Missbrukaren måste få hjälp

Arbetsgivaren ska inte vara både spanare, polis och domare. Att slänga ut anställda som fastnat i drogtester är fel väg att gå, skriver chefredaktör Helle Klein.

”Vilka ges en röst och på vilkas bekostnad?”

Även om ryktet om demokratins död är kraftigt överdrivet är hoten i högsta grad hotfulla, skriver Alexandra Pascalidou.

Läget på pappersbruken

Så är dagsformen på pappersbruken

ABB 

Figeholm

2014 blev ett tufft år där man hoppat mellan skiftformerna. ”Orderläget har varit upp och ner, konstaterar ordförande Dennis Bäckman. Trots detta gör man bra med pengar. Han tror dock mer på 2016 än 2015 som ett skördeår. ”Vi har många stora offerter ute.”

ABSORBEST 

Kisa

Ett strålande 2014. Omsättningsrekord och högt förädlingsvärde på produkterna. Siktet inställt på USA-marknaden. Ett litet företag som växt och fortsätter växa.

AHLSTROM 

Ställdalen

 Fjolåret bar med sig nyanställningar och fyllda orderböcker. Bruket klart över budget och så långt man kan blicka in i kri­stallkulan ser det lika positivt ut framöver.

AHLSTROM MUNKTELL

AB Grycksbo

Levererar som de ska. Verksamheten tuffar på utan större fluktuationer.

ALSTERMO BRUK 

Alstermo

Efter konkursen 2013 har bruket kommit igen starkt. 2014 tjänade vi pengar för första gången på många år, säger Jesper Svensson, en av ägarna. Målet för 2015 är att öka omsättningen än mer och det ”ser lovande ut”. Har utökat personalstyrkan från tre till fyra personer.

På bruket i Grycksbo fortsätter verksamheten i samma omfattning som tidigare. Foto: Simon Ryden

På bruket i Grycksbo fortsätter verksamheten i samma omfattning som tidigare. Foto: Simon Ryden

ARCTIC PAPER 

Grycksbo

”Slutet av 2013 och inledningen på 2014 var riktigt eländigt”, enligt ordförande Lars-Göran Johansson. Sen har det stabiliserats undan för undan – inte minst genom valutan. Om 2014 i stort sett inte gav mer än ett 0-resultat ser det lite bättre ut under 2015.

Munkedal

Hoppas att 2015 blir lika bra som fjolåret då man gick över budget. Bra med svagare svensk krona då det mesta går på export till främst Tyskland.

ATA Timber 

Waggeryd Cell

Produktionen rullar på som vanligt. Ett år läggs till ett annat i ett jämnt flöde ”utan konstigheter”, som ordförande Per-Jonny Krohn uttrycker saken.

Billerud-Korsnäs 

Frövi

Produktionsrekord varvas med strul. Ändå god lönsamhet. Bra med kunder på en växande marknad gör framtiden ljus. Därtill investeringar på cirka 900 miljoner i det egna och systerbruket Rockhammar. Produktionen ska höjas från 400 000 till 550 000 årston i Frövi.

Gruvön

Hela koncernen kan blicka tillbaka på ett bra 2014 och Gruvön är inget undantag. Ordförande Steve Cato tror att bruket fortsätter göra bra resultat även i år.

Karlsborg

2014 blev ett bra år, även om man gått något sämre mot budget. Drabbades 2013 av problem med elförsörjning. Siktet inställt på produktionshöjning under 2015. ”Vi ska ta ut det mesta som går”, lovar ordförande Niklas Johansson.

Korsnäs

Om 2014 enligt ordförande Kjell Olsson blev otroligt bra, tycks Korsnäs fortsatta medvind blåsa även under 2015. Vätskekartong är och tycks förbli en hit.

Rockhammar

Som underleverantör till Frövi har bruket fullt upp. Utansjös gamla massalinje är inköpt plus att man ska få en ny flingtork. En investering på cirka 300 miljoner kronor. Körde 86 000 årston i fjol och målet efter nyinvesteringarna, där allt ska vara klart hösten 2016, ligger nu på 150 000 årston.

Skärblacka

 Problemfritt 2014 och hållen budget. Bra orderingång bäddar för att 2015 kan bli lika bra. Flera nya investeringar på gång och ett bra produktsortiment gör att framtiden känns trygg i flera avseenden.

