”Gå aldrig på idén att SD skulle vara ett arbetarvänligt parti.”

DA:s chefredaktör Helle Klein i veckans ledare.

Pengarna både finns – och inte

Klart det är trevligt att få utdelning på en aktie. Men hur var det nu med att det inte finns pengar, alltså till löneökningarna, frågar sig Marcus Raihle.

Höger, vänster eller mittemellan? Vår genomgång visar att blockpolitiken inte alltid är så tydlig när riksdagen röstar om frågor som rör arbetet. Foto: TT

Så röstade partierna om arbetslivet

Val 2014Politiker pratar gärna om allt fint de tänker göra. Men vad har de uträttat hittills? Vi kollade hur partierna röstat om frågor som rör ditt arbetsliv.

Så gjorde vi

  • Vi gick igenom beslut på arbetsmarknadsområdet som riksdagen fattat under riksdagsåret 2012/2013. Vi valde ut tio frågor där partierna röstade olika.

Dagens Arbete har gått igenom arbetsmarknadspolitiska beslut som riksdagen fattade under 2012/2013. Förslagen handlar om villkor på jobbet för dig och dina arbetskamrater. Just den sorts frågor som utgjort en av de stora politiska konfliktlinjerna genom det moderna Sveriges historia. 

– De här frågorna handlar i slutändan om makt. Avreglering och mer makt åt arbetsgivarna, eller regler som ger inflytande åt arbetstagarkollektivet, säger Johan Martinsson, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtidigt har den tidigare så ideologiskt viktiga skillnaden hörts och synts jämförelsevis lite de senaste åren. De borgerliga har inte, som tidigare, varit intresserade av att driva igenom stora förändringar av exempelvis arbetsrätten. Och vår genomgång visar att när det gäller jobbvillkoren har oppositionen spretat medan regeringspartierna varit enade. Ett mönster som framträder är att V och S gärna drivit frågor ihop, utan att särskilt ofta få med sig MP. Inte förvånande, tycker Johan Martinsson.

– Även om många av Miljöpartiets väljare definierar sig som vänster, har partiet aldrig stått för någon vänsterideologi när det gäller arbetsmarknadsfrågorna, säger han. 

Men dessa frågor är heller inte de viktigaste för MP, säger han. Skulle det bli maktskifte kan partiet mycket väl gå med på en del av de röda partiernas förslag.

SD röstar oftast med de borgerliga i vår genomgång, men kan i enstaka fall, och ganska oförutsägbart, välja att stödja ett förslag från vänster. 

Fackavgift

Inför skatteavdrag för fackföreningsavgift.

Skattereduktion för fackföreningsavgiften samt avgiften till a-kassan avskaffades 2007. Slopandet var en del i finansieringen av jobbskatteavdraget. Förslaget gällde en avdragsrätt om 25 procent för medlemsavgift i fackliga organisationer. Dessutom krav på avdragsrätt om 40 procent för medlemsavgift till a-kassan.

Fotnot: S avstod, vill ha skattereduktion men också att frågan om avdrag för medlemsavgift avgörs tillsammans med frågan om avdraget för medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Antingen ska båda avdragen finnas samtidigt eller så ska ingetdera ge avdragsrätt. MP har senare röstat för ett liknande förslag, tillsammans med S och V. 

Turordning

Ta bort undantagen i turordningsreglerna för småföretag.
I dag kan småföretag undanta två personer från turordningskretsen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det betyder att två personer med längre arbetstid kan sägas upp före andra med kortare arbetstid, utan att arbetsgivaren behöver motivera varför. Enligt förslaget drabbar regeln föräldrar med små barn, och framförallt kvinnor. 

Fotnot: SD avstod från att rösta, partiet vill förändra reglerna, men tvärtom. SD:s förslag är att undantagen från turordningsreglerna ska bli fler. Fem i stället för två.

AD-dom

Man ska själv få välja om man vill sluta på jobbet efter att ha fått rätt i AD.
Om en arbetsgivare blir fälld i Arbetsdomstolen för att felaktigt ha sagt upp någon, blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Däremot har den uppsagde ingen rätt att få sin anställning tillbaka, om inte arbetsgivaren vill. Förslaget vill ändra Las så att anställningen bara anses upplöst om arbetstagaren accepterar det. 

