Nu måste vi skapa ett hållbart Sverige

”Just in time”-filosofin har gällt såväl inom sjukvård och omsorg som i industrin. Det har gjort oss onödigt sårbara, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Digitalisering för framtiden är viktigt, men det är inte allt”

Peter Larsson om att grundläggande kunskaper kommer att behövas även i framtiden.

Lönen, krisen och deflationen

Arbetsgivarna: Vi måste utgå från noll-inflationen

Nollinflationen sätter ramen för den kommande avtalsrörelsen, enligt arbetsgivarna. Vi kan inte utgå från Riksbankens inflationsmål på 2 procent, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

– Löneförhandlingarna måste ta sin utgångspunkt i den faktiska inflationen. Det är orealistiskt att tro att vi ska ha någon helt annan inflationstakt än vad omvärlden har, säger han.

Anders Weihe ser två stora problem för lönebildningen. Dels att Riksbankens inflationsmål på 2 procent ligger över den faktiska inflationen som är nära noll. Dels att kronans värde kraftigt pendlar upp och ner i förhållande till euron och dollarn.

– Det gör att parterna inte kan bedöma vilka effekter löneavtalen kommer att ha.

Riksbankens mål att inflationen i Sverige ska stiga med 2 procent per år har varit en viktig förutsättning för löneförhandlingarna. Det har fack och arbetsgivare hittills varit överens om.

Men nu är inflationsmålet överspelat som ”ankare i lönebildningsprocessen”, enligt Anders Weihe.

Orsaken är att Riksbanken missat målet. Inflationen har blivit betydligt lägre än beräknat.

– Trots att Riksbanken säger att de tar sikte på 2 procent är det svårt att tro dem. Verkligheten blir något helt annat, säger Anders Weihe.

– Sedan industriavtalets början har den faktiska inflationstakten i genomsnitt legat 0,6 procentenheter under 2-procentsmålet.

På senare tid har prisökningarna varit ännu lägre. I snart två år har den allmänna prisnivån i Sverige antingen legat still eller till och med sjunkit.

– Samtidigt har vi sedan 2008 haft en negativ produktivitetsutveckling. Under samma tid har vi haft kraftiga reallönehöjningar för arbetstagarna.

– Alla vet att reallönehöjningar utan produktivitetstillväxt skapar arbetslöshet. I längden är det ohållbart och innebär en risk för utslagning av industrin. Samhällsekonomin drabbas oerhört negativt av sådan utveckling.

Mot den bakgrunden anser arbetsgivarna att det inte är möjligt att ta fasta på Riksbankens 2-procentsmål.

– Riksbanken håller envist fast vid sitt inflationsmål trots att det varken är möjligt eller önskvärt att nå 2 procents inflation i den ekonomiska omvärld som gäller nu.

Europa befinner sig långt från någon varaktig tillväxt och även i resten av världen har tillväxttakten minskat, konstaterar han.

– Det är orealistiskt att tro att vi ska ha någon helt annan inflationstakt än vad omvärlden har. Därmed kan vi inte utgå från Riksbankens inflationsmål i löneförhandlingarna. Istället måste förhandlingarna ta sin utgångspunkt i den faktiska inflationen.

I dag ligger prisökningstakten i Europa – den viktigaste exportmarknaden – på cirka 0,4 procent.

– Sverige är ett av världen mest exportberoende länder och därför kan vi inte ha en inflationstakt som avviker från konkurrentländernas. Att då utgå från ett inflationsmål som ändå inte uppnås skapar inte stabilitet i den svenska ekonomin utan hotar att köra konkurrenskraften i diket.

Anders Weihe bedömer att inflationen under kommande år hamnar på mellan 0 och 0,7 procent.

– Det är de siffrorna vi måste resonera utifrån. Det kommer också att påverka avtalsperiodens längd. Om inflationstakten är lika låg om ett år som idag så blir det oerhört besvärligt att få till en lång avtalsperiod.

