Industriarbetarnas tidning

Så röstade partierna om arbetslivet

4 september, 2014

Skrivet av

Val 2014Politiker pratar gärna om allt fint de tänker göra. Men vad har de uträttat hittills? Vi kollade hur partierna röstat om frågor som rör ditt arbetsliv.

Så gjorde vi

  • Vi gick igenom beslut på arbetsmarknadsområdet som riksdagen fattat under riksdagsåret 2012/2013. Vi valde ut tio frågor där partierna röstade olika.

Dagens Arbete har gått igenom arbetsmarknadspolitiska beslut som riksdagen fattade under 2012/2013. Förslagen handlar om villkor på jobbet för dig och dina arbetskamrater. Just den sorts frågor som utgjort en av de stora politiska konfliktlinjerna genom det moderna Sveriges historia.

– De här frågorna handlar i slutändan om makt. Avreglering och mer makt åt arbetsgivarna, eller regler som ger inflytande åt arbetstagarkollektivet, säger Johan Martinsson, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtidigt har den tidigare så ideologiskt viktiga skillnaden hörts och synts jämförelsevis lite de senaste åren. De borgerliga har inte, som tidigare, varit intresserade av att driva igenom stora förändringar av exempelvis arbetsrätten. Och vår genomgång visar att när det gäller jobbvillkoren har oppositionen spretat medan regeringspartierna varit enade. Ett mönster som framträder är att V och S gärna drivit frågor ihop, utan att särskilt ofta få med sig MP. Inte förvånande, tycker Johan Martinsson.

– Även om många av Miljöpartiets väljare definierar sig som vänster, har partiet aldrig stått för någon vänsterideologi när det gäller arbetsmarknadsfrågorna, säger han.

Men dessa frågor är heller inte de viktigaste för MP, säger han. Skulle det bli maktskifte kan partiet mycket väl gå med på en del av de röda partiernas förslag.

SD röstar oftast med de borgerliga i vår genomgång, men kan i enstaka fall, och ganska oförutsägbart, välja att stödja ett förslag från vänster.

Fackavgift

Inför skatteavdrag för fackföreningsavgift.

Skattereduktion för fackföreningsavgiften samt avgiften till a-kassan avskaffades 2007. Slopandet var en del i finansieringen av jobbskatteavdraget. Förslaget gällde en avdragsrätt om 25 procent för medlemsavgift i fackliga organisationer. Dessutom krav på avdragsrätt om 40 procent för medlemsavgift till a-kassan.

Fotnot: S avstod, vill ha skattereduktion men också att frågan om avdrag för medlemsavgift avgörs tillsammans med frågan om avdraget för medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Antingen ska båda avdragen finnas samtidigt eller så ska ingetdera ge avdragsrätt. MP har senare röstat för ett liknande förslag, tillsammans med S och V.

Turordning

Ta bort undantagen i turordningsreglerna för småföretag.
I dag kan småföretag undanta två personer från turordningskretsen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det betyder att två personer med längre arbetstid kan sägas upp före andra med kortare arbetstid, utan att arbetsgivaren behöver motivera varför. Enligt förslaget drabbar regeln föräldrar med små barn, och framförallt kvinnor.

Fotnot: SD avstod från att rösta, partiet vill förändra reglerna, men tvärtom. SD:s förslag är att undantagen från turordningsreglerna ska bli fler. Fem i stället för två.

AD-dom

Man ska själv få välja om man vill sluta på jobbet efter att ha fått rätt i AD.
Om en arbetsgivare blir fälld i Arbetsdomstolen för att felaktigt ha sagt upp någon, blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Däremot har den uppsagde ingen rätt att få sin anställning tillbaka, om inte arbetsgivaren vill. Förslaget vill ändra Las så att anställningen bara anses upplöst om arbetstagaren accepterar det.

Rätt till heltid

Förslag som går ut på att heltidsanställningarna måste bli fler.
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. I första hand bör frågan lösas genom kollektivavtal. Annars ska riksdagen överväga att lagstifta om rätt till heltid.

Fotnot: V vill ha rätt till heltid, men enligt ett eget förslag som går längre, och avstår därför från att rösta. MP har senare tagit ställning för rätt till heltid.

Socialt protokoll

Kräv att EU antar ett juridiskt bindande socialt protokoll.
Protokollet ska försvara arbetarnas rättigheter i Europa, och är tänkt att motverka dumpning av löner och villkor. Protokollet ska slå fast att rätten att teckna kollektivavtal och vidta stridsåtgärder går före ekonomiska intressen. Bakgrunden till kravet är det uppmärksammade Lavalmålet, som resulterade i att miniminivåerna, och inte snittet, i svenska kollektivavtal gällde för gästarbetare från andra länder.

