Industriarbetarnas tidning

”Oansvarigt att säga nej till krisavtal”

7 maj, 2009

Skrivet av KJELL JOHANSSON

David Johnsson är förhandlingschef i bransch- och arbetsgivarorganisationen, TMF. Han är mycket frustrerad. ”Parterna och systemet har visat sig oförmögna att leverera”, skriver han på TMF:s hemsida. Skälet är att Skogs- och Träfacket vägrar teckna krisavtal.

Samma dag som krisavtalet offentliggjordes förklarade Skogs- och Träfacket att IF Metalls avtal inte var något som förbundet kunde ansluta sig till. Men TMF bjöd strax in till överläggningar.

Enligt David Johnsson föreslog TMF först ett avtal för hela branschen, likt det som IF Metall gått med på. När Skogs- och Träfacket tackade nej, tog TMF fram utkast för varje avtalsområde.

– Vi kunde inte ens få dem att instämma i att inriktningen var att förhindra uppsägningar, att det skulle vara prioriterat, säger David Johnsson.

– Det jag säger på vår hemsida är ingen klagovisa, snarare ett uttryck för frustration. Jag tror ju att kollektivavtalssystemet är bästa sättet att reglera arbetsmarknaden.

Men modellen har inte fungerat när behovet var som störst, tycker han.

Arbetsgivarrepresentanten David Johnsson betygar samtidigt sin respekt för ledningen för Skogs- och Träfacket. TMF har goda relationer med både ordföranden Kjell Dahlström och tillträdande Per-Olof Sjöö, han som ska leda nya förbundet GS.

– Jag uppfattar dem som ärliga och öppna. Vi träffas regelbundet.

Skogs- och Träfacket samt TMF har gemensamt på branschsidan skrivit debattartiklar, uppvaktat regering och myndigheter, rest runt och försökt få kommunerna att bygga fler bostäder. Särskilt i trä.

Krisen har nu fått samarbetet att knaka. Eller snarare, IF Metalls krisavtal har blivit en påfrestning i de goda relationerna.

TMF:s förhandlingschef beskriver IF Metall som ett modigt förbund. Ansvarskännande. Förbundet visade prov på beundransvärt civilkurage när man tillfälligt gjorde upp om ett ramavtal för att underlätta för företag att övervintra.

Krisavtalet förhandlades fram i en situation då det närmast rådde ekonomiskt undantagstillstånd. IF Metall och förbundets motparter kunde leverera när det krävdes, beskriver David Johnsson.

– De tar inte sitt ansvar, säger han om sin motpart och samarbetskollega Skogs- och Träfacket. Men korrigerar sig snabbt:

– De tar inte ett för branschen gemensamt ansvar i en extraordinär situation.

– Det handlade om ett tillfälligt redskap. Jag kan samtidigt förstå svårigheterna i att rucka på fackliga principer, men, ja, vissa förmår, andra förmår inte.

– Det måste finnas en dynamik i systemet. Och man måste vårda kollektivavtalet, säger TMF:s förhandlingschef David Johnsson. Bägge parter måste tycka att avtalet är attraktivt, poängterar han.

– Om det inte fungerar för oss, blir det naturligt för våra medlemsföretag att söka andra lösningar där facket inte har så mycket inflytande.

Anställda hade kunnat slippa uppsägningar med IF Metalls krisavtal, säger David Johnsson, och hänvisar till IF Metalls egna bedömningar.

– Nu tappar både folk och företag kompetens på grund av att vi inte kunde ta ett gemensamt partsansvar.

Skogs- och Träfacket kunde sträcka sig till att införa konjunkturanpassad arbetstid, säger han

– Det är väl gott och väl för att möta svängningar. Det här gäller en krissituation.

– Men vi utgår ifrån att vi fortsätter det goda samarbetet.

FAKTA/TMF

Bransch- och arbetsgivarorganisation för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. Företräder cirka 800 medlemsföretag med över 30 000 anställda.

Du kanske också vill läsa…

Fackligt recept för industrins framtid

Lyft kompetensen och utbilda vid uppsägning, förbättra a-kassan, åtgärda kreditmarknaden och reformera det finansiella systemet. Det receptet kommer från Facken inom industrin. Syftet är att förbereda industrin för framtiden när lågkonjunkturen ebbat ut. – Nu måste alla, inklusive regering och arbetsgivare, ta sitt ansvar. Det skriver Facken inom industrin och Grafikerna i ett gemensamt upprop. […]

”Helheten i överenskommelsen är bra”

”Helheten i överenskommelsen är bra”

Vi ska ha en levande debatt, men det är den valda förbundsstyrelsen som svarar för verksamheten mellan kongresserna. Vårt uppdrag därifrån är att komma till rätta med otrygga anställningar, skriver IF Metalls Marie Nilsson och Veli-Pekka Säikkälä.

”Beslutet om trygghet borde ligga i våra händer”

”Beslutet om trygghet borde ligga i våra händer”

IF Metalls medlemmar bör, precis som journalistförbundets, få rösta om vi ska ansluta oss till las-överenskommelsen, skriver fem industriarbetare.

Underleverantörer saknar kollektivavtal

Underleverantörer saknar kollektivavtal

Northvolt vill bygga upp en bra arbetsmiljö. Men facken menar att de gör fel från början genom att inte kräva kollektivavtal för underentreprenörer.

Industri­facket i Myanmar vädjar om svenska sanktioner

Industri­facket i Myanmar vädjar om svenska sanktioner

Fackliga företrädare arresteras, torteras och dödas i Myanmar efter militärkuppen i februari. Industrifackets ledare Khaing Zar Aung är i Sverige för att be om hjälp.

Sämre skydd för cyklister

Sämre skydd för cyklister

Om du cyklar till jobbet är du mindre skyddad av försäkringarna än om du kör bil. Det fick Mikael Myhre erfara när han ramlade på cykeln.

Sprickan som skakade Industriavtalet

Sprickan som skakade Industriavtalet

Var det början till slutet som sågs när Livs i konflikt med tjänstemännen tog paus från Facken inom industrin och GS-facket funderade på detsamma? frågar sig DA:s Harald Gatu inför Industriavtalets 25-årsjubileum.

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

IF Metall och medicinteknikföretaget Cytiva kommer inte att mötas i Arbetsdomstolen, AD. Fackförbundet hade stämt bolaget för flera fall av föreningsrättskränkning.

Sluta utförsäkra covidsjuka

Sluta utförsäkra covidsjuka

Att komma till rätta med bristerna i sjukförsäkringen borde ligga högt på varje politikers prioriteringslista. Här är fem konkreta krav från IF Metall.

”Vi sviker inte – vi kämpar”

”Vi sviker inte – vi kämpar”

I dag behöver vi lägga mer än en heltidstjänst för att någorlunda kunna möta våra medlemmars behov på Samhall, skriver IF Metalls Birgit Birgersson Brorsson.