Industriarbetarnas tidning

”Vi måste hitta en kompromisslösning”

9 mars, 2010

Skrivet av

IF Metall och Teknikföretagen fortsätter att diskutera bemanningsfrågan. Nu gäller det att hitta en bra kompromiss, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Alternativet är konflikt. Det är inget vi önskar. Men vi är beredda.

I går sa Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe till Dagens Arbete att han var öppen för att hitta lösningar i den infekterade bemanningsfrågan.

Efter utspelet tog Veli-Pekka Säikkälä kontakt med Anders Weihe. Nu fortsätter diskussionerna i bemanningsfrågan.

IF Metall är berett att kompromissa fram en lösning som kan accepteras av bägge parter. Veli-Pekka Säikkälä:

– Vi har varit duktiga på att hitta hållbara kompromisser i det här landet tidigare. Så varför skulle det inte fungera nu?

– Men det kräver att bägge parter ser bortom maktperspektivet. Det är inte acceptabelt att arbetsgivarnas arbetsledningsrätt i alla lägen verkligen ska stå över allt annat. Som att kränka våra medlemmar.

Facket är inte ute efter någon vetorätt mot bemanningsföretagen, intygar Veli-Pekka Säikkälä.

– Vi vill bara att företrädesrätten i lagen om anställningsskydd ska gälla så som det var tänkt från början.

Enligt lagen har den som sägs upp företräde till återanställning i nio månader – om kvalifikationerna är tillräckliga och om det finns arbete att utföra.

– Den rätten har åsidosatts av Abu-Garciadomen som ger företagen rätt att hyra in i stället för att erbjuda uppsagda återanställning.

– Vi kan inte förbjuda företagen att hyra in i stället för att återanställa. Men vi ska i varje fall ha möjligheten att driva våra medlemmars sak inför domstol och kräva skadestånd för den kränkning som våra medlemmar utsatts för.

Nu säger Teknikföretagen att de kan diskutera lösningar för att den enskilde inte ska åsidosättas på ett otillbörligt sätt. Veli-Pekka Säikkälä:

– De signaler jag fått från motparten är att de vill att arbetsgivarna själva och inte domstolarna ska få avgöra vad som är otillbörligt. Det är helt oacceptabelt. Vi vill att den typen av frågor ska kunna prövas rättsligt.

Att parterna nu åter ska diskutera bemanningsfrågan är ett fall framåt, säger Veli-Pekka Säikkälä.

– Bemanningsfrågan fanns med både i FI-plattformen och LO-samordningen i november samt i de krav som vi överlämnade före jul. Vi började förhandla direkt efter trettonhelgen. Motparten vägrade hela tiden diskutera bemanningsfrågan. De fick inte på grund av Svenskt Näringsliv fick vi höra.

– Först den sista februari, klockan 18, var de beredda att ta upp bemanningsfrågan. Alltså sex timmar innan de opartiska ordförandena tog över.

Nu hoppas Veli-Pekka Säikkälä på ett större intresse att gemensamt kunna lösa frågan.

Om Teknikföretagens lönebud – 2 procent på 18 månader – säger han:

– Vi fick ett högre bud av de opartiska ordförandena för två dagar sedan och som vi sa nej till.

Enligt Anders Weihe är Teknikföretagens bud jämförbart med avtalet under krisåren 1993-94.

– Fel, den gången fick vi mer, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Du kanske också vill läsa…

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

IF Metall och medicinteknikföretaget Cytiva kommer inte att mötas i Arbetsdomstolen, AD. Fackförbundet hade stämt bolaget för flera fall av föreningsrättskränkning.

Höjda nivåer viktigare än retroaktiva löner

Höjda nivåer viktigare än retroaktiva löner

Det handlar om långsiktighet och strategi. Därför väljer facket att höja lönenivån före retroaktiva löner, skriver DA:s reporter Harald Gatu.

Vägrade betala skadestånd – stäms i AD

Ett Skåneföretag vägrade betala skadestånd till IF Metall för avtalsbrott. Nu stämmer facket bolaget inför arbetsdomstolen, AD och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar

De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar

Arbetsgivarna på teknikavtalet vill utöka möjligheten att beordra övertid. Från dagens 150 timmar per år till 200. På IF Metalls avdelning i Sörmland avfärdas kravet.

”Oerhört provocerande”

”Oerhört provocerande”

IF Metalls ordförande Anders Ferbe reagerar starkt på arbetsgivarnas hållning i avtalsrörelsen. Det gäller kraven på utökat helg- och övertidsarbete men också det som kallas ”kostnadsneutrala löneökningar”.

Mer bunden – mer betalt

Mer bunden – mer betalt

En tusenlapp extra till den som inte kan gå på toaletten när som helst. Ett av flera exempel på hur trucktillverkaren Atlet Unicarriers får betala för att snabbt kunna ändra produktionen.

Svårare säga nej till lönesystem

Det nya Teknikavtalet har vässats när det gäller kraven att införa system för rättvisare löner. Erfarenheten visar att lönesystem gynnar jämställdheten.

”Fungerande lönesystem ger ordning och reda”

IF Metall anklagar Teknikföretagen för att sabotera arbetet med lokala lönesystem.

”Hotet är inte robotar utan bristen på investeringar”

”Hotet är inte robotar utan bristen på investeringar”

IF Metall räds inte robotar. Det oroande är snarare att inte mer investeringar görs i ny teknik, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Arbetsgrupp sätter belastnings­skador i fokus

IF Metall och Teknikföretagen har i avtalsförhandlingarna kommit överens om en gemensam arbetsgrupp som i tolv månader ska arbeta med belastningsskador. – Syftet är att få fram praktisk vägledning till de lokala parterna , säger Stefan Wiberg på IF Metall. Det handlar om problem med tunga lyft, ensidiga och enformiga arbetet, löpande band, för lite […]