”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

”Det kan vara en hård jargong här, som kanske inte passar alla, säger Björn Wännman. Men stämningen är god, jättebra jämfört med en del andra arbetsplatser. Till höger arbetskamraten Ove Karlsson. Foto: REBECKA UHLIN

Anonyma enkäter rensar luften på bruket

ARBETSMILJÖ Det gäller att inte blunda. Att våga ta itu med sociala problem innan de växer till sig. Det är en ledstjärna på Obbola pappersbruk utanför Umeå.

Den psykiska ohälsan ökar

  • Den psykiska ohälsan ökar, enligt Försäkringskassan. Den typen av sjukdomar ökar mest av samtliga diagnoser.
  •  2012 påbörjades 94 000 sjukskrivningar med psykisk diagnos, en ökning med nästan 20 000 sedan 2009.
  • Psykisk ohälsa kan bland annat betyda stressreaktioner och utmattnings-syndrom.

Hur gör man då? Svaret är anonyma enkäter. Det låter kanske för simpelt, men flera anställda som vi träffar under vårt besök säger att de ger resultat.

I pappersmaskinens manöverrum träffar vi Björn Wännman. Han sitter nedsjunken i en av de slitna stolarna, vandrar med blicken mellan fem-sex dataskärmar. Han pekar på en skärm som visar mätdata från labbet. De är viktiga att följa när man ska ändra papperskvalitén, berättar han.

Björn Wännman talar positivt om personalenkäterna.

– Det händer att det finns missförhållanden som ger röda siffror. Vi har märkt en skillnad efter enkäterna. Ett slags attitydförändring hos personen som det var problem med. Företaget har väl gjort något åt saken.

När Björn Wännman talar om ”röda siffror” menar han kolumnerna i redovisningen av enkätens resultat. För det är noga med rapporteringen. Efter varje undersökning går närmaste chef igenom en sammanställning av svaren med personalen. Visar resultatet på något problem är det arbetsledningens uppgift att ta itu med saken, i samarbete med skyddsombuden.

Björn Wännman syftar på SCA:s stora enkätundersökningar som utförs på koncernens alla bruk. Pappersbruket i Obbola har gått ett steg vidare. De har infört så kallade personalvårdsronder som bara handlar om stämningen i gruppen, hur man uppfattar sitt jobb och arbetsledningen. Det gäller alltså inte det praktiska, hur man jobbar, utan de mjuka frågorna.

Än så länge har bara runt en tredjedel av de anställda varit med om en personalvårdsrond, men målet är att alla ska få delta i en rond vartannat år. Ronden innebär även den i första hand en enkät, men med mer detaljerade frågor än SCA:s stora undersökning. Sen blir det redovisning och samtal i grupper med folk som jobbar ihop.

– Det är bra. Men det är klart att man kan göra något själv också, säger Björn Wännman. Är det flera som har problem med någons beteende kan man försöka tala med personen direkt. Jag har gjort det en gång och det gick bra.

– Men det kanske inte passar alla. I slutänden är det förstås chefens ansvar.

Utanför manöverrummets fönster drar några pappersarbetare långa sjok av kasserat papper från valsarna. De ropar till varandra och gestikulerar vilt med armarna. Ett banbrott tidigare i processen har ställt till problem.

Alf Pettersson kommer in i man-överrummet, säger att han också tror på enkäter. Men personligen känner han ett visst motstånd när det är dags att fylla i frågorna. Det är inte bara att kryssa i ett ja, eller ett nej. De flesta svaren är en 5-gradig skala. Vad ska man välja?

– Det är bra att få fram det om något är fel, säger han. Hur ska man annars få reda på det?

– Men det är klart att det spelar roll hur man känner sig just då när man ska kryssa i enkäten. Sådana här dagar när allt jävlas, då kanske siffrorna blir mindre gröna.

Arbetskamraten Koray Eker tycker att enkäterna kan öppna ögonen på arbetsledningen. Ända upp i toppen, tillägger han.

