett ska ha hänt, och där är nog alla överens. Enligt min tolkning menar de att om man har planerat att utföra ett arbetsmoment och skadar sig, så kan det inte vara oväntat. Det är som att säga att den som vandrar nerför en korridor och halkar inte har varit med om en olycka, eftersom promenaden var planerad.

– Vi har haft flera liknande fall de senaste två åren, och vi upplever att Afa har börjat tolka reglerna om vad som är ett olycksfall i arbetet på ett nytt sätt, ett som vi tycker är helt fel.

Peter beviljades rättshjälp av IF Metall och kunde överklaga Afa:s beslut. Det enda han fick tillbaka från försäkringsbolaget var nya formuleringar att häpna över:

”För att nå ett mål anstränger man sig för att fullgöra arbetsmomentet vilket innebär en planerad handling. Denna handling kan inte ske omedvetet då man för att nå sitt mål åstadkommer en ansträngning.”

Han tycker att skrivningen är absurd. Han planerade att böja röret rätt, och då måste han också ha planerat, eller insett, att han skulle kunna slita av handledens ligament?

– Självklart skulle jag aldrig ha gjort det här om jag trott att jag skulle skada mig. Jag har utfört arbetsmomentet många gånger förut. Men nu var det vid en ny plats med nya förutsättningar. Jag har alltså aldrig utfört momentet på det här sättet tidigare.

– Och jag tycker för övrigt att hela resonemanget är överflödigt. Jag har skadat mig när jag utförde mitt arbete, och då är det väl en arbetsolycka? Vad ska man annars ha försäkringen till?

Ersättningen hade han haft behov av. Olyckan bar med sig en fruktansvärd uppförsbacke i Peter Nordmarks liv, en som påverkar honom ännu i dag.

– Man måste vara frisk för att klara av att vara sjuk. Det låter som en klyscha men den stämmer. Jag har kämpat mot vården, mot Försäkringskassan och mot Afa.

Jag har skadat mig när jag utförde mitt arbete, och då är det väl en arbetsolycka

Han har överklagat Afa:s besked till den sista instansen, den som kallas skiljenämnden, men räknar med avslag igen, och han känner att de system som han trodde fanns för att skydda sådana som honom, de svek. Den som i slutändan räddade Peter Nordmark var i stället hans arbetsgivare.

Han fick operationstid dagen innan Försäkringskassan beslutat att utförsäkra honom, och hade inget annat val än att gå till jobbet. Där sattes han framför en dator. Peter lärdes upp till en tjänst där han är med och planerar det jobb han tidigare själv utförde, en tjänst som han inte hade utbildning för men snabbt tog till sig.

– Företaget hade kunnat säga upp mig. I stället stöttade de på alla sätt. Om jag hade blivit arbetslös hade jag inte kunnat söka något av de jobb jag har utbildning för. Tack vare att jag är en stark person och har en bra arbetsgivare har jag kunnat gå vidare med mitt liv. De jag tänker mest på är alla andra – de som inte har samma tur som jag.

Fotnot: Om Afa inte godkänner arbetsolyckan kommer Peter inte att få ersättning för inkomstförlust, utan förlorar runt 60 000 kronor på det år han varit sjukskriven. Han kan inte heller få ersättning för sveda och värk, eller de men som olyckan orsakat. Ingen vet hur mycket pengar han i slutändan går miste om.

 

Fler olyckor som inte har godkänts

Andra exempel på olyckor där de drabbade inte fått olycksfallet godkänt av Afa. I samtliga fall anser LO-TCO Rättsskydd att olycksfallet borde ha godkänts. 

Small till i handleden
Mannen jobbade med att installera maskiner. Eftersom varje maskin var unik fanns det heller ingen arbetssituation som var den andra lik. Den här gången skulle han installera en centraldammsugare, utan ritningar eller instruktioner. När han skulle trycka fast en rörhylsa som satt avigt till small det till i handleden och skadan var ett faktum.

