Industriarbetarnas tidning

Åtal för dödolyckan i Braviken

19 november, 2014

Holmens bruk i Braviken åtalas för dödsolyckan i augusti 2011 då en 47-årig operatör omkom. Arbetsmiljöåklagare Bengt Svensson yrkar företagsbot på en miljon kronor för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Företaget har erkänt gärningen och godtar företagsboten.

Olyckan inträffade natten till den 18 augusti vid vedlinjen. Operatören skulle se till att stockarna matades in i en maskin där de höggs till flis. Ibland fastnade stockarna i inmatningshålet till huggmaskinen. Operatörerna skulle då få loss stockarna med hjälp av båtshake, timmersax eller travers.

När olyckan inträffade arbetade 47-åringen ensam. Han hittades avliden under en takbalk och takdelar som rasat ned på honom. Enligt brottsplatsundersökningen hade han försökt få loss en stock med hjälp av traversen, som fastnat i det löst liggande innertaket och en löst liggande stålbalk. Balken och delar av taket hade då rasat ner och träffade operatören i huvudet.

Den ansvarige chefen för avdelningen där olyckan inträffade har tidigare delgivits misstanke om arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Även han har erkänt gärningen och godtagit ett strafföreläggande med villkorlig dom samt 60 dagsböter à 570 kronor (alltså 34 200 kronor) samt 500 kronor till brottsofferfonden.

Med hänvisning till att företaget erkänt gärningen har åklagaren föreslagit Norrköpings tingsrätt att målet avgörs utan vanlig rättegång med muntliga förhandlingar i form av vittnen med mera. Istället vill Bengt Svensson att tingsrätten avgör målet enbart på handlingarna – den skriftliga bevisningen i form av brottsplatsundersökning, obduktionsprotokoll och liknande. Så skedde exempelvis efter dödsolyckan i Karlskoga 2011 då företaget Bharat Forge Kilsta AB erkände sig skyldigt och godtog den yrkade förtagsboten på samma belopp – en miljon kronor.

Men så vill inte Norrköpings tingsrätt ha det.

– Det kommer att bli en muntlig huvudförhandling, säger tingsfiskalen Marie Ejderbrandt.

Varför?

– Vi har inte bedömt att det är lämpligt att avgöra målet på handlingarna med hänvisning till att det yrkas ett så högt belopp.

Någon närmare förklaring ger inte tingsrätten och Holmen Papers advokat Anders Lorenzon är förvånad:

– Vi har medgivit att brott begåtts och godtagit yrkandet om företagsbot. Och det har vi meddelat tingsrätten.

Tid för muntlig förhandling är ännu inte bestämd. På tingsrätten tror man inte att det blir rättegång före årsskiftet.

Du kanske också vill läsa…

Osäkert anställda vågar    sällan larma

Osäkert anställda vågar sällan larma

Ryckigheten i det nya arbetslivet är en stor för­klaring till varför dödsolyckorna sker. Hur arbetet är organiserat, skriver Elinor Torp.

Ministern: Företag ska inte leka med människors liv

Ministern: Företag ska inte leka med människors liv

Straffa företag som försummar säkerheten, och ge skyddsombuden rätt förutsättningar. Så vill arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) förhindra att människor dör på jobbet.

Kammaråklagaren: De här ärendena måste prioriteras upp

Kammaråklagaren: De här ärendena måste prioriteras upp

Varken polis eller politiker prioriterar dödsolyckor i arbetslivet. ”De långa utredningstiderna är oacceptabla”, säger Kammaråklagare Christer Forssman.

Hon startar en minnesfond för anhöriga

Hon startar en minnesfond för anhöriga

Christina Anderssons son Robin fastnade i en maskin och dog på jobbet. Nu startar hon en minnesfond för att hedra sonen och hjälpa andra anhöriga ekonomiskt.

Åklagaren: Förstår att det kan upplevas som lång tid

Åklagaren: Förstår att det kan upplevas som lång tid

Dödsolyckor är svåra att utreda, säger Jörgen Lindberg, vice kammarchef och vice chefs­åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

De kom inte hem från   arbetet

De kom inte hem från arbetet

Förra året omkom 46 personer i olyckor på jobbet. Här berättar anhöriga om människorna bakom statistiken.

Utdragen väntan för de anhöriga

Utdragen väntan för de anhöriga

Efter en dödsolycka tar det i snitt 1000 dagar innan åtal väcks, visar Dagens Arbetes genomgång. Sedan kan det dröja över ett år innan domen kommer.

Föräldrarna: Man vittrar sönder

Föräldrarna: Man vittrar sönder

Olle Andersson Larsson och Christina Andersson fick vänta ett och halvt år innan åtalet lades ner. Ingen ställs till svars för deras son Robins död.

Kamratstödet behövs – mer än någonsin

Kamratstödet behövs – mer än någonsin

Facket måste bli det sammanhang där sorgen kan bearbetas, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Han ser varför döds­olyckorna sker

Han ser varför döds­olyckorna sker

Michael Nilsson ser mönstret. Varför döds­olyckor sker. Han är inspektör på Arbetsmiljöverket och har i mer än tjugo år utrett vad som leder fram till tragedin i just industrin.

Döden på jobbet

Varje år dör runt 50 människor i olyckor på jobbet. Genom de anhöriga visar vi vilka de omkomna var. I snitt tar det tusen dagar innan åtal väcks. En lång väntan för de sörjande.

De kom inte hem från arbetet

Förra året omkom 46 personer i olyckor på jobbet. Här berättar anhöriga om människorna bakom statistiken.

Föräldrarna: Man vittrar sönder

Olle Andersson Larsson och Christina Andersson fick vänta ett och halvt år innan åtalet lades ner. Ingen ställs till svars för deras son Robins död.

Utdragen väntan för de anhöriga

Efter en dödsolycka tar det i snitt 1000 dagar innan åtal väcks, visar Dagens Arbetes genomgång. Sedan kan det dröja över ett år innan domen kommer.

Åklagaren: Förstår att det kan upplevas som lång tid

Dödsolyckor är svåra att utreda, säger Jörgen Lindberg, vice kammarchef och vice chefs­åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Kammaråklagaren: De här ärendena måste prioriteras upp

Varken polis eller politiker prioriterar dödsolyckor i arbetslivet. ”De långa utredningstiderna är oacceptabla”, säger Kammaråklagare Christer Forssman.

Ministern: Företag ska inte leka med människors liv

Straffa företag som försummar säkerheten, och ge skyddsombuden rätt förutsättningar. Så vill arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) förhindra att människor dör på jobbet.

Osäkert anställda vågar sällan larma

Ryckigheten i det nya arbetslivet är en stor för­klaring till varför dödsolyckorna sker. Hur arbetet är organiserat, skriver Elinor Torp.

Kamratstödet behövs – mer än någonsin

Facket måste bli det sammanhang där sorgen kan bearbetas, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.