”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Läget på pappersbruken

Så är dagsformen på pappersbruken

ABB 

Figeholm

2014 blev ett tufft år där man hoppat mellan skiftformerna. ”Orderläget har varit upp och ner, konstaterar ordförande Dennis Bäckman. Trots detta gör man bra med pengar. Han tror dock mer på 2016 än 2015 som ett skördeår. ”Vi har många stora offerter ute.”

ABSORBEST 

Kisa

Ett strålande 2014. Omsättningsrekord och högt förädlingsvärde på produkterna. Siktet inställt på USA-marknaden. Ett litet företag som växt och fortsätter växa.

AHLSTROM 

Ställdalen

 Fjolåret bar med sig nyanställningar och fyllda orderböcker. Bruket klart över budget och så långt man kan blicka in i kri­stallkulan ser det lika positivt ut framöver.

AHLSTROM MUNKTELL

AB Grycksbo

Levererar som de ska. Verksamheten tuffar på utan större fluktuationer.

ALSTERMO BRUK 

Alstermo

Efter konkursen 2013 har bruket kommit igen starkt. 2014 tjänade vi pengar för första gången på många år, säger Jesper Svensson, en av ägarna. Målet för 2015 är att öka omsättningen än mer och det ”ser lovande ut”. Har utökat personalstyrkan från tre till fyra personer.

På bruket i Grycksbo fortsätter verksamheten i samma omfattning som tidigare. Foto: Simon Ryden

På bruket i Grycksbo fortsätter verksamheten i samma omfattning som tidigare. Foto: Simon Ryden

ARCTIC PAPER 

Grycksbo

”Slutet av 2013 och inledningen på 2014 var riktigt eländigt”, enligt ordförande Lars-Göran Johansson. Sen har det stabiliserats undan för undan – inte minst genom valutan. Om 2014 i stort sett inte gav mer än ett 0-resultat ser det lite bättre ut under 2015.

Munkedal

Hoppas att 2015 blir lika bra som fjolåret då man gick över budget. Bra med svagare svensk krona då det mesta går på export till främst Tyskland.

ATA Timber 

Waggeryd Cell

Produktionen rullar på som vanligt. Ett år läggs till ett annat i ett jämnt flöde ”utan konstigheter”, som ordförande Per-Jonny Krohn uttrycker saken.

Billerud-Korsnäs 

Frövi

Produktionsrekord varvas med strul. Ändå god lönsamhet. Bra med kunder på en växande marknad gör framtiden ljus. Därtill investeringar på cirka 900 miljoner i det egna och systerbruket Rockhammar. Produktionen ska höjas från 400 000 till 550 000 årston i Frövi.

Gruvön

Hela koncernen kan blicka tillbaka på ett bra 2014 och Gruvön är inget undantag. Ordförande Steve Cato tror att bruket fortsätter göra bra resultat även i år.

Karlsborg

2014 blev ett bra år, även om man gått något sämre mot budget. Drabbades 2013 av problem med elförsörjning. Siktet inställt på produktionshöjning under 2015. ”Vi ska ta ut det mesta som går”, lovar ordförande Niklas Johansson.

Korsnäs

Om 2014 enligt ordförande Kjell Olsson blev otroligt bra, tycks Korsnäs fortsatta medvind blåsa även under 2015. Vätskekartong är och tycks förbli en hit.

Rockhammar

Som underleverantör till Frövi har bruket fullt upp. Utansjös gamla massalinje är inköpt plus att man ska få en ny flingtork. En investering på cirka 300 miljoner kronor. Körde 86 000 årston i fjol och målet efter nyinvesteringarna, där allt ska vara klart hösten 2016, ligger nu på 150 000 årston.

Skärblacka

 Problemfritt 2014 och hållen budget. Bra orderingång bäddar för att 2015 kan bli lika bra. Flera nya investeringar på gång och ett bra produktsortiment gör att framtiden känns trygg i flera avseenden.

FINESS HYGIENE

Kisa

Svagt 2014 där man nätt och jämnt gick runt. Har investerat i en ny ”tvättlappsmaskin”, som enligt avdelningens ordförande Nickolaus Tataridis går för fullt. Upplever problem med att upphandlingsprocessen gentemot landstingen tar så lång tid.

FISKEBY BOARD

Fiskeby

Bra lönsamhet på sista raden”, säger ordförande Claes Nöid om året som gått. För 2015 tror han på ett ännu bättre resultat. Bruket står inför ett ägarbyte, då den nuvarande ägaren vill dra sig tillbaka.