FINESS HYGIENE

Kisa

Svagt 2014 där man nätt och jämnt gick runt. Har investerat i en ny ”tvättlappsmaskin”, som enligt avdelningens ordförande Nickolaus Tataridis går för fullt. Upplever problem med att upphandlingsprocessen gentemot landstingen tar så lång tid.

FISKEBY BOARD

Fiskeby

Bra lönsamhet på sista raden”, säger ordförande Claes Nöid om året som gått. För 2015 tror han på ett ännu bättre resultat. Bruket står inför ett ägarbyte, då den nuvarande ägaren vill dra sig tillbaka.

DALS LÅNGED COATING (fd STENQVIST)

Dals Långed

Nedgången från fem- till treskift gav full beläggning och bättre budget under 2014. Även nya året har börjat bra för bruket som bland annat plastbelägger åt Billingsfors.

DOMSJÖ FABRIKER

Domsjö

Har lagt ett prispressat år bakom sig. Inga stora vinster. Allmänt känns som om 2015 blir bättre än fjolåret. Tendens till högre pris på viskosen som är en av brukets huvudprodukter.

DUNI

Dals Långed

Nedläggningshotade Duni-bruket har kört rekord efter rekord under 2014. ”Vi har gått över budget”, konstaterar ordförande Inge Larsson. Om inget oförutsett händer stoppas dock produktionen 31 oktober i år.

Skåpafors

2014 har gått fantastiskt bra enligt ordförande Ulrik Jörback. Och han tror att utvecklingen blir densamma i år. ”Duni är ett välmående bolag och det känns bra. Maskinerna är fullbelagda och vi kör så mycket de orkar med.” Kommer framöver att ta över produktionen i Dals Långed.

FITESA (f d Fiberweb)

Norrköping

2014 var året med fulla orderböcker och mer därtill. Ett bevis på detta är att bruket nu kör alla helger. I år startas en tredje produktionslinje och ett trettiotal nyanställningar väntas.

HOLMEN

Braviken

Har kunnat köra utan längre stopp under 2014 och går över budget. Ordförande Kenneth Johansson räknar med lite störningar under PM 53:ans ombyggnad. ”Men det känns skönt med den här investeringen (300 milj) som både ökar kvaliteten och ger bättre förutsättningar framöver.”

Hallstavik

 ”2014 var ett bra ekonomiskt år för vår ägare”, säger ordförande Aleksandar Srndovic. Bra resultat, bra nya produkter och få stoppdagar gör att bruket levererat mer än förväntat. ”Vi är en vinnande fabrik”, menar Srndovic och konstaterar att 2015 blir minst lika bra om inte bättre.

Holmen Iggesund har, trots lite oro om ökad konkurrens, högt ställda förväntningar på kommande år. Foto: Simon Ryden

Holmen Iggesund har, trots lite oro om ökad konkurrens, högt ställda förväntningar på kommande år.
Foto: Simon Ryden

Iggesund

 2014 blev ett produktionsmässigt bra år och prognosen är att det år som kommer blir lika bra. Viss oro för att storsatsningen på Metsä-Board i Husum ska öka konkurrensen på kartongmarknaden framöver.

Strömsbruk

Trög start på 2014 gav ett resultat strax under budget. I år ska produktionen öka från 30 000 till 36 000 årston och skiftlagen utökas. Lever i symbios med Iggesunds bruk.

LESSEBO BRUK

Lessebo

 Har rest sig efter senaste konkursen. ”Vi tjänade bra med pengar under 2014”, säger ordförande Lars Turunen. ”Faktum är att vi gjorde den bästa vins­ten på tio år. Även 2015 ser bra ut för vår del.” Bruket har stoppat satsningen på viskos och gör numera bara papper på två av sina tre pappersmaskiner.

METSÄ BOARD

Husum

Klagar inte. Produktion på budget under 2014 och en nyligen aviserad nyinvestering på 1,6 miljarder kronor. Investeringen innebär att bruket släcker ner två pappersmaskiner och bygger till en kartongmaskin. ”I slutet av 2017 kommer vi bara ha två kartongmaskiner och en bestrykare, säger ordföranden Kenneth Olsson. ”Pappersproduktionen kommer succesivt att fasas ut”.