– Om jag otrivs med något i mitt jobb kan jag nämna det i enkäten. Det kan vara lättare än att ta upp det i fikarummet eller direkt med chefen.

– Det märks att företaget följer upp resultaten. Det är bra.

I en annan del av bruket, i sodapannan där själva pappersmassan tillverkas, lyfter Johan Mörtberg sin walkie talkie och utbyter några fraser med en arbetskamrat. Kamraten har lämnat manöverrummet för att inspektera bäckoljecisternen. Johan lutar sig fram och klickar några gånger på dataskärmen. Sen är cisternens ventil öppen och problemet löst för den här gången.

Johan kom till bruket som praktikant från högskolans utbildning i energiteknik, men nu har han fått en anställning.

– Jag jobbade på restaurang i Stockholm tidigare, säger Johan. Det var helt annorlunda. Vissa dagar jobbade vi 19 timmar. Efter 12 timmar blev man riktigt trött, stressade upp sig för allt. Det blev en del diskussioner, som att andra inte städat efter sig.

– Här på bruket är det en helt annan stämning, säger han. Man märker att det finns ett engagemang i hur folk mår. En del företag fokuserar bara på vinning.

Ronny Kassman, som är Pappers ordförande i avdelningen, säger att facket och skyddsombuden har en viktig roll. Det kan finnas medlemmar som upplever stress, mobbning eller att någon har alkoholproblem. Ibland kommer de till fackexpeditionen och vill prata.

– Man hjälper till så gott man kan, säger Ronny.

Men att gå runt på fabriken och prata med folk om känslor, det är inte hans grej.

– Karlar från Norrland, du vet. De går inte ut och frågar andra karlar hur de mår.

Så undersöker du klimatet på ditt arbete

Om det finns tecken på att folk mår dåligt på ditt jobb bör företag och skyddsombud (eventuellt i samarbete med företagshälsovården) …

  • … Genomföra en undersökning bland alla anställda med frågor runt hur de mår och hur de upplever sin situation på jobbet.
  • … Berätta om resultatet för alla. Vilka förändringar behövs? Involvera alla anställda i diskussionen.
  • … Göra en handlingsplan.
  • … Följa upp en tid efteråt. Har det blivit bättre?

Läs mer på till exempel Prevents hemsida. De har också enkätförslag.
Varning för att enkäterna blir liggande i en skrivbordslåda!

Källa: Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud i Göteborg.

Exempel på frågor i personalvårdsenkäten:

Jag upplever att trivseln på min arbetsplats är:
• Mycket bra • Bra • Varken eller • Dålig • Mycket dålig

Jag upplever min arbetssituation ur stressynpunkt som:
• Mycket bra • Bra • Varken eller • Dålig • Mycket dålig

Upplever du att det förekommer mobbning inom avdelningen:
• Ja • Nej

Hur upplever du medarbetarsamtalen:
• Mycket bra • Bra • Varken eller • Dåliga • Mycket dåliga

Läs mer:

”Den som har det bra gör ett bättre jobb”

Läs mer: Arbetsmiljö | Stress/mobbning

Läs mer från Dagens Arbete:

Så hittar du ditt inre lugn

FRÅGA OM JOBBET | ÅTERHÄMTNINGAtt alltid känna sig stressad och inte gå ner i varv är farligt för hälsan. DA:s expert, psykologen Jonas Mosskin, ger sina bästa tips för att inte stressen ska ta överhand.

Skyddsombuden sågar arbetet mot stress

För mer än hälften av IF Metalls skyddsombud är viktigaste frågan att motverka stress och för hög arbetsbelastning. Men många av dem säger att den psykosociala arbetsmiljön på jobbet fortfarande är dålig.

Illustration: JENS MAGNUSSON

Får chefen vägra visa anställningsbevis?

