”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Arbetsrätten

”Det går alltid att hitta lösningar”

Mitt i coronakrisen fortsätter arbetet mot ett nytt anställningsskydd. Krisen krånglar till förhandlingarna – men kan också göra det lättare att komma överens, tror Erland Olauson som fått parternas uppdrag att titta på nya regler.

Bakgrund – arbetsgrupper utreder jobbtrygghet

I slutet av 2017 begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygghet på arbetsmarknaden. Förhandlingarna hade ett avbrott under regeringsbildningen 2018.

I januariavtalet 2019 kom regeringen och samarbetspartierna överens om att arbetsrätten skulle ändras. Om parterna i stället enades i en förhandling skulle deras överenskommelse gälla som lag.

Parternas förhandlingar satte igång på nytt. I december 2019 enades man om en avsiktsförklaring. Innan dess hade sex LO-förbund hoppat av förhandlingarna för att de tyckte att facket gav upp för mycket.

I avsiktsförklaringen sätts förhandlingarna på paus till den 1 augusti. Så länge ska arbetsgrupper titta på möjliga lösningar på tre områden:

  • Anställningsskyddet (gruppen leds av Erland Olauson)
  • Omställning (leds av Cecilia Fahlberg)
  • A-kassan (leds av Anders Ferbe)
Saklig grund

Enligt lagen om anställningsskydd måste en uppsägning ha saklig grund. Det kan vara:

  • Arbetsbrist. Då gäller för det mesta principen sist in först ut.
  • Personliga skäl, som misskötsel eller olämpligt beteende.

Erland Olauson leder en arbetsgrupp som är tillsatt av fack och arbetsgivare för att titta på anställningsskyddet. Uppgiften är inte att komma med konkreta förslag, utan att titta på olika möjliga tekniska lösningar. Gruppen ska vara klar i maj, och sedan är det upp till parterna att förhandla om frågorna.

– Om ni till exempel vill förändra visstid, då kan ni göra så eller så, nämner Erland Olauson som ett exempel på vad de kan säga.

Just allmän visstid är en fråga som han är öppen med att gruppen diskuterar. Det står också i den avsiktsförklaring som parterna enades om före jul att ”allmän visstid ska ersättas”. Andra frågor är han mer förtegen om. Det handlar om begränsning av inhyrning – som var en av de frågor som gjorde att facket ville förhandla om anställningsskyddet från början – och uppsägning av personliga skäl – där arbetsgivarna har tyckt att företagen ofta fått bära för stora kostnader.

– Det får du fråga parterna om vad de tycker, säger Erland Olauson.

I vintras hoppade flera förbund av parternas förhandlingar om anställningstryggheten. En orsak sades vara att förbunden befarade att facket skulle gå med på att ta bort ”saklig grund” som krav för att någon skulle sägas upp (se faktaruta). Men det är inget som någon av parterna har krävt, säger Erland Olauson.

– Avskaffande av saklig grund har aldrig varit föremål för diskussion.

Många olika intressen står mot varandra i förhandlingarna. Det handlar inte bara om fack mot arbetsgivare, utan olika problem är olika stora i olika branscher, så även inom arbetsgivarna och facken finns det olika intressen. Osäkra anställningar och uppsägningskostnader kan se helt olika ut. Och olika individer på samma arbetsplats kan ha helt olika behov.

– Ta det här med visstidsanställningar. Det är viktigt för ungdomar, men knappast för dem som jobbat i 20 år.

Parallellt med parternas arbetsgrupp jobbar en statlig utredning med att ta fram förslag på förändringar i Las, i enlighet med januariavtalet, där det bland annat står att undantagen från turordningsreglerna ska bli fler. Men några lagändringar blir det inte om arbetsmarknadens parter kan enas i en överenskommelse – i så fall är det den som ska gälla i stället.

Både den statliga utredningen och parternas arbetsgrupper tuffar på, men läget för båda är minst sagt osäkert. Vänsterpartiet har till exempel sagt att de är beredda att fälla regeringen om anställningsskyddet förändras i lagen, och oppositionen till höger kan haka på. Kanske blir det ingen ny lag alls.