– Det är naturligtvis omöjligt att med dagens inflationstakt tänka sig ett flerårigt avtal som tar sin utgångspunkt i en inflation om 2 procent.

Om priserna nu faller, kan det bli aktuellt att kräva sänkta löner?

– Att få tillstånd ett branschavtal med lönesänkningar tror jag inte är realistiskt, även om det kanske vore önskvärt och nödvändigt. Däremot tycker vi att det vore rimligt att ge möjlighet att lokalt kunna komma överens om sänkta löner. Många i grunden sunda företag har det idag oerhört besvärligt beroende på den extrema situationen i Europa.

Nu anser ni att det är viktigt att fokusera på den faktiska inflationen. Omvänt, ska vi göra det även när det är 3-4 procents inflation?

– Nej, det är en felsyn. Det viktiga är att löneökningstakten är förutsägbar och ger stabila förutsättningar och ökad konkurrenskraft, så som det uttrycks i industriavtalet. Då måste vi titta hur det ser ut i omvärlden, det är vår utgångspunkt. Det är i grunden ointressant om utgångspunkten för förhandlingarna är 2 eller 5 procents inflation, det avgörande är att de förutsättningar vi utgår från är reella och inte helt felaktiga som idag.

Men är det inte ologiskt att utgå från inflationen bara när den är obefintlig?

– Vi har tidigare inte haft möjligheten att trycka ner löneökningarna till samma nivå som den faktiska inflationen. Löneökningarna har legat högre. Vi har inte förmått hålla i ankaret, helt enkelt.

– Man ska också komma ihåg att det inflationsmått som vi använder i Sverige, konsumentprisindex, är irrelevant för exportindustrin. För industri är producentprisindex helt avgörande och de siffrorna kan se helt annorlunda ut än konsumentprisindex.

Ser du inga risker att låga löneökningar eller inga löneökningar alls förstärker prissprialen neråt och att ekonomin hamnar i ett besvärligt dödläge, i deflation?

– Nej. Svensk ekonomi kan inte drivas av inhemsk konsumtion. Offentliga investeringar kan vara bra om de långsiktigt stärker konkurrenskraft och tillväxt. Men vi kan inte kosta på oss lönehöjningar för att elda på den inhemska privatkonsumtionen. Det klarar vi inte. Den notan skulle bli alltför dyr.

– Sedan 2008 har vi ökat reallönerna på ett ohållbart sätt och därmed försämrat vår relativa konkurrenskraft. Vi måste växla ned arbetskraftskostnaderna så att vi återställer och förbättrar konkurrenskraften i förhållande till konkurrentländerna, säger Anders Weihe.

Läs mer: Lön


hg@da.se

Läs mer på samma tema:

Därför är det farligt när priserna sjunker

DA reder utDet låter behagligt men ställer till problem – för din lön, ditt jobb och hela samhället.

Historisk ränta ska få fart på hjulen

Surahammars brukNär priser faller försvinner jobben. "Så här illa har det aldrig varit", säger Sonny Bergfeldt på Surahammars bruk. Där kan Riksbankens minusränta införs för att få fart på ekonomin. Det ska bli dyrare att spara och billigare att slösa.

Löneökningen borde ligga över inflationen

Calmfors:Löneökningen borde ligga över inflationen

Facket: För låga lönelyft är skadligt för ekonomin

Facket:För låga lönelyft är skadligt för ekonomin

Här skyddades du från sänkt lön

Slaget om lönenFör nittio år sedan strejkade arbetarna till sig ett löneskydd i avtalet.

Läs mer från Dagens Arbete:

Avtal 2020

”Övertid är enda sättet att få upp lönen”

På Vida packaging logistics i Järna ligger lönerna från 21 450 kronor i månaden. Samtidigt som arbetsgivarnas bud i vårens avtalsrörelse ligger på 1,4 procent.

