Industriarbetarnas tidning

Så röstade partierna om arbetslivet

4 september, 2014

Skrivet av

Val 2014Politiker pratar gärna om allt fint de tänker göra. Men vad har de uträttat hittills? Vi kollade hur partierna röstat om frågor som rör ditt arbetsliv.

Så gjorde vi

  • Vi gick igenom beslut på arbetsmarknadsområdet som riksdagen fattat under riksdagsåret 2012/2013. Vi valde ut tio frågor där partierna röstade olika.

Dagens Arbete har gått igenom arbetsmarknadspolitiska beslut som riksdagen fattade under 2012/2013. Förslagen handlar om villkor på jobbet för dig och dina arbetskamrater. Just den sorts frågor som utgjort en av de stora politiska konfliktlinjerna genom det moderna Sveriges historia. 

– De här frågorna handlar i slutändan om makt. Avreglering och mer makt åt arbetsgivarna, eller regler som ger inflytande åt arbetstagarkollektivet, säger Johan Martinsson, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtidigt har den tidigare så ideologiskt viktiga skillnaden hörts och synts jämförelsevis lite de senaste åren. De borgerliga har inte, som tidigare, varit intresserade av att driva igenom stora förändringar av exempelvis arbetsrätten. Och vår genomgång visar att när det gäller jobbvillkoren har oppositionen spretat medan regeringspartierna varit enade. Ett mönster som framträder är att V och S gärna drivit frågor ihop, utan att särskilt ofta få med sig MP. Inte förvånande, tycker Johan Martinsson.

– Även om många av Miljöpartiets väljare definierar sig som vänster, har partiet aldrig stått för någon vänsterideologi när det gäller arbetsmarknadsfrågorna, säger han. 

Men dessa frågor är heller inte de viktigaste för MP, säger han. Skulle det bli maktskifte kan partiet mycket väl gå med på en del av de röda partiernas förslag.

SD röstar oftast med de borgerliga i vår genomgång, men kan i enstaka fall, och ganska oförutsägbart, välja att stödja ett förslag från vänster. 

Fackavgift

Inför skatteavdrag för fackföreningsavgift.

Skattereduktion för fackföreningsavgiften samt avgiften till a-kassan avskaffades 2007. Slopandet var en del i finansieringen av jobbskatteavdraget. Förslaget gällde en avdragsrätt om 25 procent för medlemsavgift i fackliga organisationer. Dessutom krav på avdragsrätt om 40 procent för medlemsavgift till a-kassan.

Fotnot: S avstod, vill ha skattereduktion men också att frågan om avdrag för medlemsavgift avgörs tillsammans med frågan om avdraget för medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Antingen ska båda avdragen finnas samtidigt eller så ska ingetdera ge avdragsrätt. MP har senare röstat för ett liknande förslag, tillsammans med S och V. 

Turordning

Ta bort undantagen i turordningsreglerna för småföretag.
I dag kan småföretag undanta två personer från turordningskretsen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det betyder att två personer med längre arbetstid kan sägas upp före andra med kortare arbetstid, utan att arbetsgivaren behöver motivera varför. Enligt förslaget drabbar regeln föräldrar med små barn, och framförallt kvinnor. 

Fotnot: SD avstod från att rösta, partiet vill förändra reglerna, men tvärtom. SD:s förslag är att undantagen från turordningsreglerna ska bli fler. Fem i stället för två.

AD-dom

Man ska själv få välja om man vill sluta på jobbet efter att ha fått rätt i AD.
Om en arbetsgivare blir fälld i Arbetsdomstolen för att felaktigt ha sagt upp någon, blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Däremot har den uppsagde ingen rätt att få sin anställning tillbaka, om inte arbetsgivaren vill. Förslaget vill ändra Las så att anställningen bara anses upplöst om arbetstagaren accepterar det. 

 

Rätt till heltid

Förslag som går ut på att heltidsanställningarna måste bli fler.
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. I första hand bör frågan lösas genom kollektivavtal. Annars ska riksdagen överväga att lagstifta om rätt till heltid.