METSÄ-TISSUE

Mariestad

Gått på budget under 2014 och har fått investeringar till en ny tissuelinje för Lambiprodukter. ”Vi säkrar jobben de närmaste 20 åren med investeringen, säger en nöjd avdelningsordförande Lars Persson. 2015 ser därför än ljusare ut med en utökad produktion på 25 000 årston.

Nyboholm

Dippat lite under 2014. En rullmaskin har släckts ner till förmån för systerbruket i Mariestad. Går bra i övrigt och budget klarades galant. Under 2015 förväntas produktionen rulla på som vanligt. ”Vi visar gång på gång att Smålandsbruken toppar inom Metsä-Tissue-koncernen”, säger ordförande Jimmy Gustafsson.

Pauliström

Helt okej 2014 och även starten på 2015 ser bra ut. ”Största bekymret för oss är den ökade interna konkurrensen (läs Mariestad)”, säger ordförande Petter Ytterell. Stabil produkt men just inga nya investeringar.

MONDI GROUP

Väja

Bra fjolår. Investeringar för förbättrad driftsäkerhet på PM 6. Bruket har också fått en ny mesaugn. ”Vi tuffar på. Koncernledningen är nöjda med oss”, som ordförande Jennie Söderman säger.

Örebro Pappersbruk

Klarade i stort sett budget 2014. Mycket pekar på att även 2015 kan bli ett mellanår.

På Aspa Bruk i Olshammar har de höga förväntningar på verksamheten 2015. Foto: Maja Brand

På Aspa Bruk i Olshammar har de höga förväntningar på verksamheten 2015. Foto: Maja Brand

MUNKSJÖ

Aspa

Trots störningar ett bra år. Förväntningarna högt ställda på att 2015 ska bli ett minst lika bra eller bättre år än 2014.

Billingsfors

Allt rullar på och bruket gick över budget 2014. Har nyanställt och tagit igen de jobb som tidigare försvunnit.

Jönköping

Målen för 2014 uppfylldes som de skulle och de röda siffrorna lyste med sin frånvaro. Ser fram emot ett 2015, där en ny kräppmaskin tas i bruk. Bruket har dessutom nyanställt en handfull personer.

NORDIC PAPER

Bäckhammar

Exceptionellt bra 2014, som överträffat budget med råge, enligt ordförande Per Gustafsson. ”Valutan är rätt, vi har bra ved- och energipriser och en hyfsad efterfrågan. Jag har aldrig upplevt bättre omvärldsfaktorer än nu. Det handlar om all time high i många avseenden.” Och allt talar för att 2015 även det blir ett toppår.

Säffle

Haft flera goda år på raken. 2014 gav ett bra resultat över budget – produktionsmässigt långt över. Orderingången är i topp och ordförande Lennart Stenholm ser inga tecken på nedgång.

Åmotfors

Bra 2014 med bra orderingång och bra lönsamhet. Bruket har gått bättre än budget. Bedömningen är att 2015 blir lika bra.

OPPBOGA BRUK AB

Oppboga

Ett skapligt 2014 utan minussiffror, men inte vad ägaren vill, enligt ordförande Mikael Svensson. Med sin laminerade kartong är dock företaget bra nischat med en stabil orderingång.

ROTTNEROS

Rottneros

Svarta siffror och nya produkter! Bruket har gått bättre än budgeterat och värdefallet på kronan har underlättat. ”Det ser mer lovande ut än på många år”, säger avgående ordförande Mikael Lilja. ”Man får gå tillbaka till 2001, då vi senast tjänade pengar.” Med nya produkter och en ny tissuekvalitet tyder det mesta på att 2015 kan bli ett ”skördeår” för bruket. ”Vi har gjort en stark comeback.”

Vallvik

Vissa driftstörningar under 2014, men ändå godkänt. Bra orderingång och investeringar för att få bort ”flaskhalsar” i produktionen, gör att ordförande Thomas Wasberg ser ljust på 2015.

SCA

Lilla Edet

Ett bra år, även om kapacitet finns för att köra än mer. Nya investeringar tas i bruk under det här året, som ser fortsatt bra ut.

Munksund

2014 blev ett mellanår ekonomiskt. En hel del inkörningsproblem på nya investeringar. Nådde inte riktigt upp till budget, men ser fram emot 2015. Kan bli ett rekordår om allt faller på plats.

Mölnlycke

Produktionen 2014 hamnade inom budget och för 2015 ska både produktionen och antalet jobbade skift öka.

