Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Stödet måste bli lika oavsett var man jobbar”

3 april, 2023

Skrivet av Ulrica Persson

Replik Det är bra att Samhall har samma målsättning, men så länge stödet för anpassade anställningar inte följer personen som ska ha det så kommer andra arbetsgivare inte att kunna ta det ansvar Samhall uppmanar till, skriver Ulrica Persson, Skoopi.

OM SKRIBENTEN:

Ulrica Persson är ordförande för Skoopi, Intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Det är medarbetardrivna företag som har just skapandet av anpassade anställningar som sitt främsta syfte. 

Det är bra att vi är överens om vad vi vill i grunden. Både Skoopis medlemmar och Samhall vill verka för en mer inkluderande arbetsmarknad som också kan omfatta dom ca 35 000 funktionshindrade som i dag är långtidsarbetslösa.

Det vi inte är överens om är behovet av reformer för att nå dit. Där vi inom Skoopi ser behov av reformer som innebär att stödet för anpassningar följer individen oavsett arbetsgivare argumenterar Samhall i stället för fortsättning på det system där stor del av stödet för att skapa dessa anställningar dediceras till dem. Låt oss titta lite på argumenten för en sådan ordning och möjligheterna att följa upp dem:

Samhall kan inte välja utan ska anställa dem arbetsförmedlingen anvisar och dem med allra störst svårigheter.

Önskningen om längre arbetsträningsperioder innan anställning på Samhall ter sig i ljuset av detta lite märkligt. Samtidigt anser endast fyra av tio handläggare inom Arbetsförmedlingen att det är rätt målgrupp som anställs på Samhall. Att så inte är fallet styrks också av att våra medlemsföretag under åren ofta välkomnat medarbetare som bedömts ha för låg arbetsförmåga för att klara anställning inom Samhall.

Samhall ska i sin merkostnadsersättning också stå för eventuella behov av arbetshjälpmedel.

Detta har sannolikt fått allt mindre betydelse när arbetshjälpmedel som städmaskiner du åker på, höj- och sänkbara arbetsbord med mera har blivit standard utifrån arbetsmiljöverkets högre krav för alla anställda. Att avgöra vad som är arbetshjälpmedel kopplat till funktionshinder har därför blivit allt svårare.

Samhall har begränsade möjligheter att säga upp anställda inom ramen för uppdraget på grund av arbetsbrist.

Denna begränsning kan ju inte vara speciellt kostnadsdrivande för en arbetsgivare som har hela lönekostnaden betald av sin merkostnadsersättning.

Samhall ska finnas över hela landet och erbjuda en variation av arbetsuppgifter.

Vem som bestämmer var Samhall ska finnas och i vilken omfattning samt hur det ska följas upp är oklart men med de storskalighetsfördelar som en arbetsgivare med närmare 25 000 anställda har torde inte heller detta uppdrag vara speciellt kostnadsdrivande.

Kvarstår gör dock att det även om vi andra arbetsgivare får maximalt lönebidrag och de extra stöd som Samhall i sin replik hänvisar till så skiljer det ändå minst 5 000 kronor per månad och heltidsanställd jämfört med Samhalls merkostnadsersättning. Det som inte är medräknat då är möjligheten till engångsstöd till del av kostnader för inköp av arbetshjälpmedel.

Huruvida dessa skillnader i ersättningssystemen har bidragit till den upplevda osunda konkurrens som prövats av EU-kommissionen och konkurrensverket har ingen av dem kunnat reda ut. Det är alltså inte så att Samhall har friats i dessa instanser utan de har snarare konstaterat att det inte utifrån ersättningsmodellen och Samhalls redovisning går att bedöma om så är fallet. Konkurrensverket skriver bland annat:

”Kommissionen har, som nämnts ovan, inte kunnat utesluta att merkostnadsersättningen till Samhall är högre än vad som krävs för att täcka nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla den aktuella tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse.

Det har inte varit möjligt att utifrån Samhalls interna redovisning avgöra hur den internt fördelade merkostnadsersättningen per uppdrag förhåller sig till den faktiska merkostnaden.”

Avslutningsvis säger konkurrensverket  i granskningen som avslutades 2018:

Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.”

Att de nu åter beslutat att inleda en granskning gällande frågan får väl anses tyda på att de ännu inte känner sig trygga med att konstruktionen med merkostnadsersättning inte innebär risk för osund konkurrens vid prissättning. Kanske har även de ”anekdotiska berättelserna” om upplevd osund konkurrens ett mönster precis som de om att Samhall som de nu själva uttrycker det ”tappat bort vilka de finns till för”?

Läs också

”Både Samhall och andra sociala företag behövs”

Det kan givetvis begås enstaka misstag, men vi har granskats och hittills inte ansetts snedvrida konkurrensen, skriver Sara Revell Ford och Göran Olinder, vd och försäljningsdirektör för Samhall.

Summa summarum, vi från Skoopi ser fortfarande behov av en reformerad modell för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer personer som pga funktionshinder behöver anpassningar i sin anställning.

För att också de ca 35 000 långtidsarbetslösa med funktionshinder som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i dag ska få möjlighet till anpassade anställningar räcker det inte med käcka uppmaningar eller 900 miljoner extra till Samhall.

Läs också

Skulle matbutikerna acceptera Samhalls prispress?

Om det nu är okej att sätta konkurrensen ur spel så kan Samhall lika gärna starta en matbutik, skriver Ulrica Persson, ordförande i intresseorganisationen Skoopi, som ser med oro på Samhalls planer att ge sig in på fler marknader.

