Industriarbetarnas tidning

Så kan chefen syna dig

29 november, 2022

Skrivet av

Fler företag kollar. Det som förut gällde personer med nyckelroller, börjar nu även gälla personer som söker vanliga industrijobb. Vi reder ut vad som gäller.  

Vad är en bakgrundskontroll?

Begreppet bakgrundskontroll är inte standardiserat och kan betyda olika saker. För de största företagen som arbetar med bakgrundskontroller innehåller en kontroll minst: verifiering av identitet, kontroll av ekonomi och rättsliga ärenden.

Syftet kan vara att bedöma en persons lämplighet för tjänsten. Det finns också arbetsgivare som vill få kännedom om den sökande har begått brott.  Bakgrundskontroller görs framför allt vid nyanställning men det förekommer även under pågående anställning. 

Vad gör man om man inte får jobbet på grund av något som framkommit i en bakgrundskontroll?

I princip råder det fri anställningsrätt i Sverige. Men arbetsgivaren får inte fatta diskriminerande anställningsbeslut (diskrimineringslagen). Och beslutet får inte strida mot lagen om anställningsskydd. Man kan vända sig till fackets ombudsmän och jurister eller till Diskrimineringsombudsmannen om man tycker att man blivit felaktigt behandlad. 

Hur mycket får arbetsgivaren ta reda på?

Enligt GDPR får man bara behandla information som är relevant för ändamålet. Vilken information som får inhämtas vid en rekrytering beror därför på vilken typ av tjänst som den arbetssökande är aktuell för. Men flera har fördjupande kontroller och där kan beteenden på sociala medier också kontrolleras. Arbetsgivaren riskerar dock att då behandla information som är irrelevant för ändamålet, vilket inte är tillåtet.

GDPR

dataskyddsförordningen, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga person-uppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Det blir allt vanligare att arbetssökande blir ombedda att visa utdrag från belastningsregister. Arbetsgivaren har inget lagstöd till att kräva det förutom när det gäller yrken inom skola och barnomsorg. Men det är heller inte förbjudet.

En del arbetsgivare kontrollerar också den arbetssökandes ekonomi. Enligt kreditupplysningslagen är det bara tillåtet att ta en kreditupplysning om det finns ett legitimt behov av informationen. Datainspektionen anger att det endast är relevant att inhämta sådan information om personer som söker en tjänst med ett finansiellt ansvar.

Måste arbetsgivaren informera i förväg? 

Ja, om den kommer att samla in information som inte tillhandahålls av den arbetssökande själv måste den även informera om vilka källor som kommer att användas.  

Kan man vägra? 

 Ja, men då brukar också rekryteringsprocessen avslutas. 

Sparas informationen om mig? 

Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser och arbetsgivaren får aldrig behålla, kopiera eller skriva ner vad belastningsregisterutdraget innehåller. De personuppgifter som behandlas i en anställningsprocess ska tas bort eller avidentifieras efter att processen är avslutad.

Den som sonat sitt brott bör få en chans till, menar Adrian Avdullahu, ordförande för Volvo Cars verkstadsklubben. 

Verkstadsklubben: ”Det blir dubbel bestraffning” 

Belastningsregistret …

… innehåller uppgifter om du har fått påföljder för brott. Polismyndigheten är ansvarig för registret. Hur länge uppgifterna står kvar avgörs av påföljd och ålder när brottet begicks. 

Det är bara personen som det berör som kan begära ut information från registret, med undantag för vissa yrkeskategorier. 

Det finns inget som förbjuder arbetsgivare från att kräva att du ska visa utdrag från ditt belastningsregister när du söker jobb.

I en del yrken som jobb inom skola och barnomsorg är det krav att arbetsgivaren ska se registerutdrag före anställning.

I slutet av förra året införde Volvo Cars bakgrundskontroller vid nyanställning för enkla fabriksarbeten. Syftet är att kontrollera den arbetssökande ur ett säkerhetsperspektiv. Men verkstadsklubben tycker inte att kontrollerna ska omfatta vanliga arbetare. 