Vred till knäet
Kvinnan jobbade som maskinoperatör på ett pappersbruk. Hon skulle kontrollmäta diametern på en pappersrulle som låg på en så kallad rullpuffare. När hon reste sig upp från huksittande ställning vred hon knäet och det small till. Kvinnan drabbades av en kraftig smärta på baksidan och på insidan av höger knä. Senare konstaterades att hon fått en muskelbristning på utsidan av knäleden.

Skadad av boxningssäck

Mannen jobbade som polis, och i jobbet ingick att han fick träna boxning på arbetstid. Han var alltså försäkrad medan han tränade. Vid olyckstillfället använde han en för honom ny sorts boxningssäck, en som var mycket tyngre än de han brukade använda. Eftersom han var oförberedd på säckens tyngd slutade det hela med en allvarligt skadad sena i armen.

 

Afa svarar på kritiken:

Försäkringsbolaget Afa håller inte med om att man blivit snålare i bedömningen av vad som är en olycka på jobbet. Snarare tvärtom. Varför Peter och de andra inte fått olycksfallen godkända får vi inga svar på, eftersom Afa inte diskuterar enskilda fall.

Arbetsskadade faller mellan stolarna …

 • Om Afa inte godkänner en arbetsolycka, finns en annan väg. Men då måste du få din arbetsskada (olycksfall eller arbetssjukdom) godkänd av Försäkringskassan (FK).
 • FK prövar bara arbetsskador om det finns en medicinsk prognos om att du kommer att förlora inkomst i minst ett år framöver. Sedan sjukförsäkringsreformen 2008 gör sjukvården sällan sådana prognoser. Därför är det väldigt få försäkrade som får en prognos från sjukvården, och ännu färre vet att de ska be om en prognos.
 •  Det innebär att en försäkrad kan gå sjukskriven på hel- eller deltid år efter år utan prognos, trots att det handlar om en arbetsskada. Man kan inte få prognosen i efterhand. Den som i Peters fall har återvänt till arbetslivet kan, om Afa inte godkänner arbetsolyckan, därför inte räkna med någon ersättning alls.

Afa har inte blivit snålare i sin bedömning, och inte heller har försäkringsbolaget börjat tolka reglerna på ett nytt sätt. Det säger Michel Normark, analyschef på Afa.

– Vi tycker inte att det finns någon grund för den uppfattningen. När det gäller den här typen av olycksfall har vi snarare blivit mer generösa, det är vår uppfattning.

Afa:s egna siffror visar inte på någon förändring när det gäller den här typen av avslag, säger han. Det finns ingenting i statistiken som tyder på att avslagen har ökat.

Han håller med om att det finns gråzoner, olyckor som är särskilt svåra att bedöma.

Om man lyfter en oväntat tung låda och skadar sig skulle det kunna klassas som olycksfall, säger han. Det beror på hur oväntad situationen bedöms vara.

– Vi gör en bedömning, faktorn som var oförutsedd, hur stark var den sett ur ett helhetsperspektiv?

Och om lyftet gör så att en muskel eller sena går av, godkänns skadan i princip alltid, säger han.

Vi har via LO–TCO Rättsskydd fått exempel på motsatsen. Alltså allvarliga muskel och senskador som inte har godkänts, men Michel Normark säger att han av sekretesskäl inte får diskutera enskilda fall.

Om den här typen av skador inte är olyckor, vad är de då? 

– Då skulle det kunna vara arbetssjukdom. Men då är ersättningsreglerna helt annorlunda.

För att Afa ska pröva en arbetssjukdom gäller (med få undantag) att Försäkringskassan ska ha godkänt den först (se faktaruta). Det kan vara väldigt svårt .

Medlemmar som råkar ut för sådana här olyckor på jobbet upplever avslagen som att de får skylla sig själva, ”du borde ha förstått att du skulle skada dig”. 

– Vi kan inte ha åsikter om regelverken, utan vi följer de regelverk och den praxis som finns. Regelverken bestäms dels av riksdag och regering, och dels i kollektivavtal av arbetsmarknadens parter. Vi jobbar utifrån det uppdrag vi får.

Du kanske också vill läsa…

”Att operera var uteslutet”

”Att operera var uteslutet”

Så gick det för tvättbiträdet Joy som drabbades av diskbråck.