Obbola

 2014 blev ”ett rätt bra” år med stigande priser och en bra euro-kurs. Inga mörka moln på himmelen under 2015, men anar ökad konkurrens när Stora Enso-ägda pappersbruket i Varkaus konverteras till liner-bruk inom en snar framtid.

Ortviken

Pappersbruk i knipa. Hårt ansatt av efterfrågeminskning, och framöver drabbat av svaveldirektiv och dieselskatter. Under 2015 försvinner 800 000 årston från marknaden när bruk i Tyskland och Spanien lägger ner. ”Det dämpar kanske den press vi lever med något”, menar ordförande Jan Öberg.

Östrand

 Halvskapligt 2014 där man inte riktigt levde upp till budget. Ett bra resultat dock. ”Massabranschen är på topp. Slipper vi störningar ser 2015 riktigt bra ut”, menar ordförande Lars Jonsson. Stora investeringar ligger också i pipelinen.

SMURFIT KAPPA

Piteå

Gick bra 2012, snäppet bättre 2013 och toppade med produktionsrekord 2014. Bra med order och kunder och en verksamhet som glider över budget hela tiden. 2015 verkar inte bli något undantag. ”Vi ligger helt rätt i liner-segmentet”, konstaterar nye ordföranden Stefan Askenryd.

Timsfors

Räknar med att leva upp till budget även 2015 precis som under fjolåret. En inmatningsrobot har köpts in för att klara den nya kunden Unicefs behov. ”Vi gör förvaringslådor för sprutor och annat”, berättar ordförande Marco Vujic.

SOFIDEL

Swedish Tissue/Kisa

Gick på budget i fjol. Bygger ny konvertering och har nyanställt ett knappt tjugotal personer. Har mer kunder och beställningar än man hinner med. Har utökat sortimentet med toa- och hushållspapper.

STORA ENSO

Fors

Fjolåret var ett bra ekonomiskt år på en växande marknad, kartong. Svångremmen har dragits åt genom personalminskningar. Stabilt läge inför 2015.

Hylte

2012–2013 var tuffa år för bruket med nedläggning av två pappersmaskiner och neddragningar på personalsidan. ”2014 blev därför ett mellanår och det handlade mest om att komma på fötter igen”, menar informationsansvarige Henrik Axelsson. Marknaden beskriver han som ”utmanande” vad gäller tryckpapper och det lär inte komma någon strukturell vändning under 2015. ”Vi ska försöka stabilisera produktionen på de två maskiner vi har.”

Kvarnsveden

Svängigt orderläge under 2014. Marknadsläget för tryckpapper är besvärligt och bruket orkar inte riktigt leva upp till budget. Ordförande Sonny Waern konstaterar dock att ”valutan är med oss” och ser ett litet ljus i det relativa mörkret.

Nymölla

Lämnar ett resultatmässigt lite svagare år bakom sig, där man inte nådde upp i budgeterad produktion. Ordförande Bo Olsson menar att man ändå ligger rätt bra till och tjänar pengar. Bruket stärks genom att produktion flyttas över från finska Varkaus. Om det blir i år är osäkert.

Skoghall

Pannexplosionen i början av fjolåret gjorde att bruket tappade en del, men i stort sett blev 2014 ett bra år, enligt ordförande Peter Östergren. Tror dock att 2015 kan bli lite mer ovisst genom att vissa stora kontrakt ska omförhandlas. Bruket står dock väl rustat.

Skutskär

Svarta siffror för 2014. Läget beskrivs som hyfsat och likadant ser det ut för det kommande året. Bristen på investeringar är dock ett orosmoln.

SVENSKA PANIER

Svanskog

Folk fortsätter dricka öl och brukets produkt fortsätter stansas till ölunderlägg över hela Europa. ”Vi gör vinst. För 2015 hoppas vi dock på lite bättre väder runt om i Europa än i somras”, säger ordförande Niclas Källvik.

SVENSKA PAPPERSBRUKET

Klippan

Stor orderingång och bra vinst under fjolåret och ett 2015 som börjat bra. Svarta siffror och över alla förväntningar.

SÖDRA

Mönsterås

Går bättre än tåget. ”Vi har gått väldigt bra under 2014”, säger ordförande Ing-Mari Rapakk­o som ser fram emot ett lika bra år i år.

Södra Mörum gör succe med sin textilmassa och räknar med stora investeringar framöver. Foto: Simon Rydén.