Arbetsskador

Gör om arbetsskade­försäkringen. Den är inte rättssäker.
Förslag som handlar om att arbetsskadeförsäkringen är orättvis. Inte minst eftersom det är svårare för kvinnor än för män att få ersättning för arbetsskador. Inspektionen för socialförsäkringen granskade år 2011 försäkringen och kunde visa att skillnaden i beviljad ersättning mellan kvinnor och män består. 24 procent av kvinnorna fick sin skada godkänd, mot 39 procent av männen.

Mobbning

Inför arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet.
Enligt förslaget saknas en tydlig lag som skyddar den som utsätts för trakasserier på jobbet. Arbetsmiljölagens föreskrift om kränkande särbehandling räcker inte, eftersom lagen inte ger upprättelse i form av erkännande eller skadestånd.

Födda utrikes

Prioritera inte utrikes födda.
Förslag som slår ner på regeringens integrationsarbete. Förslaget kräver att regeringen slutar försöka öka sysselsättningen och företagandet bland utrikes födda genom särskilda insatser för just den gruppen. Strategier där utrikes födda prioriteras ska inte finnas. Arbetsförmedlingen ska till exempel inte ha som mål att prioritera utrikes födda för att få den gruppen i arbete.

Visstid

Gör det lättare för visstids­anställda att få tillsvidare­anställning.
Förslag som tar utgångspunkt i att omkring en halv miljon människor har osäkra anställningsformer. Majoriteten av dem är arbetare. Krav på att en begränsningsregel för rullande visstidsanställningar införs. Allmän visstidsanställning, vikariat och provanställning hos samma arbetsgivare ska räknas ihop, och efter två års anställning under en femårsperiod, ska jobbet övergå till en fast anställning.

Du kanske också vill läsa…

Pappers: Nyval är den bästa vägen

Pappers stöder tanken på nyval.– Vi tycker det är den bästa vägen framåt, säger förbundets ordförande Matts Jutterström.

Ferbe självkritisk efter valutgången

De politiska partierna måste möta människorna oro och minska otryggheten. Bara så kan Sverigedemokraterna bekämpas, enligt Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande som är självkritisk till hur facket misslyckats med att mobilisera mot de växande klassklyftorna.

Jutterström: Välfärdsfrågorna är viktigast

– Det viktigaste för en ny regering är att höja nivåerna i a-kassan. Det handlar om våra medlemmars vardag, säger Matts Jutterström, ordförande för Pappers.Han är glad att det ser ut som att Stefan Löfven blir statsminster, men bekymras över Sverigedemokraternas framgångar. 

Reglering eller inte – så svarar partierna

Vad anser ni om inhyrning av personal?

Emilia vill ha feminism och förändring

Emilia vill ha feminism och förändring

När Emilia Töyrä tog ordet på kongressen blev det blixt tyst. Det viskades i leden. Vem var den tuffa tjejen från Kiruna som talade om feminism? Dagens Arbete ringde upp och frågade vad som driver henne.

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

"Sverige har inte råd att gå före"

Pappers säger nej till straffskatten på lastbilstransporter och vill ha en blocköverskridande energiuppgörelse. Det är några åsikter förbundet har inför det kommande riksdagsvalet och som Pappers förbundsårsmöte står eniga bakom.

Pappers tror på Löfven

Pappers ställer sig bakom Stefan Löfven förslag om att alla förslag inom EU ska bedömas utifrån om de ger några jobb eller inte. – Det är ett uttalande vi från Pappers hälsar med tillfredställelse, meddelar förbundets ledning och avdelningsordföranden.

Så svarar politikerna på dina EU-frågor

Så svarar politikerna på dina EU-frågor

På söndag är det dags att välja. Vilka insatser är viktigast för att unga ska få jobb? Har löntagarnas ställning i Europa försvagats? Måste EU bestämma allt i detalj? Kandidaterna från de partier som sitter i EU-parlamentet svarar på frågorna som rör arbetslivet.

Samma problem – olika lösningar

Samma problem – olika lösningar

Båda vet hur det är att gå arbetslös. De avskyr pratet om arbetslinjen. Är skeptiska mot bemanningsföretag och vinster i välfärd. Trots att de tillhör olika generationer är de lika i väldigt mycket, Gustaf och Johnny. Men på en punkt skiljer de sig åt: Synen på Sverigedemokraterna.

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Tesla får inte genast tillgång till de registreringsskyltar som blockerats av facket.

Så kan Tesla runda postblockaden

Så kan Tesla runda postblockaden

Transportstyrelsens registreringsskyltar får bara skickas via Postnord, men det finns sätt att kringgå stoppet.