– Vi har förståelse för att företaget känner att de behöver göra något med tanke på drogproblematiken som finns ute i samhället och tenderar att följa med hit till arbetsplatsen. Men vi har inte förhandlat, arbetsgivaren har infört bakgrundskontroller ensidigt, säger Adrian Avdullahu. 

– Vi tycker att bakgrundskontrollerna inte ska omfatta vanliga arbetare utan, som det varit tidigare, gälla chefer och personer med nyckelroller. 

Han menar att man måste få en andra chans.  

– Har man gjort misstag och blivit dömd så blir det dubbel bestraffning om man sedan fastnar
i en bakgrundskontroll och inte får anställning på grund av detta. Har man tagit sitt straff och sonat sitt brott så bör man få en chans till. 

I Volvo Cars bakgrundskontroller går de igenom offentliga handlingar som berör den arbetssökande och kräver ett utdrag från belastningsregistret. Om de upptäcker att den arbetssökande begått allvarligare brott så avlutas rekryteringsprocessen. Detsamma gäller om en arbetssökande är ovillig att genomgå en bakgrundskontroll, enligt Merhawit Habte, presstalesperson på Volvo Cars, som svarar via mejl.   

Om man avtjänat sitt straff, förtjänar man inte en ny chans då?  
”Varje fall skiljer sig. I regel så görs en lämplighetsbedömning och utifrån den fattas det ett beslut. I en del fall, till exempel vid allvarliga brott, går kandidaten dock inte vidare i rekryteringsprocessen”, skriver Merhawit Habte.

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

Det nya huvudavtalet – så funkar det

Det nya huvudavtalet – så funkar det

IF Metall och Pappers har anslutit sig till huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv. Här är de viktigaste nyheterna för dig som medlem.

Dom: Northvolt frias efter att utländska arbetare jobbat utan tillstånd

Dom: Northvolt frias efter att utländska arbetare jobbat utan tillstånd

Northvolt frias av Skellefteå tingsrätt. De tolv utländska arbetarna, som jobbade olagligt inne på företagets område, var inte Northvolts ansvar.

Tacka kineserna för löneökningen

Tacka kineserna för löneökningen

Svensk industri köper mycket från Kina. Det är bra för din lön. Hur kan det komma sig? En färsk rapport visar hur Sverige hamnar på plus i slutändan.

Ingår lunchrast i övertiden?

Hur räknas tiden man äter när man jobbat övertid? Jurist Henric Ask svarar på läsarnas frågor.

Får tjänstemännen utföra våra jobb?

Vi har tjänstemän som är ute i produktion, har de rätt att vara det? Det frågar en läsare.

Därför får du extra pengar i sommar

Därför får du extra pengar i sommar

Sommar, sol – och semesterlön. Semester betyder inte bara extra ledigt, utan också extra pengar från arbetsgivaren.
Vi reder ut vad som gäller. 

Sjukskriven, anklagad och uppsagd

Sjukskriven, anklagad och uppsagd

När Jennifer blev sjuk av graviditeten sa företaget att hon måste jobba. När hon blev sjuk igen blev hon uppsagd. Vad var det egentligen som hände på Åkers Sweden?

Fackens prioriteringar skrämmer mig

Fackens prioriteringar skrämmer mig

Skyddsombuden och arbetsmiljöarbetet har fått en alltmer osynlig roll i kollektivavtalen, skriver Maria Steinberg, författare och
docent i arbetsmiljörätt.

De sällsynta metallernas land

De sällsynta metallernas land

I den svenska berggrunden ruvar ovanliga grundämnen, nödvändiga för den nya gröna tekniken. Men vad är jordartsmetaller för något och hur mycket finns det egentligen? DA reder ut.

Så lyckades tyska facket få högre löner

Så lyckades tyska facket få högre löner

Hur lönerna ökar i konkurrentlandet Tyskland påverkar svensk avtalsrörelse. Men vad betyder de siffror som slungas nedifrån kontinenten? DA reder ut vad som hände när 3,9 miljoner tyska verkstadsarbetare fick ett nytt kollektivavtal.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.