Fotnot: V vill ha rätt till heltid, men enligt ett eget förslag som går längre, och avstår därför från att rösta. MP har senare tagit ställning för rätt till heltid.

Socialt protokoll 

Kräv att EU antar ett juridiskt bindande socialt protokoll.
Protokollet ska försvara arbetarnas rättigheter i Europa, och är tänkt att motverka dumpning av löner och villkor. Protokollet ska slå fast att rätten att teckna kollektivavtal och vidta stridsåtgärder går före ekonomiska intressen. Bakgrunden till kravet är det uppmärksammade Lavalmålet, som resulterade i att miniminivåerna, och inte snittet, i svenska kollektivavtal gällde för gästarbetare från andra länder.

 

Arbetsskador

Gör om arbetsskade­försäkringen. Den är inte rättssäker. 
Förslag som handlar om att arbetsskadeförsäkringen är orättvis. Inte minst eftersom det är svårare för kvinnor än för män att få ersättning för arbetsskador. Inspektionen för socialförsäkringen granskade år 2011 försäkringen och kunde visa att skillnaden i beviljad ersättning mellan kvinnor och män består. 24 procent av kvinnorna fick sin skada godkänd, mot 39 procent av männen.

 

Mobbning

Inför arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet. 
Enligt förslaget saknas en tydlig lag som skyddar den som utsätts för trakasserier på jobbet. Arbetsmiljölagens föreskrift om kränkande särbehandling räcker inte, eftersom lagen inte ger upprättelse i form av erkännande eller skadestånd. 

 
Födda utrikes

Prioritera inte utrikes födda.
Förslag som slår ner på regeringens integrationsarbete. Förslaget kräver att regeringen slutar försöka öka sysselsättningen och företagandet bland utrikes födda genom särskilda insatser för just den gruppen. Strategier där utrikes födda prioriteras ska inte finnas. Arbetsförmedlingen ska till exempel inte ha som mål att prioritera utrikes födda för att få den gruppen i arbete. 

 

Visstid

Gör det lättare för visstids­anställda att få tillsvidare­anställning.
Förslag som tar utgångspunkt i att omkring en halv miljon människor har osäkra anställningsformer. Majoriteten av dem är arbetare. Krav på att en begränsningsregel för rullande visstidsanställningar införs. Allmän visstidsanställning, vikariat och provanställning hos samma arbetsgivare ska räknas ihop, och efter två års anställning under en femårsperiod, ska jobbet övergå till en fast anställning.

 

 

Du kanske också vill läsa…

Pappers: Nyval är den bästa vägen

Pappers stöder tanken på nyval.– Vi tycker det är den bästa vägen framåt, säger förbundets ordförande Matts Jutterström.

Ferbe självkritisk efter valutgången

De politiska partierna måste möta människorna oro och minska otryggheten. Bara så kan Sverigedemokraterna bekämpas, enligt Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande som är självkritisk till hur facket misslyckats med att mobilisera mot de växande klassklyftorna.

Jutterström: Välfärdsfrågorna är viktigast

– Det viktigaste för en ny regering är att höja nivåerna i a-kassan. Det handlar om våra medlemmars vardag, säger Matts Jutterström, ordförande för Pappers.Han är glad att det ser ut som att Stefan Löfven blir statsminster, men bekymras över Sverigedemokraternas framgångar. 

Reglering eller inte – så svarar partierna

Vad anser ni om inhyrning av personal?

Emilia vill ha feminism och förändring

När Emilia Töyrä tog ordet på kongressen blev det blixt tyst. Det viskades i leden. Vem var den tuffa tjejen från Kiruna som talade om feminism? Dagens Arbete ringde upp och frågade vad som driver henne.

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

”Sverige har inte råd att gå före”

Pappers säger nej till straffskatten på lastbilstransporter och vill ha en blocköverskridande energiuppgörelse. Det är några åsikter förbundet har inför det kommande riksdagsvalet och som Pappers förbundsårsmöte står eniga bakom.