DALS LÅNGED COATING (fd STENQVIST)

Dals Långed

Nedgången från fem- till treskift gav full beläggning och bättre budget under 2014. Även nya året har börjat bra för bruket som bland annat plastbelägger åt Billingsfors.

DOMSJÖ FABRIKER

Domsjö

Har lagt ett prispressat år bakom sig. Inga stora vinster. Allmänt känns som om 2015 blir bättre än fjolåret. Tendens till högre pris på viskosen som är en av brukets huvudprodukter.

DUNI

Dals Långed

Nedläggningshotade Duni-bruket har kört rekord efter rekord under 2014. ”Vi har gått över budget”, konstaterar ordförande Inge Larsson. Om inget oförutsett händer stoppas dock produktionen 31 oktober i år.

Skåpafors

2014 har gått fantastiskt bra enligt ordförande Ulrik Jörback. Och han tror att utvecklingen blir densamma i år. ”Duni är ett välmående bolag och det känns bra. Maskinerna är fullbelagda och vi kör så mycket de orkar med.” Kommer framöver att ta över produktionen i Dals Långed.

FITESA (f d Fiberweb)

Norrköping

2014 var året med fulla orderböcker och mer därtill. Ett bevis på detta är att bruket nu kör alla helger. I år startas en tredje produktionslinje och ett trettiotal nyanställningar väntas.

HOLMEN

Braviken

Har kunnat köra utan längre stopp under 2014 och går över budget. Ordförande Kenneth Johansson räknar med lite störningar under PM 53:ans ombyggnad. ”Men det känns skönt med den här investeringen (300 milj) som både ökar kvaliteten och ger bättre förutsättningar framöver.”

Hallstavik

 ”2014 var ett bra ekonomiskt år för vår ägare”, säger ordförande Aleksandar Srndovic. Bra resultat, bra nya produkter och få stoppdagar gör att bruket levererat mer än förväntat. ”Vi är en vinnande fabrik”, menar Srndovic och konstaterar att 2015 blir minst lika bra om inte bättre.

Holmen Iggesund har, trots lite oro om ökad konkurrens, högt ställda förväntningar på kommande år. Foto: Simon Ryden

Holmen Iggesund har, trots lite oro om ökad konkurrens, högt ställda förväntningar på kommande år.
Foto: Simon Ryden

Iggesund

 2014 blev ett produktionsmässigt bra år och prognosen är att det år som kommer blir lika bra. Viss oro för att storsatsningen på Metsä-Board i Husum ska öka konkurrensen på kartongmarknaden framöver.

Strömsbruk

Trög start på 2014 gav ett resultat strax under budget. I år ska produktionen öka från 30 000 till 36 000 årston och skiftlagen utökas. Lever i symbios med Iggesunds bruk.

LESSEBO BRUK

Lessebo

 Har rest sig efter senaste konkursen. ”Vi tjänade bra med pengar under 2014”, säger ordförande Lars Turunen. ”Faktum är att vi gjorde den bästa vins­ten på tio år. Även 2015 ser bra ut för vår del.” Bruket har stoppat satsningen på viskos och gör numera bara papper på två av sina tre pappersmaskiner.

METSÄ BOARD

Husum

Klagar inte. Produktion på budget under 2014 och en nyligen aviserad nyinvestering på 1,6 miljarder kronor. Investeringen innebär att bruket släcker ner två pappersmaskiner och bygger till en kartongmaskin. ”I slutet av 2017 kommer vi bara ha två kartongmaskiner och en bestrykare, säger ordföranden Kenneth Olsson. ”Pappersproduktionen kommer succesivt att fasas ut”.

METSÄ-TISSUE

Mariestad

Gått på budget under 2014 och har fått investeringar till en ny tissuelinje för Lambiprodukter. ”Vi säkrar jobben de närmaste 20 åren med investeringen, säger en nöjd avdelningsordförande Lars Persson. 2015 ser därför än ljusare ut med en utökad produktion på 25 000 årston.

Nyboholm

Dippat lite under 2014. En rullmaskin har släckts ner till förmån för systerbruket i Mariestad. Går bra i övrigt och budget klarades galant. Under 2015 förväntas produktionen rulla på som vanligt. ”Vi visar gång på gång att Smålandsbruken toppar inom Metsä-Tissue-koncernen”, säger ordförande Jimmy Gustafsson.

Pauliström

Helt okej 2014 och även starten på 2015 ser bra ut. ”Största bekymret för oss är den ökade interna konkurrensen (läs Mariestad)”, säger ordförande Petter Ytterell. Stabil produkt men just inga nya investeringar.

MONDI GROUP

Väja

Bra fjolår. Investeringar för förbättrad driftsäkerhet på PM 6. Bruket har också fått en ny mesaugn. ”Vi tuffar på. Koncernledningen är nöjda med oss”, som ordförande Jennie Söderman säger.