Avtal 2020: ”Lönebudet är pinsamt”

Industrifacken kräver 3,0 procent i årliga löneökningar. Nej, säger arbetsgivarna och erbjuder 1,4 procent. Reaktionerna lät inte vänta. På Brand Factory tycker fack och anställda att budet är för lågt.

Här tjänar kvinnorna tusenlappar mindre i månaden

Löneglappet mellan könen krymper långsamt. Inom GS är skillnaden allra störst på tidningsavtalet. Där tjänar kvinnor 5 200 kronor mindre i månaden än män.

Nu syns kompetensen i lönekuvertet

I åratal försökte klubben på Eson Pac förhandla fram ett löneavtal. Till slut satte de hårt mot hårt, synade nedläggningshotet och lyckades.

”Nu är det mer rättvist”

LönerMånga tjänar långt under snittlönen, och kvinnor tjänar mindre än män. Inför varje avtalsrörelse dyker frågan upp: Hur blir lönerna mer rättvisa? För tre år sedan prövades en ny lösning – nu börjar resultatet synas.

Låglönesatsningen – lyckad modell eller en krusning på ytan?

För dig som vill veta merHur få bort orättvisa löneskillnader? I senaste avtalsrörelsen testades ett nytt sätt att lösa den eviga frågan. Men låglönesatsningen har mötts av både ris och ros.

Så får du rätt pengar

Koll på Sedan 2013 har de flesta industriarbetare delpension. Du ska få extra inbetalning till tjänstepensionen. Men alla arbetsgivare betalar inte, och det är bara du som kan kolla att det blir rätt. Vi hjälper dig!

Här är lönerna på svenska pappersbruk 2019

Listor – snittlönerDe anställda på Swedpaper i Gävle drar in de högsta lönerna i Pappers. Det visar Dagens Arbetes kartläggning för 2019. Och generellt gäller att löneskillnaderna mellan toppen och botten ökar.

1

Bilarbetarna rasar mot chefernas lönelyft

Chefstjänstemännen på Renault höjde sina löner med närmare 16 procent i fjol. Arbetarna fick nöja sig med 1,4 procent, vilket facket hävdar var en reallönesänkning. Nu kämpar man för ett rejält lyft under 2019.

1

Inkomstskillnaderna fortsätter att öka i landet

59,2 industriarbetarlöner. Så mycket mer tjänade Sveriges näringslivstoppar år 2017 enligt en ny rapport från LO.

2

Gruvarbetare toppar arbetarnas löneliga

SKILLNADERGruvarbetare är de bäst betalda arbetarna i Sverige. Tätt följda av byggnadsarbetarna, visar en ny lönerapport från LO. I botten finns de som jobbar i kommunal barnomsorg.

Södra Mönsterås 31 756 kr i snittlön.

Tio bruk över drömgränsen

PAPPERSLÖNERMassabruket i Mönsterås betalar återigen de högsta lönerna i landet. Det visar Dagens Arbetes lönekartläggning för 2018.

”Utan hjälp hade jag aldrig fått ut pengarna”

Koll påMisstänker du att arbetsgivaren har betalat ut för lite i lön eller slarvat med semesterersättningen? Klaga, man kan få ersättning flera år efteråt! Jouko Riihijärvi fick ut 80 000 kronor i obetald lön.

GS-facket stäms för lönetvist

Kan en person som har jobbat för Skogsstyrelsen i sju år räknas som oerfaren? Det anser Skogsstyrelsen som vill sätta lönen 5 000 kronor lägre än vad facket anser är rätt. Nu vill myndigheten pröva frågan i domstol.

1

Rapport: tjänstemännen drar ifrån

Industrins lönemärke har satts för lågt och det har lett till ökade klyftor, enligt en rapport från LO-förbunden inom 6F och tankesmedjan Katalys. Slutsatserna sågas totalt av kritikerna.

2

Lönerna på pappersbruken

Södra Mönsterås har en snittlön på 31 078 kr/månaden. Foto: Jan Nordström

Oförändrat i lönetoppen

PAPPERS LÖNERÄven 2017 tjänade pappersarbetarna i Mönsterås mest i branschen, enligt DA:s unika kartläggning. Ytterligare tre bruk har numera en snittlön på över 30 000 kronor.