Fråga DAFackklubben på vår kollektivanslutna arbetsplats får inte tillgång till de anställdas anställningsbevis. Klubben hävdar MBL, arbetsgivaren hänvisar till PUL. Vad kan vi göra?

Det nya Samhall

Minister mötte LO-fack om Samhall

Facken framförde hård kritik mot Samhall när näringsminister Mikael Damberg på torsdagen tog emot sex LO-förbund för att informera sig i frågan, efter Dagens Arbetes granskning i december.

2

Bosse sa nej till stressen

DA GRANSKAR.Samhall ska öka de anställdas effektivitet, färre ska göra samma jobb. Samtidigt ökar sjukskrivningarna bland arbetarna. Bosse blev ett offer för det uppdrivna tempot och stressen. Ekonomin rasade när han felaktigt skickades hem utan lön.

7

Samhall vill ha effektivare medarbetare

Nästan en person mindre på varje uppdrag, i snitt. Så ska Samhall komma tillrätta med den pressade ekonomiska situationen.

11

Arbetsmiljöveckan

De lyfter frågan om stress och mobbing

Gilla jobbetI dag anordnar organisationen Gilla jobbet en heldag i Stockholm på temat "Den hållbara arbetsplatsen". Bland ämnena finns mobbing, stress och konflikter på jobbet.

1

Nobelpriset förklarar faran med skiftarbete

Tre amerikanska forskare delar årets Nobelpris i medicin, för att det har förklarat vad som styr våra inre biologiska klockor. ”Äntligen” kommenterar professor Torbjörn Åkerstedtt, en ledande expert när det gäller hur skiftarbete påverkar hälsan.

1

Stress växande orsak till arbetsskador

ArbetsmiljöAllt fler GS-medlemmar skadas på grund av stress och bristande ledarskap och bara hälften tror att de klarar att jobba till pension, enligt GS nya arbetsmiljörapport.

Fick arbetsskada godkänd efter 40 år

Mannen utsattes för höga halter lösningsmedel i jobbet på 70-talet. Försäkringskassan ville inte godkänna hans besvär som en arbetsskada, men kammarrätten ger mannen rätt.

3

Ökat tryck på själslig skyddsrond

ArbetsmiljöDen psykosociala arbetsmiljön har inte prioriterats på Bonniers stora tryckeri i Akalla. Men nu ska själen få sin egen skyddsrond.

Slutspurt i avtalsrörelsen

”Långa ledigheter anses väldigt värdefullt”

Enligt Torbjörn Åkerstedt, som länge forskat kring orsaker till stress och störd sömn, finns det bara skiftscheman som är mer eller mindre dåliga.

2

Föreskriften om psykosocial arbetsmiljö

"Det krävs friska arbetsplatser för att nya jobb ska skapas"

DebattVåra arbetsplatser måste ”stress-saneras” för att nya jobb ska kunna skapas. Och arbetsmiljöverkets föreskrift kan bli ett viktigt hjälpmedel i detta arbete. Det skriver elva forskare i ett debattinlägg.

5
"Man ser inte människan utan fokuserar på vinst." Citatet kommer från DA:s enkät om psykosocial arbetsmiljö till huvudskyddsombud på 50 av Sveriges största industrier. Fler citat följer i texten nedan. llustration: Graham Samuels

Nu ska arbetsgivaren ha koll på jobbstressen

För första gången måste arbetsgivarna ha koll på hela arbetsmiljön. Nu har LO tagit fram en vägledning för hur skyddsombud ska jobba enligt föreskrifterna.

1

"Det lönar sig att göra något åt problemen"

Forskaren Malin Lohela Karlsson arbetar med att få arbetsgivarna att inse att stress och mobbning jobbet också kostar pengar för företagen.

Workers Memorial Day

Global manifestation mot död och stress på jobbet

I går kväll klämdes en arbetare på SSAB ihjäl av en travers. I dag, på Workers Memorial Day, hålls en tyst minut för honom och miljoner andra som årligen dör av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdom. Men i dag är också världsdagen för förebyggande arbetsmiljöarbete. Årets tema: stress.