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Facket till Musk: ”Galenskap att inte teckna kollektivavtal i Sverige”

Nu får Teslaägaren svar på tal – ”klart man vill att det ska slå hårt”.

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

Totalstopp för nya Teslabilar får Elon Musk att reagera: ”Galenskap”

De nya uppgifterna får Tesla-ägaren att bryta tystnaden på sin plattform X.

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Karta: Så här utvidgas strejken – dag för dag

Snart ökar trycket på Tesla ytterligare när fler stridsåtgärder genomförs.

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren dementerar: Ingen order har kommit från Elon Musk

Medlaren Kurt Eriksson dementerar uppgifterna om att Elon Musk nu ska ha lagt sig i den svenska konflikten.

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

Fackens hårda ord mot Svenskt Näringsliv: ”De är syltryggar”

”Det kan påverka konflikten, att den blir längre.”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

Svenskt Näringsliv vill se över rätt till sympatistrejk: ”Inte rimligt”

”Det måste vara Teslas val”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Inga byggarbeten på Teslas verkstäder – ”Det får stå och förfalla”

Byggnads ordförande Johan Lindholm: ”Tror absolut att det är hundraprocentig uppslutning.”

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

Fackets nya steg: Stoppa kritiska delar till Tesla-bilar

”Utan den detaljen kan man inte leverera bilen.”

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

”Har förbundsstyrelsen beslutat om en konflikt så har man en skyldighet att delta i den.”

Teslas knep: Så tar de in bilar i Sverige bakvägen

Teslas knep: Så tar de in bilar i Sverige bakvägen

”I fredags kom det 72 nya bilar på 12 olika lastbilar”

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

IF Metalls nya taktik: Så mycket höjer de strejkersättningen

Högre ersättning ska få fler att sluta upp

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Strejkbrytare – en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen

Harald Gatu: Teslas strejkbrytare tvingar oss tillbaka till tiden när arbetare ställdes inför frågan: Vilken sida står du på?

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

All billackering av Teslor stoppas: ”Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete”

Målarna varslar om totalstopp för all lackering av Tesla-bilar.

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Det här betyder kollektivavtal för Teslas mekaniker

Rimliga villkor och garanterad lön ställs mot osäkra aktieoptioner

Stopp för reservdelar till Tesla –  Seko sympatistrejkar

Stopp för reservdelar till Tesla – Seko sympatistrejkar

Strejken mot Tesla trappas upp när Seko stoppar brev och paketutdelningen

Mängder av blockader planeras: Tesla får ”jobbigt att andas, äta och leva”

Mängder av blockader planeras: Tesla får ”jobbigt att andas, äta och leva”

Upptrappad hamnkonflikt och fler varsel. Trasiga laddstationer kommer inte att repareras.

Hårda beskedet: Tesla lämnade förhandlingar om kollektivavtal

Hårda beskedet: Tesla lämnade förhandlingar om kollektivavtal

Tesla vägrar förhandla med IF Metall.

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas  tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

”Vi skickar ut trasiga bilar” – Tesla-anställdas tuffa arbetsvillkor drabbar kunder

Den som inte klarar det hårda arbetstempot på Tesla får ingen löneförhöjning – och riskerar sparken.

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

Perspektiv: Motor­branschen förlorare – ”Har Svenskt Näringsliv ringt Elon Musk?”

”Utan kollektivavtal kan Tesla när som helst och utan diskussion sänka lönen och försämra villkoren för de anställd”

Strejken trappades upp på måndagen – ”Tesla har hämtat hit folk”

Strejken trappades upp på måndagen – ”Tesla har hämtat hit folk”

Företaget har tagit in strejkbrytare i hela landet – kom till Teslas verkstäder på måndagen.

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

”Partiell strejk” på Tesla – många rädda efter hot enligt IF Metall

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä konstaterar att långt ifrån alla bilmekaniker på Tesla deltar i strejken.

Transport hotar att sluta lossa bilar i flera hamnar: ”Inga Teslor på svensk mark”

Transport hotar att sluta lossa bilar i flera hamnar: ”Inga Teslor på svensk mark”

Sluter upp bakom strejken. Också IF Metall kommer vidta ytterligare åtgärder om Tesla inte viker ned sig.

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Spänt läge för strejkvakterna i Malmö: ”Hotade med att ringa polisen”

Så har strejken slagit på Teslas verkstäder runt om i landet.

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Tesla-anställd: ”Är man obekväm, då får man sparken”

Obetald övertid, arbetsmoment med minutkrav – stenhårda produktionskrav på Tesla enligt anställda

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

I fredags inleddes en strejk på Teslas alla bilverkstäder i landet. Vi har tagit fram en lista på vad som händer vid en strejk, vad du får och inte får göra.