Örebro Pappersbruk

Klarade i stort sett budget 2014. Mycket pekar på att även 2015 kan bli ett mellanår.

På Aspa Bruk i Olshammar har de höga förväntningar på verksamheten 2015. Foto: Maja Brand

På Aspa Bruk i Olshammar har de höga förväntningar på verksamheten 2015. Foto: Maja Brand

MUNKSJÖ

Aspa

Trots störningar ett bra år. Förväntningarna högt ställda på att 2015 ska bli ett minst lika bra eller bättre år än 2014.

Billingsfors

Allt rullar på och bruket gick över budget 2014. Har nyanställt och tagit igen de jobb som tidigare försvunnit.

Jönköping

Målen för 2014 uppfylldes som de skulle och de röda siffrorna lyste med sin frånvaro. Ser fram emot ett 2015, där en ny kräppmaskin tas i bruk. Bruket har dessutom nyanställt en handfull personer.

NORDIC PAPER

Bäckhammar

Exceptionellt bra 2014, som överträffat budget med råge, enligt ordförande Per Gustafsson. ”Valutan är rätt, vi har bra ved- och energipriser och en hyfsad efterfrågan. Jag har aldrig upplevt bättre omvärldsfaktorer än nu. Det handlar om all time high i många avseenden.” Och allt talar för att 2015 även det blir ett toppår.

Säffle

Haft flera goda år på raken. 2014 gav ett bra resultat över budget – produktionsmässigt långt över. Orderingången är i topp och ordförande Lennart Stenholm ser inga tecken på nedgång.

Åmotfors

Bra 2014 med bra orderingång och bra lönsamhet. Bruket har gått bättre än budget. Bedömningen är att 2015 blir lika bra.

OPPBOGA BRUK AB

Oppboga

Ett skapligt 2014 utan minussiffror, men inte vad ägaren vill, enligt ordförande Mikael Svensson. Med sin laminerade kartong är dock företaget bra nischat med en stabil orderingång.

ROTTNEROS

Rottneros

Svarta siffror och nya produkter! Bruket har gått bättre än budgeterat och värdefallet på kronan har underlättat. ”Det ser mer lovande ut än på många år”, säger avgående ordförande Mikael Lilja. ”Man får gå tillbaka till 2001, då vi senast tjänade pengar.” Med nya produkter och en ny tissuekvalitet tyder det mesta på att 2015 kan bli ett ”skördeår” för bruket. ”Vi har gjort en stark comeback.”

Vallvik

Vissa driftstörningar under 2014, men ändå godkänt. Bra orderingång och investeringar för att få bort ”flaskhalsar” i produktionen, gör att ordförande Thomas Wasberg ser ljust på 2015.

SCA

Lilla Edet

Ett bra år, även om kapacitet finns för att köra än mer. Nya investeringar tas i bruk under det här året, som ser fortsatt bra ut.

Munksund

2014 blev ett mellanår ekonomiskt. En hel del inkörningsproblem på nya investeringar. Nådde inte riktigt upp till budget, men ser fram emot 2015. Kan bli ett rekordår om allt faller på plats.

Mölnlycke

Produktionen 2014 hamnade inom budget och för 2015 ska både produktionen och antalet jobbade skift öka.

Obbola

 2014 blev ”ett rätt bra” år med stigande priser och en bra euro-kurs. Inga mörka moln på himmelen under 2015, men anar ökad konkurrens när Stora Enso-ägda pappersbruket i Varkaus konverteras till liner-bruk inom en snar framtid.

Ortviken

Pappersbruk i knipa. Hårt ansatt av efterfrågeminskning, och framöver drabbat av svaveldirektiv och dieselskatter. Under 2015 försvinner 800 000 årston från marknaden när bruk i Tyskland och Spanien lägger ner. ”Det dämpar kanske den press vi lever med något”, menar ordförande Jan Öberg.

Östrand

 Halvskapligt 2014 där man inte riktigt levde upp till budget. Ett bra resultat dock. ”Massabranschen är på topp. Slipper vi störningar ser 2015 riktigt bra ut”, menar ordförande Lars Jonsson. Stora investeringar ligger också i pipelinen.

SMURFIT KAPPA

Piteå

Gick bra 2012, snäppet bättre 2013 och toppade med produktionsrekord 2014. Bra med order och kunder och en verksamhet som glider över budget hela tiden. 2015 verkar inte bli något undantag. ”Vi ligger helt rätt i liner-segmentet”, konstaterar nye ordföranden Stefan Askenryd.