Kvinnor som vill uppåt

Kvinnor har svårt att nå de bäst betalda jobben, visar lönestatistik från Pappers som DA har bearbetat. Vi har träffat två kvinnor på Billerud Korsnäs Gävle som inte tvekar att sträva uppåt.

4

Högsta lön för mödan: 95 845 kronor

577 pappersarbetare tjänade över 50 000 kronor brutto i månaden i oktober i fjol. Dagens Arbetes siffror visar månadslön inklusive alla tillägg. Läs hela listan här - se var man tjänade allra mest.

Här finns arbetarna med högst löner

Unik lönelista577 pappersmedlemmar (varav 17 kvinnor) tjänade i oktober 2016 över 50 000 kronor i månaden. Det är fem procent av medlemmarna.

1

"Dubbelskift ska undvikas"

Arbetstidernas förläggning får aldrig tumma på hälso- och säkerhetsaspekterna. Det menar Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

1

Bästa lönerna på Mönsterås

Löneläget 2015Var får Pappers medlemmar bäst betalt? Svaret får du som vanligt i DA:s unika statistik. Södras fabriker ligger mycket bra till, men det finns också bruk som halkar efter.

"Vi är fortfarande bäst på det vi gör"

Löneläget 2015Billerud Korsnäs Gävle faller i lönestatistiken. – Vi är medvetna om detta och på väg att se över vårt nuvarande lönesystem, säger Pappers ordförande på bruket, Kjell Olsson.

Så undviker du a-kassans fallgropar

Koll påÅttio procent av lönen upp till taket – så ska a-kassan funka. Men se upp – ibland blir det mindre. För Jan Larsson i Hjo blev det en chock när han insåg vad han skulle klara sig på.

4

Striden om tiden

Mer bunden – mer betalt

En tusenlapp extra till den som inte kan gå på toaletten när som helst. Ett av flera exempel på hur trucktillverkaren Atlet Unicarriers får betala för att snabbt kunna ändra produktionen.

Tio hot mot din löneökning

Kris i Europa, sifferlösa avtal här hemma – kan man verkligen vara säker på att få mer i plånboken? DA listar tio hot mot din löneökning, på kort och lång sikt.

1
Magnus Håkansson, Jan-Åke isaksson, Johnny Landén, Johnny Johansson, Nibe.

5 000 i sänkt lön med nytt ackord

Värmepumpstillverkaren Nibe investerade sig till högre effektivitet. Men de anställda på två avdelningar i Markaryd fick betala med uppemot 5000 lägre lön i månaden när ackordet ändrades.

5
Leif Dahl, klubbordförande, Monica Hulander, löner och Annika Lund personalansvarig arbetar på Svedbergs som tillverkar badrumsskåp, handfat och allt som hör badrummet till. Nu ser de fram emot ett lokalt lönesystem på företaget. Foto: Lars Andersson

Vägen till rättvisa löner

LönVem ska bestämma din lön? Lösningen kanske heter Lönesystem. Men räkna med att det kan ta tid.

2
Anders Nyrén och Anders Ullberg.

"Man måste kunna stå för sin lön"

LönegapetGapet mellan näringslivets toppar och arbetarna växer. I början av åttiotalet gick det 9 arbetarlöner på en vd-lön – i dag är siffran 49.

12

Det får vi(ssa av oss) på jobbet

förmåner på jobbet

Vad har du för förmåner?

IF MetallFritidshus, tjänstebil eller flexibel arbetstid? Lyx för vissa, vardag för andra. DA har ställt samman en unik lista över alla förmåner på storföretagen.

Bonusen som kan stoppa din a-kassa

Koll påDin arbetsplats ska lägga ner och ni får bonus för att stanna till slutet. Då riskerar du att bli utan a-kassa.

3
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.