– Det pågår en spekulation hos parterna om vad som ska hända, säger Erland Olauson.

Samtidigt representerar de förbund som är emot fortsatta förhandlingar en majoritet av LO:s medlemmar. De pratade om att stoppa förhandlingarna på LO:s kongress, som var planerad i juni. Alldeles nyss stod det klart att kongressen inte blir av, mer än i digital form för val av ny ledning med mera. Lasförhandlingarna ska i stället behandlas på LO:s representantskap senare i vår, och frågan är vad som händer där.

Coronakaoset har också gjort att den vanliga avtalsrörelsen skjutits upp till i höst. Den skulle egentligen ha varit avklarad i början av april innan lasförhandlingarna tas upp igen.  Nu blir det tvärtom. Erland Olauson är också Opo, ett slags medlare som hjälper till i industrins löneförhandlingar. Han ser gärna att de två förhandlingarna hålls isär. Men kanske finns det fackliga som hoppas att det sätter mer press på arbetsgivarna i lasförhandlingarna om facken har möjlighet att ta till konflikt när kollektivavtalen går ut sista oktober.

Och så förstås det största osäkerhetsmolnet av dem alla: Ingen vet vad som händer med någonting i coronans fotspår. Går det verkligen att träffa avtal om stora förändringar av anställningsskyddet i en akut kris?

– Kanske är det just då de går att göra. Parterna ser att de har gemensamma intressen, säger Erland Olauson.

Han jämför med Saltsjöbadsavtalet 1938, som slöts i en tid av oro.

Vad är det för gemensamma intressen det kan vara, tänker du?

– Ja, att ingen av parterna är särskilt nöjda med det som kan komma fram ur den statliga utredningen.

Han tror det kan finnas missnöje med innehållet i de statliga förslagen, och missnöje med att det över huvud taget ska vara en lagstiftning. Med det osäkra parlamentariska läget som råder kan en sådan lag ändras så fort det blir maktskifte, och arbetsmarknaden vill ha mer förutsägbarhet än så.

Skulle förhandlingarna om anställningsskydd och omställning fortsätta, och skulle parterna kunna enas om en nyordning, så kan det mynna ut i att LO rekommenderar sina medlemsförbund att anta det i sina kollektivavtal. Den möjligheten kommer att finnas även för de förbund som nu hoppat av förhandlingarna.

– De blir inte tvingade mot sin vilja, men de kan utsättas för stor press, säger Erland Olauson.

Vad tror du blir det svåraste att komma överens om om det blir förhandlingar?

– Den svåraste frågan från bägge sidor är alltid: Är det här balanserat? Har vi uppnått tillräckligt mycket?

Går det att komma överens över huvud taget, eller är det för svårt?

– Det är går alltid att hitta lösningar som alla är lika nöjda med, eller som alla är lika missnöjda med. Vill man kan man komma överens om det mesta.

Läs mer:


aj@da.se

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

Pontus Georgsson

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en "tredje väg" – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

1

Öppnare las-förhandlingar ska lösa vårens LO-kaos

En rejäl omstart, mer insyn och inflytande och några röda linjer som inte får korsas – så hoppas LO läka ihop sprickan som uppstått under diskussionerna om arbetsrätten.

1

Industriarbetsgivarna: Vi ska inte förhandla utifrån politikernas förslag

Mer fokus på kompetens än turordning. Det hoppas Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf blir resultatet när parterna de närmaste månaderna ska förhandla om anställningsskyddet.

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

DEBATTUtredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

4

Låt bli att luckra upp las

LEDAREAtt en försvagad anställningstrygghet skulle ge fler jobb är nyliberalt flum. Tvärtom ger ökad otrygghet rädda arbetstagare, sämre arbetsmiljö och fler konflikter.

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

DEBATTDärför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

1

Forskare: Fördel arbetsgivarna i las-utredningen

Om förslagen om ändringar i las blir verklighet kan det göra småföretag mindre motiverade att förhandla med facket och teckna kollektivavtal, tror arbetsrättsexperten Caroline Johansson vid Uppsala universitet.

