Industriarbetarnas tidning

Regeringens nej stjälper utbildningsprogram

14 maj, 2009

Skrivet av KJELL JOHANSSON

– Det är en ren skandal, säger Gunder Hjelte, ombudsman i Skogs- och Träfacket avdelning Norr. Regeringens snålhet i vårbudgeten ledde till att det inte blev några EU-pengar från Europeiska socialfonden, EFS. En mängd kompetenssatsningar läggs nu på is.

Finanskris och lågkonjunktur slår hårt mot jobben. I Norr- och Västerbotten har 800 personer i trä- och sågverksindustrin varslats eller sagts upp.

Där ville Skogs- och Träfacket rädda jobb genom ett omfattande kompetensutvecklingsprogram. Det skulle ske tillsammans med arbetsgivar- och branschorganisationen TMF.

De började med en unik genomlysning av behovet, satte upp ett program och sökte EU-pengar.

Men fick nej. Pengarna var slut i regionfonden.

Det hade gått om regeringen bidragit med sin andel, som krävs enligt regelverket, säger Gunder Hjelte.

– Men de ville inte peta i den färdiga vårbudgeten.

Det här är ett pilotprojekt som också kan genomföras på andra håll i landet, påpekar Gunder Hjelte.

– Om vi fått genomföra programmet till hösten hade hundratals jobb kunnat räddas. Nu kan det komma igång först nästa år.

– Det är särskilt upprörande mot bakgrund att vi då och då hört Maud Olofsson hänvisa till fonden och säga att det bara är att söka.

Det är många företag som hoppats på pengar från Europeiska socialfonden, EFS.

Bara i Östergötland gick ett 30-tal företag samman i det syftet. De la ned mycket tid och kraft för att ta fram utbildningsprogram. För att sedan mötas med besked att de inte kunde få några pengar.

Krisdrabbade Scania i Södertälje har blivit lovat 70 miljoner i ett utbildningsprogram som berör 3 500 anställda. Scania fick ett positivt förhandsbesked i januari så de lär få sina pengar.

Haken där är att Europeiska kommissionen ska ta det formella beslutet eftersom det handlar om så mycket pengar. Och än har man inte kommit till skott.

FAKTA/Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden, ESF, vill öka tillväxt och sysselsättning i medlemsländerna. Stöder projekt som bland annat främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.
Perioden 2007-2013 har Sverige över 13 miljarder att fördela för att stärka kompetens och öka möjligheterna att få arbete.
Svenska ESF-rådet är myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med huvudkontor samt 8 regionala kontor.
Rådet har beviljat 2,2 miljarder kronor sedan 2008 till 1 048 projekt. Har under våren beslutat om insatser för ytterligare drygt 1 miljard kronor.
De åtta ESF-kontoren gör regionala planer och budgetar för vad man bör satsa på och utveckla i respektive område.
Strax före jul begärde ESF-rådet att kunna använda kommande års pengar. Efterfrågan på utvecklingsprojekt är så stort till följd av den ekonomiska krisen. Rådet fick nej av regeringen.
LO och övrig fackföreningsrörelse, Svenskt Näringsliv med flera har kritiserat regeringen för sitt beslut.

Du kanske också vill läsa…

Sommar, sol – och usla villkor

Sommar, sol – och usla villkor

Vill vi ha ett skogsbruk som inte bygger på att migrantarbetare utnyttjas, så måste prispressen upphöra och avtalen följas, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Gränslöst samarbete inom Bygg- och Trä

Skogs- och Träfackets tre internationella nivåer inledningstalade när förbundet öppnade sin sista kongress under namnet Skogs- och Träfacket. Samtliga slog ett slag för det internationella fackliga samarbetet. Anita Normark i Byggnads- och Träinternationalen i Genève pekade på att klyftan mellan rika och fattiga i världen snarare växer än krymper. I botten ligger ofta skogs- och […]

”Vänlig i ton – tuff i sak”

Från den första juni heter GS ordförande Per-Olof Sjöö. Han börjar sitt arbete i en tid av ekonomisk kris och svåra utmaningar för fackföreningsrörelsen. Det har sedan länge varit klart att Per-Olof Sjöö blir GS nya ordförande, men i morgon, tisdag, väljs han formellt av kongressen. Han har till nu varit Skogs- och Träfackets avtalssekreterare. […]

”Oansvarigt att säga nej till krisavtal”

David Johnsson är förhandlingschef i bransch- och arbetsgivarorganisationen, TMF. Han är mycket frustrerad. ”Parterna och systemet har visat sig oförmögna att leverera”, skriver han på TMF:s hemsida. Skälet är att Skogs- och Träfacket vägrar teckna krisavtal. Samma dag som krisavtalet offentliggjordes förklarade Skogs- och Träfacket att IF Metalls avtal inte var något som förbundet kunde […]