Timsfors

Räknar med att leva upp till budget även 2015 precis som under fjolåret. En inmatningsrobot har köpts in för att klara den nya kunden Unicefs behov. ”Vi gör förvaringslådor för sprutor och annat”, berättar ordförande Marco Vujic.

SOFIDEL

Swedish Tissue/Kisa

Gick på budget i fjol. Bygger ny konvertering och har nyanställt ett knappt tjugotal personer. Har mer kunder och beställningar än man hinner med. Har utökat sortimentet med toa- och hushållspapper.

STORA ENSO

Fors

Fjolåret var ett bra ekonomiskt år på en växande marknad, kartong. Svångremmen har dragits åt genom personalminskningar. Stabilt läge inför 2015.

Hylte

2012–2013 var tuffa år för bruket med nedläggning av två pappersmaskiner och neddragningar på personalsidan. ”2014 blev därför ett mellanår och det handlade mest om att komma på fötter igen”, menar informationsansvarige Henrik Axelsson. Marknaden beskriver han som ”utmanande” vad gäller tryckpapper och det lär inte komma någon strukturell vändning under 2015. ”Vi ska försöka stabilisera produktionen på de två maskiner vi har.”

Kvarnsveden

Svängigt orderläge under 2014. Marknadsläget för tryckpapper är besvärligt och bruket orkar inte riktigt leva upp till budget. Ordförande Sonny Waern konstaterar dock att ”valutan är med oss” och ser ett litet ljus i det relativa mörkret.

Nymölla

Lämnar ett resultatmässigt lite svagare år bakom sig, där man inte nådde upp i budgeterad produktion. Ordförande Bo Olsson menar att man ändå ligger rätt bra till och tjänar pengar. Bruket stärks genom att produktion flyttas över från finska Varkaus. Om det blir i år är osäkert.

Skoghall

Pannexplosionen i början av fjolåret gjorde att bruket tappade en del, men i stort sett blev 2014 ett bra år, enligt ordförande Peter Östergren. Tror dock att 2015 kan bli lite mer ovisst genom att vissa stora kontrakt ska omförhandlas. Bruket står dock väl rustat.

Skutskär

Svarta siffror för 2014. Läget beskrivs som hyfsat och likadant ser det ut för det kommande året. Bristen på investeringar är dock ett orosmoln.

SVENSKA PANIER

Svanskog

Folk fortsätter dricka öl och brukets produkt fortsätter stansas till ölunderlägg över hela Europa. ”Vi gör vinst. För 2015 hoppas vi dock på lite bättre väder runt om i Europa än i somras”, säger ordförande Niclas Källvik.

SVENSKA PAPPERSBRUKET

Klippan

Stor orderingång och bra vinst under fjolåret och ett 2015 som börjat bra. Svarta siffror och över alla förväntningar.

SÖDRA

Mönsterås

Går bättre än tåget. ”Vi har gått väldigt bra under 2014”, säger ordförande Ing-Mari Rapakk­o som ser fram emot ett lika bra år i år.

Södra Mörum gör succe med sin textilmassa och räknar med stora investeringar framöver. Foto: Simon Rydén.

Södra Mörum gör succe med sin textilmassa och räknar med stora investeringar framöver. Foto: Simon Rydén.

Mörrum

Över budget under fjolåret. Textilmassan är en succé även om priserna kunde varit bättre, enligt ordförande Mikael Kroon. ”Vi har dessutom uppnått den bästa kvaliteten”, säger han. Stora investeringar på gång och läget för innevarande år ser stabilt ut.

Värö

”Kronkursen är på massa­brukens sida”, säger ordförande Nils-Erik Andersson, som mena­r att det råder rena Klondykestämningen på bruket. Värö kan se tillbaka på ett rekord­år med cirka 430 000  producerade årston och kommande storinvestering om fyra miljarder. Man ska utöka kapaciteten till 700 000 årston och ett 30-tal personer anställas. ”2015 ska vi ha storstopp och då blir det dock inga nya rekordsiffror.”

Läs mer:


gw@da.se

Läs mer på samma tema:

Bruken ­fortsätter göra stora pengar

HÖGKONJUNKTURDen svenska ­massa- och pappersindustrin har en rejäl formtopp. DA:s årliga granskning visar att bara några av 60 arbetsplatser har problem med lönsamheten.

 

Framtidstro på bruken

2016"En bättre utveckling än vad jag trodde för ett par år sedan", säger Pappers förbunds­ekonom Christer Larsson om läget inom den svenska massa- och pappersindustrin.