1

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

DEBATTFör att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

2

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

DEBATTAtt ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

Det här innebär förslagen för dig

DA REDER UTVisstidare, fastanställd, eller någon som chefen vill bli av med – vi reder ut vad förslagen om en ny arbetsrätt skulle innebära för dig.

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

Vägen mot en förändrad las

TidslinjeLagen om anställningsskydd ska ändras. Frågan är om det blir politikerna eller fack och arbetsgivare som får bestämma hur.

”Inte ens i Grönköping skulle arbetsrätten behandlas så här”

KRÖNIKAI överenskommelsen med MP, C och L heter det att ”Arbetsrätten moderniseras.” Fel! Det är tvärtom – en föråldring till när demokratin motarbetades, skriver journalisten Jan Scherman.

5

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Så ser ditt anställningsskydd ut

DA REDER UTSå ser anställningstryggheten ut i dag för visstidare, för inhyrda – och för den som chefen tycker är besvärlig. Här är förändringarna som politiker, fack och arbetsgivare vill se.

Låt parterna ta hand om las

KRÖNIKAEn av de få saker vi vet säkert just nu är att arbetslösheten stiger, och väntas stiga ännu mer. Därför måste regeringen också ompröva kravet på ändringarna i anställningsskyddet, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

”Därför borde Liberalerna kämpa för las”

DebattMed tanke på Liberalernas las-historia borde de ha intresse av att – oavsett vissa reformer – bevara en stark arbetstrygghet, skriver L-profilen Olle Wästberg.

2

”Bra Karl-Petter, men ta ett steg till”

DEBATTJag saknar fortfarande en tydlighet från LO:s styrelse om turordningsreglerna i las, skriver Jan-Olov Carlsson, IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå.

”Risk att arbetsgivaren får säga upp allt för fritt”

DEBATTNuvarande turordningsregler har brister, men det finns inga skäl för facken att gå med på åtgärder som försvagar arbetstagarna, skriver Carl Melin på den TCO-ägda tankesmedjan Futurion.

2

”Vårt starkaste vapen kommer ha slut på ammunition”

DEBATTAtt gå in i förhandling om Las när vi har fredsplikt är fel väg att gå. LO skulle ha tagit med frågan i avtalsrörelsen i stället, skriver Jim Svensk Larm, förtroendevald i Pappers avd 15.

1

”Kompetensutveckling kan inte ställas mot trygghet”

debattDet vore absurt om vi resonerande om vad vi ska offra för att få en säker arbetsmiljö. Samma inställning borde vi ha kring anställningstryggheten, skriver Jan-Olov Carlsson på Volvo Lastvagnar i Umeå.

2

Vi måste få slut på otryggheten

KrönikaI praktiken omfattas många industrianställda inte av turordningsreglerna. Därför måste vi förhandla om trygghet och omställning, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Vi borde vara mer öppet kritiska till S”

REPLIK | LASDet handlar inte så mycket om intern information som att förbundet behöver visa sin ståndpunkt i den offentliga debatten när självklara fackliga frågor får stryka på foten, skriver Jan-Inge Ogenfalk i ett svar till IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

1

”Vi gör allt för att nå ut i de kanaler vi förfogar över”

REPLIK | LASVi delar inte bilden av att förbundet varit tyst i  debatten om januariavtalet och Las, och om informationen har drunknat i mediebruset är det beklagligt. Det skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson om kritiken.

”Er tystnad slår oss med häpnad”

DEBATT | LASDet hörs inte ett knyst från IF Metalls ledning, varken om att S genom januariavtalet säljer ut politiken, eller nu senast om turerna i förhandlingarna om las. Vi frågar oss varför, skriver flera tidigare förtroendevalda från IF Metall i Linköping.

1

Kommer mitt jobb att bli mindre tryggt nu?

Kris inom LO, anklagelser om svek och lögner. När facket förhandlar med arbetsgivarna om anställningstryggheten har det väckt ilska och rädsla. Men vad handlar förhandlingarna om? DA guidar dig.

De startar budkavle för turordningsreglerna i Las

Hallå där, Jan-Olov Carlsson, IF Metalls klubbordförande på Volvo lastvagnar i Umeå, som varit med och dragit en igång en budkavle till försvar för turordningsreglerna i Las.

