”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

”Pizzor – men inga krispaket till vårdens hjältar”

Eftersom syrrorna ofta förblir namnlösa tänkte jag lyfta fram en av dem, vardagshjältarna, skriver Alexandra Pascalidou.

Arbetsrätten

Forskare: Fördel arbetsgivarna i las-utredningen

Om förslagen om ändringar i las blir verklighet kan det göra småföretag mindre motiverade att förhandla med facket och teckna kollektivavtal, tror arbetsrättsexperten Caroline Johansson vid Uppsala universitet.
– Min spontana reaktion var ”oj så frikostigt det blev för arbetsgivaren”.

Caroline Johansson, forskare och biträdande lektor i civilrätt vid Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet

Caroline Johansson är biträdande lektor i civilrätt vid Uppsala universitet och har forskat om kollektiv arbetsrätt. Som många andra hade hon läst uppgifter som läckt ut från utredningen om las. Hon tyckte att mycket lät som om det tippade balansen till arbetsgivarnas fördel. Intrycket består när hon har sett utredningen.

– Nu tycker jag nästan man har gått ännu längre.

Det är framför allt två saker som hon tycker ger fördelar till arbetsgivarsidan. Det är dels att undantagen i turordningsreglerna ska bli fler – och gälla alla företag. Dels att det blir billigare att säga upp personer av personliga skäl.

När det gäller personliga skäl har många uppmärksammat att uppsägningar inte ska gå att ogiltigförklara i företag med högst 15 anställda. Den uppsagda får inte längre ha kvar anställningen under en tvist, men kan få skadestånd om uppsägningen visar sig sakna grund. Caroline Johansson påpekar att det också föreslås stora förändringar i företag med över 15 anställda. Där går uppsägningarna att ogiltigförklara, men för att den anställde ska få behålla jobbet under tiden som tvisten pågår krävs att personen ”gör sannolikt” att uppsägningen är felaktig. För det krävs ett domstolsbeslut. Det blir en ”omvänd presumtion” – i stället för att utgångspunkten är att den anställde får vara kvar, är utgångspunkten att man inte får vara det.

– Det blir arbetstagaren som blir skyldig att agera.

Syftet med förändringarna är att det ska bli mindre kostsamt, särskilt för mindre företag, att säga upp någon av personliga skäl när det verkligen finns fog för uppsägningen.

– Men vad jag kan se har man fått det billigare även vid uppsägningar som saknar saklig grund.

Spontant tycker jag att man verkar ha gjort en redan frikostig paragraf ännu frikostigare för arbetsgivaren.

Caroline Johansson

Hon tar också upp skärpningar av kraven på att en anställd måste ha ”tillräckliga kvalifikationer” för att få vara kvar vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. En person med lång anställningstid måste kanske omplaceras till en annan tjänst och måste då klara det jobbet. Nu är det accepterat att personen har en viss upplärningstid. Den möjligheten tas bort – den anställde måste ha tillräckliga kvalifikationer direkt.

– Jag vet inte hur man kom fram till det, men spontant tycker jag att man verkar ha gjort en redan frikostig paragraf ännu frikostigare för arbetsgivaren.

Tillsammans tror Caroline Johansson att de föreslagna reglerna för uppsägning kan ge företagen mindre motiv att förhandla om avtalsturlistor med facket. Fem undantag kan kanske räcka för ett litet företag som säger upp.

– Det är klart att det förändrar dynamiken. För mindre företag blir det helt klart en fördel – och det minskar incitamenten att teckna kollektivavtal.

Men det finns saker som är tänkta att väga upp till arbetstagarsidans fördel. Det främsta är kraven på arbetsgivaren att ge fortlöpande kompetensutveckling till de anställda, även visstidarna. Annars kan en anställd kräva skadestånd när anställningen upphör. Det skulle kunna vara ett sätt att balansera de skärpta kraven på att anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer utan inlärningsperiod vid en uppsägning.

Den regeln är speciell i las, som annars bara reglerar hur en anställning börjar och slutar, inte vad som ska hända när den pågår, säger Caroline Johansson.

– Det är typiskt sett sådant som brukar regleras i kollektivavtal. Det är inget som man sett i las tidigare.