Pappers tror på Löfven

Pappers ställer sig bakom Stefan Löfven förslag om att alla förslag inom EU ska bedömas utifrån om de ger några jobb eller inte. – Det är ett uttalande vi från Pappers hälsar med tillfredställelse, meddelar förbundets ledning och avdelningsordföranden.

.

Så svarar politikerna på dina EU-frågor

På söndag är det dags att välja. Vilka insatser är viktigast för att unga ska få jobb? Har löntagarnas ställning i Europa försvagats? Måste EU bestämma allt i detalj? Kandidaterna från de partier som sitter i EU-parlamentet svarar på frågorna som rör arbetslivet.

Foto: SOFIA ERNEROT och MAJA BRAND

Samma problem – olika lösningar

Båda vet hur det är att gå arbetslös. De avskyr pratet om arbetslinjen. Är skeptiska mot bemanningsföretag och vinster i välfärd. Trots att de tillhör olika generationer är de lika i väldigt mycket, Gustaf och Johnny. Men på en punkt skiljer de sig åt: Synen på Sverigedemokraterna.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Marcus Bolin

Pappers: Kravet på 4 procent ligger fast

Trots lågkonjunktur och krisande tider för tidningspapper kommer Pappers fortsätta kräva fyraprocentiga lönepåslag för sina medlemmar.

Arbetsgivarna: Krympande kaka att fördela

Läge att ”besinna sig”, anser industrins chefsekonomer inför att de pausade löneförhandlingarna ska återupptas. Men facken kräver 3 procent från den 1 april.

”Våra beslut påverkar alla medlemmar”

Avtalsförhandlingarna drar snart i gång igen och Lizette Lindqvist är en av dem som har makt över resultatet.

”För många arbetare var det ingen hemester”

”Hemestern” är slut för alla som har så mycket pengar att det är exotiskt att inte resa utomlands. För oss andra börjar i stället kampen mot nollavtal och allt sämre anställningsskydd, skriver truckföraren Zara Biske.

IF Metall: Vår utgångspunkt är 3 procent

Industriarbetsgivarna har svårt att se något utrymme för höjda löner i höstens avtalsrörelse, men facket utgår fortfarande från sitt bud på 3 procents löneökningar.

Pontus Georgsson

Pappers: Slopa aktieutdelningarna

Företagen inom massa- och pappersindustrin bör avstå från aktieutdelningar. Det anser Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson som nu tecknat avtal om korttidsarbete med Industriarbetsgivarna.

LO och Svenskt Näringsliv: Förläng alla avtal

LO och Svenskt Näringsliv är överens. Nu uppmanar de alla fackförbund och arbetsgivarorganisationer att skjuta upp årets avtalsrörelse till hösten.

Industrin skjuter upp avtalsrörelsen

Facken inom industrin och arbetsgivarna säger ja till att skjuta fram avtalsrörelsen. Även Pappers förlänger avtalet. ”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Det är inte läge att bråka om löner och villkor”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Arbetsrätt Striden om las

”Använd strejken mot försämringarna som föreslås”

Det finns ingen anledning att sätta sig vid ett förhandlingsbord där försämringar kommer att bli vägledande, skriver sex tidigare förtroendevalda inom IF Metall.

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

En stark industri kräver yrkesskickliga industriarbetare med uppdaterade kunskaper och trygga jobb, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

LO-förbunden eniga: Las-förhandlingarna återupptas

På ett extrainsatt representantskap på fredagen beslutades att förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, ska fortsätta.

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en ”tredje väg” – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

Industriarbetsgivarna: Vi ska inte förhandla utifrån politikernas förslag

Mer fokus på kompetens än turordning. Det hoppas Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf blir resultatet när parterna de närmaste månaderna ska förhandla om anställningsskyddet.

Öppnare förhandlingar ska lösa vårens LO-kaos

En rejäl omstart, mer insyn och inflytande och några röda linjer som inte får korsas – så hoppas LO läka ihop sprickan som uppstått under diskussionerna om arbetsrätten.

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.