Södra Mörum gör succe med sin textilmassa och räknar med stora investeringar framöver. Foto: Simon Rydén.

Mörrum

Över budget under fjolåret. Textilmassan är en succé även om priserna kunde varit bättre, enligt ordförande Mikael Kroon. ”Vi har dessutom uppnått den bästa kvaliteten”, säger han. Stora investeringar på gång och läget för innevarande år ser stabilt ut.

Värö

”Kronkursen är på massa­brukens sida”, säger ordförande Nils-Erik Andersson, som mena­r att det råder rena Klondykestämningen på bruket. Värö kan se tillbaka på ett rekord­år med cirka 430 000  producerade årston och kommande storinvestering om fyra miljarder. Man ska utöka kapaciteten till 700 000 årston och ett 30-tal personer anställas. ”2015 ska vi ha storstopp och då blir det dock inga nya rekordsiffror.”

Läs mer:


gw@da.se

Läs mer på samma tema:

Bruken ­fortsätter göra stora pengar

HÖGKONJUNKTURDen svenska ­massa- och pappersindustrin har en rejäl formtopp. DA:s årliga granskning visar att bara några av 60 arbetsplatser har problem med lönsamheten.

 

Framtidstro på bruken

2016"En bättre utveckling än vad jag trodde för ett par år sedan", säger Pappers förbunds­ekonom Christer Larsson om läget inom den svenska massa- och pappersindustrin.

 

2015 – ljusning på Pappers horisont

20152014 gick pappers-och massaindustrins väg. Kronfall, låga el- och råvarukostnader och ett år fyllt av investeringar.

 

Läs mer från Dagens Arbete:

Knarket i industrin

Volvo kan ha begått narkotikabrott

Volvo kan ha gjort sig skyldigt till narkotikabrott. Företaget har inte polisanmält när de hittat misstänkta droger i lokalerna. I stället har Volvo sparat misstänkt knark.

Sålde knark via företagets mobil

Langare använde företagets mobil för att sälja knark. Trots att företaget tidigare flaggat för drogrelaterade problem inledde polisen ingen förundersökning.

Dagens Arbete granskar knarket i industrin

Fabriksgolven är knarklangarnas nya arena. Polisen står handfallen. Dagens Arbete granskar knarket i industrin. Läs de anställdas berättelser om hur de knarkat på jobbet.

1

DA GRANSKAR SKUGGSAMHÄLLET

Ministerns möte med skuggsamhället

Nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark fick följa med på en inspektion – det blev en ögonöppnare. ”En av de illegala arbetarna bodde på biltvätten.” Nu vill hon ta krafttag mot arbetslivskriminaliteten.

Människoexploatering prövas i rätten för första gången

PerspektivDen nya lagen om människoexploatering sätts på prov i ett aktuellt rättsfall. En fällande dom kan bli vägledande, skriver DA:s Elinor Torp, som bevakar den utbredda arbetslivskriminaliteten i Sverige.

Arbetsgivaren som ville vara laglig

ArbetslivskriminalitetAnto försökte göra rätt. Men konkurrerades ut av kriminella. Bolaget som anlitat hans firma var skyldigt honom miljoner. Svensk domstol lyfte inte ett finger, vittnar han om. Skulderna växte. Än i dag har Anto svårt att höra ljudet av kuvert som öppnas.

3

Politikernas svar om skuggsamhället

SkuggsamhälletDA ställde samma frågor till ledamöter från S, M och C i arbetsmarknadsutskottet. Läs deras reaktioner på avslöjandena om den utbredda arbetslivskriminaliteten och vad de vill se för åtgärder.

Bortstädad: Mannen som försvann

BortstädadHan kom från Mongoliet, skadades allvarligt. Och försvann från landet. Han är bara en av många som mist eller nästan mist sitt liv i Sveriges nya laglösa arbetsliv.

Tjänstepension

Anders, 22, sparar till pensionen

TjänstepensionNär Anders Engberg, 22, förstod att inga premier betalas in till tjänstepensionen innan 25 års ålder slängde han ihop en kalkyl. Resultatet – det kan betyda en miljon kronor mindre när han går i pension.

Det här behöver du ha koll på om pensionen

PensionstipsSatsa på att jobba så många år som möjligt – det är viktigare än att spara till pensionen, tycker pensionsekonomen Kristina Kamp

10 frågor om tjänstepension

DA reder utVad är tjänstepension, vem har rätt till den och när betalas den ut?