Till skillnad från reglerna om uppsägning, som är tydliga med exakt antal undantag och så vidare, är de föreslagna bestämmelserna om kompetensutveckling öppna för tolkning. Den typen av skrivningar är svåra, säger Caroline Johansson. Vad är skälig kompetensutveckling? Det ska följa den tekniska utvecklingen, får inte vara för betungande för arbetsgivaren och så vidare. Exakt var gränsen går för vad som är skäligt kommer antagligen behöva avgöras av domstol.

– Om det ska väga upp blir det upp till arbetstagarsidan att ta strid om var gränsen går.

De nya reglerna kan möjligen ändå vara ett trumfkort för facket, tror Caroline Johansson, eftersom de kan vara ett sätt att få arbetsgivarna att vilja förhandla för att få klarare regler. Då kan även turordningsreglerna komma upp i förhandlingarna, eftersom de förslagen går att ersätta med kollektivavtal. En möjlighet vore att koppla kompetensutvecklingen till en avtalsförsäkring, tror hon.

Ett annat förslag är att personer med allmän visstid snabbare ska få företrädesrätt till fasta tjänster på företaget, gränsen sänks från tolv månaders anställning till nio. Att motverka osäkra anställningar har stått högt upp på fackets önskelista, men utöver den sänkningen har utredningen inga förslag om det, till exempel om efter hur lång tid visstider automatiskt omvandlas till tillsvidareanställning.

– Jag trodde att man skulle vara inne mer och peta där, säger Caroline Johansson.

Läs mer:


aj@da.se

1Kommentarer

Tobias:

Man funderar över utredarens politiska hemvist när hen påstår att tolkningsutrymmet kan tolkas frikostigt och utan hänsyn till direktiven eller lagarna och reglerna som detta bygger på.
Om man skall omförhandla detta, så skall man även lägga till omförhandlingar om arbetsskadeförsäkringen där taleförbudet ingår. Därför behöver arbetsskadade få tillbaka möjligheten att stämma arbetsgivaren.

Om man nu skall snacka om reformer och omförhandlingar så skall allt förhandlas eller utredas på nytt. Börja om, gör rätt.

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

”Lasutredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

4

Låt bli att luckra upp las

LEDAREAtt en försvagad anställningstrygghet skulle ge fler jobb är nyliberalt flum. Tvärtom ger ökad otrygghet rädda arbetstagare, sämre arbetsmiljö och fler konflikter.

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

DEBATTDärför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

1

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

DEBATTFör att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

2

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

DEBATTAtt ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

Det här innebär förslagen för dig

DA REDER UTVisstidare, fastanställd, eller någon som chefen vill bli av med – vi reder ut vad förslagen om en ny arbetsrätt skulle innebära för dig.

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

Vägen mot en förändrad las

TidslinjeLagen om anställningsskydd ska ändras. Frågan är om det blir politikerna eller fack och arbetsgivare som får bestämma hur.

”Inte ens i Grönköping skulle arbetsrätten behandlas så här”

KRÖNIKAI överenskommelsen med MP, C och L heter det att ”Arbetsrätten moderniseras.” Fel! Det är tvärtom – en föråldring till när demokratin motarbetades, skriver journalisten Jan Scherman.

5

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Så ser ditt anställningsskydd ut

DA REDER UTSå ser anställningstryggheten ut i dag för visstidare, för inhyrda – och för den som chefen tycker är besvärlig. Här är förändringarna som politiker, fack och arbetsgivare vill se.

Låt parterna ta hand om las

KRÖNIKAEn av de få saker vi vet säkert just nu är att arbetslösheten stiger, och väntas stiga ännu mer. Därför måste regeringen också ompröva kravet på ändringarna i anställningsskyddet, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

”Därför borde Liberalerna kämpa för las”

DebattMed tanke på Liberalernas las-historia borde de ha intresse av att – oavsett vissa reformer – bevara en stark arbetstrygghet, skriver L-profilen Olle Wästberg.

2

”Bra Karl-Petter, men ta ett steg till”

DEBATTJag saknar fortfarande en tydlighet från LO:s styrelse om turordningsreglerna i las, skriver Jan-Olov Carlsson, IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå.