1

DA granskar Afa Försäkring

”Försäkringen har blivit en återvändsgränd”

Debatt"Det som skapades för att underlätta möjligheten att få ersättning har nu blivit en försäkring där ansvaret trollas bort", skriver författaren Börje Eriksson och forskaren Töres Theorell i ett debattinlägg.

4

"Låt den inte ligga och samla damm"

DebattFöreskriften mot psykisk ohälsa hade kanske inte behövts om arbetsgivarna redan idag arbetat enligt Arbetsmiljölagen. Nu uppmanar jag fack och anställda att arbeta enligt den – för hälsans skull, skriver konsulten Lennart Steen.

1

Nu får själen sin egen skyddsrond

ArbetsmiljöPå SSAB i Borlänge klarar man sedan tidigare av buller och ryggont - nu ska man ta sig an stressen och mobbingen på allvar.

När jobbet skadar själen

Lasse orkade inte mer

När jobbet skadar själenLasse blev sjuk av jobbet - men han dog hemma i sin egen garderob. Dagens Arbete och Atlas förlag ger ut en bok om ett självmord som skakat om svenskt arbetsliv. Läs eller lyssna till ett utdrag ur boken.

11

”Vi latar oss för lite”

KrönikaHjärnforskaren Agneta Sandström om att att utbrändheten ökar i vårt supereffektiva samhälle: "Schemalägg inaktivitet i ditt liv!"

89

När hjärnan tar stryk

”Förr eller senare brister det”

Sjuk av stressenDagens Arbetes granskning visar att stressen sprider sig på de svenska industrigolven, många klagar på en alltmer slimmad organisation. Samtidigt fokuserar allt fler företag på den psykosociala arbetsmiljön.

9

Ta tempen på ditt jobb

BildspelVi har listat faktorer som avgör om jobbet ska fungera för alla - och gjort ett bildspel om stress och mobbning.

 20 år av tystnad – lång väg till skydd för själen

TidslinjeSå har de psykosociala arbetsmiljöfrågorna hanterats sedan 1994, då Sverige som första land i Europa införde regler på området.

Så gör Norge – steg för steg

UtblickI motsats till Sverige har Norge tydliga gränser för vad man får stå ut med och inte på en arbetsplats.

2

När olyckan dröjer sig kvar

DilemmatSaad Fares lurade döden på jobbet - men han fick ärr i själen, fick utbrott och hade svårt att sova. Doktorn sade post-traumatiskt stress (PTSD), men inte försäkringsbolaget. DA:s experter berättar vad PTSD är och hur man kan bota den.

Har du slangrat på sistone?

DA-läsarnas egna ordHjärnforskaren Agneta Sandströms uppmaning om att ”lappstirra” tog minst sagt skruv. Läsarna svarade med en hel ordlista.

2

Läsarnas egna berättelser

Bilder av stress, oro och mobbning på arbetsplatsern.

”Jag blev den tysta musen”

Sofias berättelseSofia blev mobbad och utfryst, Clas blev utbränd, Christer sätter ned foten efter flera larm. Efter reportaget ”Förr eller senare brister det” samlar vi nu läsarnas berättelser om när den psykosociala arbetsmiljön fördärvar.  Vill du också berätta? Hör av dig till oss. 

1

”Jag vill göra någonting bra av det hemska”

Minnas egen historia handlar om sexuella trakasserier, hot och utfrysning. Nu vill hon omvandla såren till kraft. Läs Minnas och andras berättelser här.

"De kränkta måste kunna få skadestånd"

DebattArbetsgivare måste kunna krävas på skadestånd om de inte följer reglerna för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. Dessutom måste facket kunna driva ärendet centralt om det lokala facket inte gör något. Det skriver Maria Steinberg på Örebro universitet.

12
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.