 

Rätt till heltid

Förslag som går ut på att heltidsanställningarna måste bli fler.
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. I första hand bör frågan lösas genom kollektivavtal. Annars ska riksdagen överväga att lagstifta om rätt till heltid.

Fotnot: V vill ha rätt till heltid, men enligt ett eget förslag som går längre, och avstår därför från att rösta. MP har senare tagit ställning för rätt till heltid.

Socialt protokoll 

Kräv att EU antar ett juridiskt bindande socialt protokoll.
Protokollet ska försvara arbetarnas rättigheter i Europa, och är tänkt att motverka dumpning av löner och villkor. Protokollet ska slå fast att rätten att teckna kollektivavtal och vidta stridsåtgärder går före ekonomiska intressen. Bakgrunden till kravet är det uppmärksammade Lavalmålet, som resulterade i att miniminivåerna, och inte snittet, i svenska kollektivavtal gällde för gästarbetare från andra länder.

 

Arbetsskador

Gör om arbetsskade­försäkringen. Den är inte rättssäker. 
Förslag som handlar om att arbetsskadeförsäkringen är orättvis. Inte minst eftersom det är svårare för kvinnor än för män att få ersättning för arbetsskador. Inspektionen för socialförsäkringen granskade år 2011 försäkringen och kunde visa att skillnaden i beviljad ersättning mellan kvinnor och män består. 24 procent av kvinnorna fick sin skada godkänd, mot 39 procent av männen.

 

Mobbning

Inför arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet. 
Enligt förslaget saknas en tydlig lag som skyddar den som utsätts för trakasserier på jobbet. Arbetsmiljölagens föreskrift om kränkande särbehandling räcker inte, eftersom lagen inte ger upprättelse i form av erkännande eller skadestånd. 

 
Födda utrikes

Prioritera inte utrikes födda.
Förslag som slår ner på regeringens integrationsarbete. Förslaget kräver att regeringen slutar försöka öka sysselsättningen och företagandet bland utrikes födda genom särskilda insatser för just den gruppen. Strategier där utrikes födda prioriteras ska inte finnas. Arbetsförmedlingen ska till exempel inte ha som mål att prioritera utrikes födda för att få den gruppen i arbete. 

 

Visstid

Gör det lättare för visstids­anställda att få tillsvidare­anställning.
Förslag som tar utgångspunkt i att omkring en halv miljon människor har osäkra anställningsformer. Majoriteten av dem är arbetare. Krav på att en begränsningsregel för rullande visstidsanställningar införs. Allmän visstidsanställning, vikariat och provanställning hos samma arbetsgivare ska räknas ihop, och efter två års anställning under en femårsperiod, ska jobbet övergå till en fast anställning.

 

 

Läs mer: Val 2014


at@da.se

Läs mer från Dagens Arbete:

Pappers: Nyval är den bästa vägen

RegeringskrisenPappers stöder tanken på nyval.– Vi tycker det är den bästa vägen framåt, säger förbundets ordförande Matts Jutterström.

Ferbe självkritisk efter valutgången

De politiska partierna måste möta människorna oro och minska otryggheten. Bara så kan Sverigedemokraterna bekämpas, enligt Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande som är självkritisk till hur facket misslyckats med att mobilisera mot de växande klassklyftorna.

Jutterström: Välfärdsfrågorna är viktigast

– Det viktigaste för en ny regering är att höja nivåerna i a-kassan. Det handlar om våra medlemmars vardag, säger Matts Jutterström, ordförande för Pappers.Han är glad att det ser ut som att Stefan Löfven blir statsminster, men bekymras över Sverigedemokraternas framgångar. 

Reglering eller inte – så svarar partierna

PartienkätVad anser ni om inhyrning av personal?

