Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

15 april, 2021

Skrivet av Anna Johansson och Marianne Pettersson.

DEBATT I stället för låtsasjobb ska Samhall producera varor och tjänster som faktiskt behövs. Men för att det inte ska ske på funktionsnedsattas bekostnad ska det utredas att rätt personer anvisas dit, skriver Socialdemokraternas Anna Johansson och Marianne Pettersson.

Om skribenterna:

Anna Johansson (S) är ordförande i arbetsmarknadsutskottet och Marianne Pettersson (S) är ledamot arbetsmarknadsutskottet.

Vår vision är en arbetsmarknad där allas potential tas tillvara, där alla får utvecklas, bidra och inkluderas. Samhall är ett av flera verktyg för att vi ska nå dit.

Genom Samhall får personer med funktionsnedsättning som står långt från arbete möjligheten att få ett meningsfullt och utvecklande arbete. Det är betydelsefullt för både individen och för samhället i stort.

Styrkan med Samhall är att det skapar riktiga jobb. Vi tror inte på att skapa låtsasjobb eller passiviserande insatser för personer med funktionsnedsättning. Samhalls uppdrag är i stället producera varor och tjänster som faktiskt efterfrågas.

Det betyder att Samhall konkurrerar om uppdrag på marknaden. I takt med att arbetsmarknaden har förändrats så har även Samhall sökt sig till nya sektorer, exempelvis inom städbranschen.

Närheten till den ordinarie arbetsmarknaden gör också att många anställda årligen går över till externa arbetsgivare som en följd av detta. Det är ett kvitto på att det är möjligt att gå från arbetslöshet till att vara en del av den ordinarie arbetsmarknaden.

Affärsmässigheten får dock aldrig ske på bekostnad av de personer med funktionsnedsättning som anställs av bolaget. Det är för dem som Samhall existerar. Arbetet ska alltid anpassas efter medarbetarnas förutsättningar. Därför är det mycket viktigt att Samhall, som ett statligt ägt bolag, agerar transparent och har en god dialog och samverkan med både medarbetarna och de fackliga organisationerna.

Vi ska kunna ha höga förväntningar på våra statliga bolag när det gäller arbetsmiljö och villkor, särskilt ett bolag med ett så samhällsviktigt uppdrag som Samhall. Därför blir vi djupt berörda av de vittnesmål som framkommer i granskningen i Dagens Arbete.

Ingen medarbetare ska behöva känna sig otrygg på jobbet, och ingen ska behöva känna oro över risken för smitta under coronapandemin. Det som beskrivs i granskningen är oacceptabelt och vi förväntar oss att bolaget hanterar det omgående så att alla medarbetare kan känna sig säkra när de utför sina viktiga arbetsuppgifter.

Det är också avgörande att det är rätt målgrupp som hamnar på Samhall. Det har ibland hävdats att bolagsformen gör att personer med funktionsnedsättningar trängs undan. Andra hävdar att Samhall har blivit mer av en integrationsåtgärd.

Vi tycker inte att det har funnits tillräckligt tydliga belägg för att dra sådana slutsatser. Men regeringen har nu gett en lång rad uppdrag till Arbetsförmedlingen om att se över anvisningarna till Samhall och vidta åtgärder om de identifierar brister i tillämpningen.

Arbetsförmedlingen har bland annat fått i uppdrag att se över definitionen och målnivån för prioriterade grupper så att de som har störst behov prioriteras mest. Myndigheten ska även följa upp vilka som anvisas till Samhall för att se till att det är den avsedda målgruppen som kommer dit. Detta innebär att vi inom kort får mycket bättre svar på de frågor som väcks.

Vi ser i grunden Samhall som ett viktigt och effektivt verktyg för att personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden ska kunna ges möjlighet till meningsfulla jobb. Vi är stolta över att 26 000 medarbetare får arbete genom Samhall. Vi vill fortsätta utveckla och förbättra Samhall för att göra arbetsmarknaden mer inkluderande.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.