Avtal 2020

Pappers krav: kortare arbetstid för skiftarbetare

Pappers ska nu driva kravet på kortare arbetstid för skiftarbetare i avtalsrörelsen. Därmed vann Avdelning 111 Grycksbo över förbundsstyrelsen efter viss debatt.

4

Teknikföretagen byter förhandlingschef

Strax innan avtalsrörelsen inleds på allvar meddelar Teknikföretagen att deras förhandlingschef Anders Weihe slutar.

1
Ordföranden för Facken inom industrin

Industrifacken kräver 3,0 procent

Det finns ingen anledning att växla ned löneökningstakten. Det anser Facken inom industrin som kräver 3,0 procent på ett år.

1

Nu avgörs om LO får driva sina krav på bättre försäkringar

AvtalsförsäkringarDet låter som en byråkratisk detalj – men det kan vara avgörande för vad du får i pension eller ersättning om du blir sjuk av jobbet. Nu avgörs striden om förhandlingsordningen.

2
Från filmen om märket.

Striden om märket

VIDEO: MÄRKETIndustrins modell för lönesättning är under press. Dagens Arbete förklarar varför, och visar i en film vad märket är.

1

Här är kraven LO vill få igenom i avtalsrörelsen

Avtal 2020Låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen. Det är några av LO-kraven i avtalsförhandlingarna.

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

3

Bildreportage

Ingen klaustrofobi. Varvs­arbetaren Johan Forsander är svetsare och perfektionist. Den här dagen jobbar han djupt inne i ångfartyget Bohusläns trånga ångpanna. Foto: Sören Håkanlind

Sista varvet

BildreportagetFotografen Sören Håkanlind skildrar verksamheten på Gotenius Varv. I dag är det enda varvet som finns kvar den gamla varvsstaden Göteborg.

1

Stora arbetsmiljörisker på tunga industrier

ARBETSMILJÖNio av tio tunga industrier har brister i arbetsmiljön. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter inspektioner av 480 kemi- och processintensiva företag.

Riskerna som skapar dödsolyckor

ArbetsmiljöNär de högsta riskerna för alla åtta faktorer sammanfaller ökar sannolikheten att skadas och dö på jobbet 25 gånger.

Med satiren som livsstil

EWK-vinnareKarin Sunvisson är grundli­g i sitt arbete. I Stockholm kan hon inte bo. Det är för dyrt. Hon har valt en livsstil som ger henne frihete­n att låta bilderna ta den tid de behöver.

Från hunddagis till fackordförande

UNG 2020 För åtta år sedan drev Gabriel Jöngren ett hunddagis och visste knappt vad facket var för något. I dag är han processoperatör och ­ordförande för Pappers avdelning i Mariestad.

Micke Holm

”Lite pirrigt känns det”

MusikJulen närmar sig och nu tändas alla julshower igen. I en av dem står industriarbetaren Micke Holm på scen.

Här är lönerna på svenska pappersbruk 2019

Listor – snittlönerDe anställda på Swedpaper i Gävle drar in de högsta lönerna i Pappers. Det visar Dagens Arbetes kartläggning för 2019. Och generellt gäller att löneskillnaderna mellan toppen och botten ökar.

1

DA testar: Bästa stolsryggsäckarna

DA testarLånga dagar i skogen kräver en rejäl ryggsäck och en bra stol – lyckligtvis går de att kombinera. På älgjaktens första dag samlades Finntorps jaktlag för att ta reda vilken stolsryggsäck du ska köpa.

Illustration, person som källsorterar

Vad gör jag med korken till mjölken?

PlaståtervinningHur plast ska återvinnas är inte alltid lätt att veta. Och hur mycket av den svenska plasten återvinns faktiskt? DA reder ut ett par oklarheter.

Industrin och klimatet

”Vi män måste helt enkelt rycka upp oss”

GÄSTKRÖNIKASe lite djupare på klimatfrågorna än skattesatsen på bränsle och plastkassar, skriver industriarbetaren Kennet Bergqvist från Umeå.

Då och då blixtrar sorgen till

KRÖNIKASaknaden när en kär har dött ser olika ut för alla människor. Men vi drabbas alla djupt. Pappers skyddsombud är hjältar som försöker förhindra att människor far illa på grund av sitt arbete, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.