”Det går alltid att hitta lösningar”

Coronakrisen krånglar till förhandlingarna – men kan också göra det lättare att komma överens, tror Erland Olauson som fått parternas uppdrag att titta på nya regler.

”Risk att arbetsgivaren får säga upp allt för fritt”

DEBATTNuvarande turordningsregler har brister, men det finns inga skäl för facken att gå med på åtgärder som försvagar arbetstagarna, skriver Carl Melin på den TCO-ägda tankesmedjan Futurion.

2

”Vårt starkaste vapen kommer ha slut på ammunition”

DEBATTAtt gå in i förhandling om Las när vi har fredsplikt är fel väg att gå. LO skulle ha tagit med frågan i avtalsrörelsen i stället, skriver Jim Svensk Larm, förtroendevald i Pappers avd 15.

1

”Kompetensutveckling kan inte ställas mot trygghet”

debattDet vore absurt om vi resonerande om vad vi ska offra för att få en säker arbetsmiljö. Samma inställning borde vi ha kring anställningstryggheten, skriver Jan-Olov Carlsson på Volvo Lastvagnar i Umeå.

2

Vi måste få slut på otryggheten

KrönikaI praktiken omfattas många industrianställda inte av turordningsreglerna. Därför måste vi förhandla om trygghet och omställning, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Vi borde vara mer öppet kritiska till S”

REPLIK | LASDet handlar inte så mycket om intern information som att förbundet behöver visa sin ståndpunkt i den offentliga debatten när självklara fackliga frågor får stryka på foten, skriver Jan-Inge Ogenfalk i ett svar till IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

1

”Vi gör allt för att nå ut i de kanaler vi förfogar över”

REPLIK | LASVi delar inte bilden av att förbundet varit tyst i  debatten om januariavtalet och Las, och om informationen har drunknat i mediebruset är det beklagligt. Det skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson om kritiken.

”Er tystnad slår oss med häpnad”

DEBATT | LASDet hörs inte ett knyst från IF Metalls ledning, varken om att S genom januariavtalet säljer ut politiken, eller nu senast om turerna i förhandlingarna om las. Vi frågar oss varför, skriver flera tidigare förtroendevalda från IF Metall i Linköping.

1

Kommer mitt jobb att bli mindre tryggt nu?

Kris inom LO, anklagelser om svek och lögner. När facket förhandlar med arbetsgivarna om anställningstryggheten har det väckt ilska och rädsla. Men vad handlar förhandlingarna om? DA guidar dig.

De startar budkavle för turordningsreglerna i Las

Hallå där, Jan-Olov Carlsson, IF Metalls klubbordförande på Volvo lastvagnar i Umeå, som varit med och dragit en igång en budkavle till försvar för turordningsreglerna i Las.

2
Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv och Torbjörn Johansson på LO

Överens om fortsatta Las-förhandlingar

Allmän visstid ska ersättas, omställningsstödet ska förstärkas och a-kassan stöpas om helt – det är en del av innehållet i den avsiktsförklaring som parterna kommit överens om inför fortsatta förhandlingar.

6

Fem LO-förbund lämnar Las-förhandlingarna – men IF Metall är kvar

ArbetsrättFacket gör för stora eftergifter mot arbetsgivarna om anställningstryggheten anser fem fackförbund och hoppar av förhandlingarna. Men IF Metall tänker vara kvar.

Oro när facket förhandlar om turordning

Håller facket på att sälja ut en hjärtefråga – eller finns det en chans till ökad trygghet på arbetsmarknaden? När fack och arbetsgivare nu förhandlar om arbetsrätten väcker det starka känslor.

6

Pappers hoppar av Las-förhandlingar

Pappers hoppar av de centrala förhandlingarna om arbetsrätten, som nu pågår mellan fack och arbetsgivare.

3

”Kompetens är en överlevnadsfråga”

ANALYSI veckan korsades två samhällsdebatter, den om arbetsrätten och korttidsarbete. Men egentligen handlar de om samma sak, skriver DA:s Harald Gatu: förmågan till ställa om i en föränderlig värld.

Läs mer från Dagens Arbete:

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.