 

2015 – ljusning på Pappers horisont

20152014 gick pappers-och massaindustrins väg. Kronfall, låga el- och råvarukostnader och ett år fyllt av investeringar.

 

Läs mer från Dagens Arbete:

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

1

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

Tack alla kämpar – vi behöver er

KrönikaKraften i vår organisation har stegrats, fler och fler har fått veta vad Pappers gör och vad vi står för. Engagemanget från UNG 2020 finns med oss till efter coronakrisen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

Redo för framtiden

En ny generationAugust Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

Arbetsrätten

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

DEBATTFör att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

2

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

DEBATTAtt ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Amanda är yngst på bruket

ÖgonblicketKlockan är 09.31
Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping.

Löneligan för pappers- och massabruk

Lönestatistik | PappersHar du högre eller lägre lön än dina kollegor på grannbruken? Nu kan du för första gången se hur lönen utvecklats de senaste åren. För alla skiftformer.

Kan krisen bli ett lyft för facket?

CoronaeffektenI flera år har fackförbunden brottats med sjunkande organisationsgrad. Så kom en annan kris. Nu rapporterar flera förbund om medlemmar som strömmar till.

Så fungerar de nya reglerna

DA guidarUnder coronakrisen har regeringen både lättat på reglerna för att få ersättning och höjt beloppen för den som uppfyller villkoren från a-kassan. Följ DA:s guide för att ta reda på vilken ersättning du har rätt till.

Illustration: Josephine Skapare

Får chefen neka min semester?

Fråga om jobbet | LedighetHar arbetsgivaren skyldighet att ge en orsak till varför en semesteransökan avslås, eller räcker det att bara säga nej?

”Petters och Saras död skapar inga rubriker”

KRÖNIKAPandemin har fått oss att verkligen bry oss om varandra. Bra! Samtidigt får det mig att tänka på en annan, ständigt bortglömd epidemi – drogdöden, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Lediga veckor kan jag vara med bandet”

PROFILENÄr det roligt att spela gitarr? Det ville Eki Kumpulainen ta reda på i sina tonår i Skutskär. Svaret ledde honom upp på scen och ut i världen med bandet Demonical.

”Bra Karl-Petter, men ta ett steg till”

DebattJag saknar fortfarande en tydlighet från LO:s styrelse om turordningsreglerna i las, skriver Jan-Olov Carlsson, IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå.

Krisstöd

Stora aktieutdelningar ger indraget krisstöd

Inget statligt krisstöd till företag som gör stora aktieutdelningar. Det beskedet från Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf kom på torsdagen.

1

Nödår, strejker, slit – och äventyr

ArbetarhistoriaHur var det att vara arbetare för hundra år sedan? Med usel lön, eländiga villkor och en polis som sköt skarpt. DA:s Pontus Ohlin hittar ett gammal­t brev och söker svar.

1

Efter coronan

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. Foto: Ylva Bergman

”Staten bör ta en del av kostnaden för kompetens­utveckling”

DEBATTStaten bör kunna subventionera kompetenshöjande insatser i samband med korttidsarbete, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Krisen kräver en framtids­grupp”

Industriledaren Carl Bennet tycker det är dags för näringslivet att överge kortsiktighet och utflyttning av produktion.

2

Coronakrisen

Jesper Johansson är tjugosex år och har varit huvudskyddsombud i mer än två år. Foto: Åke Ericson

Sätter stopp för smittan

Nya risker.Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Här jobbar ­skiftarbetarna 40 procent

KORTTIDSAVTALPå Skåpafors händer inte mycket. Först stoppade man produktionen, sedan fick alla skiftarbetare gå hem. Men Pappersavdelningens ordförande Ulrik Jörback är ändå optimistisk. – Vi brukar klara oss även i lite sämre tider.

1

Coronakrisen – dag för dag

TidslinjeAllt hände så fort. Här kan du följa utvecklingen när det nya coronaviruset spreds över världen. Vilka konsekvenser det fick, och fortfarande får, med ett särskilt fokus på svensk industri.

Regionala skyddsombud

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

TillträdesrättRegeringens förslag om att ge regionala skyddsombud rätt att komma in på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar kommer att röstas ner. Flera partier går i dag samman för att stoppa förslaget.

1

”Det är de små arbetsplatserna som behöver oss”

Regionala skyddsombud är oroliga över utvecklingen. Vad blir steg två, frågar de sig. Och kommer Arbetsmiljösverige monteras ner ytterligare?

Anständiga utnyttjar inte krisen

KrönikaDet finns tyvärr företag som använder krisen för att trycka tillbaka facket. Som tur är ser vi också många exempel på där parterna i stället varit ödmjuka för situationen – och hittat bra lösningar, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

1
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.