Demonstration för 90 procent i a-kassa

I morgon lördag ordnar Skogs- och Träfacket och Kommunal en gemensam demonstration i Västervik mot arbetslöshet och nedskärningar.90 procents a-kassa, utan karensdagar och utan tak, lyder ett av kraven. – Allas rätt till arbete, säger Paul Westerlund som en självklarhet. Det är grunden. Paul Westerlund är ordförande i Skogs- och Träfackets sektion 1 Tjustbygden. Tillsammans […]

Facket listar skogens gifter

Skogs- och Träfacket har tagit på sig uppgiften att dokumentera hur kemikalier används i skogsbruket. De som planterar på hyggena ska få fylla i ett formulär med frågor om vilka kemiska medel plantorna är doppade i, vilka besvär plantörerna har fått och vilken skyddsutrustning de använder. Frågeformuläret utarbetas tillsammans med Kemikalieinspektionen. Frågorna ska till att […]

Fackliga företrädare stöder Mona Sahlin

Mona Sahlin får stöd från tunga fackliga representanter i det nya fackförbundet GS, som startar sin verksamhet 1 juni. I slutet av förra veckan samlade Skogs- och Träfacket och Grafikerna de blivande avdelningsordförandena och en rad andra fackliga representanter, bland annat för att diskutera hur man ska nå alla förbundet GS:s medlemmar i kampanjen Facklig […]

Nytt LO-fack i startgroparna

Snart får Sverige ett nytt fackförbund. Då går Grafiska Fackförbundet och Skogs- och Träfacket samman och bildar GS. På var sin sida, i ett tudelat Folkets Hus i Stockholm, håller Grafiska Fackförbundet och Skogs- och Träfacket sina respektive sista kongresser nu på måndag. Förbunden läggs ner, men återuppstår redan dagen därpå. Då samlas de 267 […]

Oseriösa företag kostar staten miljarder

Det är inte bara utländska arbetare som kan råka illa ut hos oseriösa entreprenörer i skogsvården. Samhället drabbas också av stora förluster i obetalda skatter och sociala avgifter. Kontrollen av de utländska företag som tillhandahåller utländsk arbetskraft är liten. Varken Skatteverket eller Försäkringskassan kan redogöra för problemets omfattning. Enligt journalisten Anna-Lena Norberg, som har utrett […]

Fackligt recept för industrins framtid

Lyft kompetensen och utbilda vid uppsägning, förbättra a-kassan, åtgärda kreditmarknaden och reformera det finansiella systemet. Det receptet kommer från Facken inom industrin. Syftet är att förbereda industrin för framtiden när lågkonjunkturen ebbat ut. – Nu måste alla, inklusive regering och arbetsgivare, ta sitt ansvar. Det skriver Facken inom industrin och Grafikerna i ett gemensamt upprop. […]

Opinion

I väntan på laddning halvvägs till Sunne

I väntan på laddning halvvägs till Sunne

Krönika På macken bland Teslas laddstolpar blir det svenska klassamhället synligt, skriver Anneli Jordahl.

”Så kan fusk och slarv med asbest stoppas”

”Så kan fusk och slarv med asbest stoppas”

Vi måste städa upp EU:s arbetsmarknad från skitföretagare som riskerar arbetarnas hälsa, skriver Europaparlamentarikern Johan Danielsson, S.

Bekämpa antisemitismen i den digitala världen

I förra veckan hölls Förintelsekonferensen i Malmö. Internationella politiska ledare lovade att aktivt bekämpa antisemitismen och rasismen som tyvärr växer runtom i Europa. Sveriges regering satsar nästan 100 miljoner i nästa års budget på denna angelägna kamp för människovärde och demokrati. Till den svenska regeringens satsningar hör bland annat fortsatt arbete med att bekämpa hatbrott […]

”Helheten i överenskommelsen är bra”

”Helheten i överenskommelsen är bra”

Vi ska ha en levande debatt, men det är den valda förbundsstyrelsen som svarar för verksamheten mellan kongresserna. Vårt uppdrag därifrån är att komma till rätta med otrygga anställningar, skriver IF Metalls Marie Nilsson och Veli-Pekka Säikkälä.

”Beslutet om trygghet borde ligga i våra händer”

”Beslutet om trygghet borde ligga i våra händer”

IF Metalls medlemmar bör, precis som journalistförbundets, få rösta om vi ska ansluta oss till las-överenskommelsen, skriver fem industriarbetare.

Högt spel om människors trygghet

Högt spel om människors trygghet

Pontus Georgsson: När till och med Arbetsdomstolen har farhågor om lagförslaget kring ett nytt anställningsskydd borde det vara självklart att ta till sig av kritiken innan besluten hastas fram.