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt.
”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

Lernia: Vi ser över detta och åtgärdar bristen

Lernia: Vi ser över detta och åtgärdar bristen

Lernias rektor i Växjö hänvisar DA till kommunikationschefen Katarina Devell i Stockholm. Här är hennes svar på frågorna om brister på Lernias vuxenutbildning i Växjö.

Elever på Lernia: oroliga att vi skadas

Elever på Lernia: oroliga att vi skadas

Slipdamm, thinnerångor, dålig skyddsutrustning och nästan ingen teori alls. Så beskriver Alicia och andra elever sina skoldagar på Lernias fordonsutbildning i Växjö. Nu befarar Alicia att hon har fått skador för livet.

Schystare säkerhet på sågen

Schystare säkerhet på sågen

Iaktta och prata – utan pekpinnar. Så hjälper anställda på SCA:s sågverk i Rundvik varandra att välja säkra beteenden framför osäkra.

Tre tillbaka på jobbet efter gasolyckan

Tre tillbaka på jobbet efter gasolyckan

Livsfarligt svavelväte läckte ut på massafabriken i Olshammar. Huvudskyddsombudet Sonny Johansson får frågor från hela Sverige om olyckan.

Virtuell värld skyddar montörer

Virtuell värld skyddar montörer

VR-glasögon och smarta kläder ska förhindra att du blir skadad på jobbet.

Så skyddar du öronen

Så skyddar du öronen

Skippar du hörselkåporna? Tänk om, bullerskador kommer ofta smygande – men kan skada dina öron för livet.

Inga fler vita fingrar på gjuteriet

Inga fler vita fingrar på gjuteriet

Efter flera fall av arbetssjukdom tvingades ledningen på Xylems gjuteri att tänka om. Ett nytt mätsystem håller reda på att du inte utsätts för alltför mycket vibrationer under ett skift.

1,4 miljoner mår dåligt av jobbet

1,4 miljoner mår dåligt av jobbet

De som är mellan 30 och 49 år drabbas hårdast av jobbstress. Det visar Arbetsmiljöverkets stora undersökning av besvär till följd av arbetet.

Sjuka Samhall

HR styr allt men slipper ta ansvaret

HR styr allt men slipper ta ansvaret

Dagens Arbetes Elinor Torp om en yrkesgrupp som bestämmer allt mer, utan att behöva stå till svars. Det visar sig inte minst i granskningen av Samhall.

Frågetecken kring Samhalls desinfektionsmedel

Frågetecken kring Samhalls desinfektionsmedel

I ett helt år har Samhall använt desinfektionsmedel som de anställda tillverkar själva. Om medlet inte hanteras rätt fungerar det inte. Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud, kräver att Samhall plockar bort medlet.

Coronasmittade städade skola – ”en lek med människors liv”

Coronasmittade städade skola – ”en lek med människors liv”

Emilia städar på en skola i Mellansverige och blev nyligen sjuk i covid. Här berättar hon med egna ord.

Samhalls vittnen – fler röster från hela landet

Samhalls vittnen – fler röster från hela landet

”Det finns inget människovärde kvar överhuvudtaget.” Det skriver en av alla anställda på Samhall. Medarbetare och chefer från norr till söder hör av sig för att berätta om situationen på det statligt ägda företaget.

Hon vill skydda de oskyddade

Hon vill skydda de oskyddade

Maj-Len är allas Maj-Len, den Samhall­städarna vänder sig till när de inte orkar mer. Men ibland säger även hennes kropp ifrån.

Samhall struntar i smittan

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar äldreboenden, mataffärer och gym. Utan skydd. Lyssna på det inlästa reportaget om Samhalls städare, som glömdes bort i pandemin.

Samhall – från stiftelse till bemanningsbolag

Samhall – från stiftelse till bemanningsbolag

Samhall har förändrats mycket genom åren. Konflikten mellan uppgiften att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett meningsfullt och utvecklande arbete och kraven på lönsamhet har präglat verksamheten under senare år.

Dagens Arbete granskar Samhall

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.