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Emilia vill ha feminism och förändring

möte medNär Emilia Töyrä tog ordet på kongressen blev det blixt tyst. Det viskades i leden. Vem var den tuffa tjejen från Kiruna som talade om feminism? Dagens Arbete ringde upp och frågade vad som driver henne.

.

Så svarar politikerna på dina EU-frågor

Val 2014På söndag är det dags att välja. Vilka insatser är viktigast för att unga ska få jobb? Har löntagarnas ställning i Europa försvagats? Måste EU bestämma allt i detalj? Kandidaterna från de partier som sitter i EU-parlamentet svarar på frågorna som rör arbetslivet.

"Sverige har inte råd att gå före"

Pappers säger nej till straffskatten på lastbilstransporter och vill ha en blocköverskridande energiuppgörelse. Det är några åsikter förbundet har inför det kommande riksdagsvalet och som Pappers förbundsårsmöte står eniga bakom.

Pappers tror på Löfven

Val 2014Pappers ställer sig bakom Stefan Löfven förslag om att alla förslag inom EU ska bedömas utifrån om de ger några jobb eller inte. – Det är ett uttalande vi från Pappers hälsar med tillfredställelse, meddelar förbundets ledning och avdelningsordföranden.

Foto: SOFIA ERNEROT och MAJA BRAND

Samma problem – olika lösningar

Val 2014Båda vet hur det är att gå arbetslös. De avskyr pratet om arbetslinjen. Är skeptiska mot bemanningsföretag och vinster i välfärd. Trots att de tillhör olika generationer är de lika i väldigt mycket, Gustaf och Johnny. Men på en punkt skiljer de sig åt: Synen på Sverigedemokraterna.

"Vi måste ligga i för att fler ska rösta"

EU-valetKnappt var tredje LO-medlem kommer ”absolut” att rösta i valet till EU-parlamentet, enligt en opinionsmätning från Novus.

Så svarar politikerna om industriarbetarnas arbetsmiljö

VAL 2014

Mikael Sällström, bilden tv, och Robert Fredriksson, biden th. BJÖRN LARSSON ROSVALL och ALEXANDER DONKA

”SD har inte här att göra”

De sitter i riksdagen. De är demokratiskt valda. Men egentligen har de inte här att göra. Det är en vanlig uppfattning bland industrins fackklubbar som får besök av SD på sina arbetsplatser.

Grafik: JOSEF MOLIN

Få full koll på jobbsiffrorna

VAL 2014 Oppositionen talar om den höga arbetslösheten. Regeringen svarar att det faktiskt tillkommit många nya jobb. Lögn eller sanning? Allt handlar om vilka siffror man väljer att prata om.

"Stödet för SD sjunker"

– Stödet för Sverigedemokraterna bland våra medlemmar sjunker. Men det är ändå bekymmersamt högt, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Så svarar Reinfeldt och Löfven

Val 2014Vad händer med Las-reglerna, bemanningen och de arbetarrörelsens historia? Fler DA-läsare ställer sina frågor till partiledarna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt.

Finska fack tar nytt EU-grepp

Fackföreningsrörelsen i Finland startar en egen kampanj inför EU-valet i maj. De är missnöjda med hur arbetslivsfrågorna behandlades i valet 2009.

"Skattesänkningar sitter i Moderaternas ryggrad"

– Det är för jäkligt att utnyttja folk, som på mormors tid då folk fick stå med mössan i hand. Carina Bergman syftar på otrygga anställningar. Hon är en av industriarbetarna som är med i LO:s nya film Reinfeldts Sverige.

Hur löser ni våra viktigaste frågor?

Valet 2014Valåret är i full gång och frågorna till politikerna många. Vi har låtit unga DA-läsare ställa sina viktigaste frågor. Statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt har svaren.

Facket kritiska till SD-besök

Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson ger sig ut på turné för att värva Socialdemokrater. Först ut är Volvo CE i Eskilstuna. Men facket har inte blivit informerade och anser att företaget begått ett stort misstag.

"Kan innebära konflikter med S"

LO:s valplattformEuropa ska bli rödare och Sverige byta regering. Det är målen när LO för första gången går ut med egen valplattorm.

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.