2
Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv och Torbjörn Johansson på LO

Överens om fortsatta Las-förhandlingar

Allmän visstid ska ersättas, omställningsstödet ska förstärkas och a-kassan stöpas om helt – det är en del av innehållet i den avsiktsförklaring som parterna kommit överens om inför fortsatta förhandlingar.

6

Fem LO-förbund lämnar Las-förhandlingarna – men IF Metall är kvar

ArbetsrättFacket gör för stora eftergifter mot arbetsgivarna om anställningstryggheten anser fem fackförbund och hoppar av förhandlingarna. Men IF Metall tänker vara kvar.

Läs mer från Dagens Arbete:

Avtal 2020

IF Metall: Vår utgångspunkt är 3 procent

Industriarbetsgivarna har svårt att se något utrymme för höjda löner i höstens avtalsrörelse, men facket utgår fortfarande från sitt bud på 3 procents löneökningar.

2

”Vi får lätt storhetsvansinne”

Möte medLängst upp i ett hus i Kungsbacka, mellan duntäcken och frottéhanddukar, gör tre killar arbetsrätt begripligt i sin nystartade podd.

Inte nere för räkning

Sveriges mest kända skjutjärnsjournalist Janne Josefsson har provocerat och avslöjat i över 30 år. Nu berättar han om hoten, rädslan för att bli kär och hur han sagt nej till 750 000 kronor.

Det skulle va husvagn …

ArkivbildenÅret är 1956. Man hade tre veckors betald semester och den kunde gärna tillbringas på en gräsplätt under skinande sol med gasoltub, parasoll, husgeråd.

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

1

Vem ska jobba i skogen?

Skilda världarNär gränserna stängdes för många utländska plantörer menade branschen att hela säsongen var hotad. Facket viftade bort det som ett politiskt utspel. Så vad har egentligen hänt?

Vilken blir din snabba kaffefavorit?

DA testarDet dyraste snabbkaffet är sämst. Det tycker tre skogsarbetare som provsmakat sju olika sorter i en liten koja i Hälsingland.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

1

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Textilia

Tvingades betala 10 000 för visstidskontrakt

En mellanchef på tvätteriet Textilia tvingade Fardin att betala 10 000 kronor för ett halvårskontrakt. När utpressaren sedan ville ha mer pengar gick Fardin till företagsledningen. Då blev han av med jobbet.

2

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.

2

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

Efter coronan

Dags för ett bättre normaltillstånd

KrönikaNär vi söker oss ur krisen måste vi ta tillfället i akt att stärka välfärden. Det är rimligt att de företag som tagit emot stöd tar ett större ansvar framöver, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Tack alla kämpar – vi behöver er

KrönikaKraften i vår organisation har stegrats, fler och fler har fått veta vad Pappers gör och vad vi står för. Engagemanget från UNG 2020 finns med oss till efter coronakrisen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

2

”Jag vill att det ska gå fortare”

CoronasmittanCovid-drabbade Fredrik, som DA tidigare har berättat om, är nu ute från sjukhuset. Han blir starkare för var dag, men det är lång tid kvar innan han är återställd.

Redo för framtiden

En ny generationAugust Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

”Sjukförsäkringen måste bli tryggare – nu!”

KRÖNIKAAlltför ofta möter jag medlemmar i IF Metall som är för sjuka för att kunna jobba. Ändå anser Försäkringskassan att de är för friska för att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

4

Bygger ett tak i trä

ÖgonblicketFramför Jari Salmi och Juho Teppola ligger en sjättedel av det som ska bli taket till en grillstuga.

Ordföranden som aldrig hann tillträda

HISTORIAGunnar Andersson skulle bara göra ännu en utlandsresa innan han tog sig an arbetar­rörelsens finaste uppdrag: LO-ordförande.

Amanda är yngst på bruket

ÖgonblicketKlockan är 09.31
Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping.

Löneligan för pappers- och massabruk

Lönestatistik | PappersHar du högre eller lägre lön än dina kollegor på grannbruken? Nu kan du för första gången se hur lönen utvecklats de senaste åren. För alla skiftformer.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.