I stället måste stöden för att skapa dessa anställningar bli mer förutsägbara, hänga med i löneutvecklingen samt följa individen oavsett arbetsgivare. En sådan individualiserad modell skulle också innebära att Samhall rakryggat kunde säga till de som upplever osund konkurrens – de stöd vi får kan också ni få om ni anställer den här målgruppen.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Mer åsiktsmaterial

Molnen tröstar och skrämmer

Molnen tröstar och skrämmer

Sommarens skogsbrand togs över av regntunga moln – och barnens sträckkollande på Transformers, skriver författaren Sven Olov Karlsson.

Vidden av svinpesten tas in i små portioner

Vidden av svinpesten tas in i små portioner

Jag har tafatt börjat ge upp alla planer som på något sätt berör skogen, skriver författaren Sven Olov Karlsson.

Vi förtjänar bättre än så här

Vi förtjänar bättre än så här

egeringen avskaffade dansförbudet. I övrigt har vi bara fått oro. För jobben, elpriserna, skolorna, dödligt gängvåld och terrordåd, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Vi kan förändra genom kärlek

Vi kan förändra genom kärlek

Om vi bemöter våra olikheter med nyfikenhet blir både samhället och våra arbetsplatser bättre platser – för alla, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Döds­olyckorna måste få ett slut

Döds­olyckorna måste få ett slut

Självklart ska inte arbetare behöva oroa sig för att dö på jobbet. Både arbetsgivare och politiker måste visa att de menar allvar med nollvisionen, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Vad vill du att vi ska skriva om?

Vad vill du att vi ska skriva om?

Nu har jag så smått hunnit sätta mig in i de nya rutinerna på Dagens Arbete. Berätta gärna för mig vad du vill läsa mer om!

”Naivt att tro att facken kan vara opolitiska”

”Naivt att tro att facken kan vara opolitiska”

Facken behöver vänsterpolitik precis som arbetsgivarna pumpar in pengar till högerpartier, skriver Pappers första vice ordförande Mikael Lilja.

”Tar vi inte strid för löner och rättigheter är facket förlorat”

”Tar vi inte strid för löner och rättigheter är facket förlorat”

Om arbetarna ska betala för samhällets kriser medan facken tittar på är rörelsen förlorad. Då måste vi bygga något nytt, skriver industrarbetaren Andreas Köhler.

Även jag har blivit mindre av en rädd pojke

Även jag har blivit mindre av en rädd pojke

Jag brukar tro det mesta går åt helvete, men machokulturen på jobbet tror och hoppas jag ändå håller på att mjukas upp, skriver industriarbetaren Marcus Raihle.

Spökstäderna fylls med paket

Spökstäderna fylls med paket

I centrumen byts affärerna ut mot mäklarkontor och boxar där vi hämtar våra varor, skriver författaren Anneli Jordahl.

Du kanske också vill läsa…

”Både Samhall och andra sociala företag behövs”

”Både Samhall och andra sociala företag behövs”

Det kan givetvis begås enstaka misstag, men vi har granskats och hittills inte ansetts snedvrida konkurrensen, skriver Sara Revell Ford och Göran Olinder, vd och försäljningsdirektör för Samhall.

Skulle matbutikerna acceptera Samhalls prispress?

Skulle matbutikerna acceptera Samhalls prispress?

Om det nu är okej att sätta konkurrensen ur spel så kan Samhall lika gärna starta en matbutik, skriver Ulrica Persson, ordförande i intresseorganisationen Skoopi, som ser med oro på Samhalls planer att ge sig in på fler marknader.

”Statens stöd måste fördelas på annat sätt”

”Statens stöd måste fördelas på annat sätt”

Det behövs fler aktörer som hjälper funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden, skriver tre verksamhetsledare inom rekrytering och utbildning.

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

S: Samhall ska producera varor och tjänster som faktiskt efterfrågas – men vi måste utreda att det är rätt personer som anvisas dit.

”Språksvårigheter är inte ett skäl att jobba på Samhall”

”Språksvårigheter är inte ett skäl att jobba på Samhall”

SD: Samhall får inte bli en uppsamlingsplats för Sveriges misslyckade integrationspolitik.

”Samhall måste återgå till sitt kärnuppdrag”

”Samhall måste återgå till sitt kärnuppdrag”

Saila Quicklund (M): Samhall snedvrider konkurrensen samtidigt som många vittnar om allvarliga brister i arbetsmiljön.

”Samhall sviker sitt uppdrag”

”Samhall sviker sitt uppdrag”

”Samhall sviker till stora delar sitt samhällsuppdrag och redan utsatta människor får betala priset”, skriver Mats Jutterström, som studerat Samhall och andra statliga bolag.

Vi ska äga välfärden tillsammans

Nej, industriarbetarna har aldrig varit ”basically gone”. I och med den gröna omställningen är vi viktigare än någonsin för klimatet – och vår välfärd, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Rösta för jobben och solidariteten

Rösta för jobben och solidariteten

Jobbfrågan är osynlig och för första gången riskerar Sverige att få ett fascistiskt parti i regeringsställning, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

”Vi sviker inte – vi kämpar”

”Vi sviker inte – vi kämpar”

I dag behöver vi lägga mer än en heltidstjänst för att någorlunda kunna möta våra medlemmars behov på Samhall, skriver IF Metalls Birgit Birgersson Brorsson.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.