”Värna framtidens pappersarbetare”Helle Klein om parternas gemensamma ansvar för kompetensförsörjningen.

”Demokratin styrs av det som klickar bra”Jan Scherman efterlyser fler tråkiga och seriösa politiker och mindre yta. Men då måste vi väljare också ta vårt ansvar och lyssna, skriver han.

Lasse i Krokom orkade inte mer. DA:s Elinor Torp har skrivit en bok om självmordet som väckte Sverige när det gäller mobbning i arbetslivet. Den har redan väckt stor uppmärksamhet, och sätter nytt fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Foto: Jörgen Appelgren.

”Det svåraste har varit att hålla distansen”

Socialsekreteraren Lasse Persson i Krokom tog sitt liv och två chefer åtalades för att ha drivit honom i döden. Nu kommer boken om det uppmärksammade fallet, skriven av DA:s reporter Elinor Torp.

Krokomfallet i korthet:

 24 maj 2010 vädjar socialsekreteraren Lars Persson om att få bli omplacerad.

26 maj 2010 får Lars Persson en underrättelse om avskedande.

10 juni 2010 är Visions ombudsman på väg till Krokoms kommun för överläggning om avskedandet. Samma morgon tar Lars Persson sitt liv.

27 september 2010 polisanmäler änkan Maria Lundquist Persson fem chefer vid Krokoms kommun för brott mot arbetsmiljölagen genom vållande till annans död.

21 mars 2013 åtalas två av cheferna i kommunen för arbetsmiljöbrott.

19 februari 2014 fälls cheferna för grov vårdslöshet till villkorlig dom och  dagsböter av Östersunds tingsrätt. Domen överklagas av båda parter.

3 mars 2015 frias cheferna i hovrätten för nedre Norrland. Beslutet överklagas till Högsta domstolen av Riksåklagaren.

11 juni 2015 meddelar HD att man inte ger prövningstillstånd.

Elinor Torps Döden på jobbet handlade om den tragiska kalkugnsolyckan på SSAB i Luleå och fick stor uppmärksamhet. Nu ger Dagens Arbete och bokförlaget Atlas ut hennes andra bok. Den handlar om självmordet i jämtländska Krokom och heter Jag orkar inte mer – när jobbet skadar själen.

Varför har du skrivit boken?

– Jag hörde för många år sedan en siffra jag inte kunde släppa. Under 90-talet sa den kände svenske professorn Heinz Leymann att 300 självmord varje år kan kopplas till jobbet. Siffran är en uppskattning. Men den stannade kvar i mig, som ett möjligt mått på vad dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till.

– Sverige har varit ett föregångsland på fysisk arbetsmiljö. Men när det handlar om skador på själen har vi inte hunnit så långt. Arbetsmiljöverket, facket, arbetsgivarna – alla trevar just nu efter svar på hur man ska jobba mot mobbning och stress. Samtidigt pekar alla siffror på att det här är problem som ökar i arbetslivet, och det kostar samhället, individen och företagen.

Ett tungt tema att angripa?

– Ja, men det är ett tema som har dragit i mig ända sedan jag blev journalist. På Journalisthögskolan fick vi lära oss att vi inte skulle skriva om självmord för det kunde leda till fler självmord. Jag menar att man visst kan skriva om det – på rätt sätt. Om man kan förstå processerna som leder fram till ett självmord, då kan man också förstå hur man kan förebygga och hindra att det sker.

När bestämde du dig för att skriva om Lasse?

– Det började under arbetet med Döden på jobbet. Jag intervjuade en åklagare som råkade sitta vägg i vägg med åklagaren som var på gång att väcka åtal mot Lasses chefer. Hon skulle driva självmord som ett arbetsmiljöbrott, något liknande hade aldrig gjorts tidigare. Redan då började jag fundera. När rättegången började hade jag pratat med Lasses familj, och fick också en av de åtalade cheferna att öppna sig.

Vad har varit svårast?

– Arbetet har helt och hållet byggt på att jag har fått förtroende från Lasses familj och arbetskamrater. Det svåraste har varit att hålla distansen. Jag har levt med de här människorna och gått djupt in i dem och deras liv under skrivprocessen. Samtidigt är jag journalist, jag kan inte vara part i målet.

Du har kallat Lasses död för ”Självmordet som väckte Sverige”. Finns det någon del av arbetet som också har ingett hopp?

– Ja – nu diskuteras frågorna. Receptionisten Therese som jobbade med Lasse sa att hans död inte har varit förgäves. Den gjorde att arbetsplatsmobbning kom upp på agendan. Lasse var känd för att hjälpa andra, och med allt som rörts upp är det som om han har fått hjälpa en sista gång.

Vad skulle du önska att boken leder till?

– Att det finns en chans till upprättelse för dem som skadas psykiskt av jobbet. Att Sverige börjar ta i de här frågorna, och att den psykosociala arbetsmiljön blir lika viktig som den fysiska.

 

Lyssna när Elinor läser inledningen till boken”Jag orkar inte mer – självmordet som väckte Sverige”


at@da.se

12Kommentarer

per johansson:

Jag har en arbetsskada som både beror på den psykiska och fysiska arbetsmiljön, men varken den fysiska eller den psykiska arbetsmiljön är utredd. Det finns lagstiftning och vägledning som visar hur arbetet med utredningarna ska göras men det är inga problem för dom som är ansvariga att strunta i att göra detta. Jag har personligen försökt att få detta gjort i 13 år, i total avsaknad av hjälp från IF Metall.
Jag tar en dag i sänder som fattig sjukpensionär. Det gör ont långt in i själen att slåss för det som jag enligt lagen har rätt till. Jag har rätt att få mina skador utredda så som sig bör, försäkringskassans handläggare ska inte sitta och gissa mellan tummen och pekfingret huruvida jag varit utsatt för skadlig inverkan i mitt arbete. En kollega har fått sitt ärende utrett som sig bör och arbetsskadorna godkända – så hanteringen av mitt fall är fullkomligt lagvidrig.

Maja B:

Jag har en psykisk arbetsskada som beror på långvarig mobbning. Skadeverkningarna är godkända av Kammarrätten men jag kan inte få en utredning från Försäkringskassan om sambandet mellan de ekonomiska skador jag åsamkats och de godkända skadeverkningarna. Manipuleringarna för att slippa utreda sambandet är oförståerliga och skapar stor maktlöshet.

Kristina Andersson:

Arbetsplatsmobbningen är en så viktig samhällsfråga att den måste upp på högst ansvariga politikers bord för att synliggöra bristerna hos Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket i omhändertagandet av anställda som kommit till skada på jobbet. Statistiken är ju tydlig och visar att det är få som får psykiska arbetssjukdomar, som en följd av långvariga psykiska påfrestningar (mobbning), klassad som arbetsskada. Kan regeringen fortsättningsvis blunda för att rättssäkerheten är satt ur spel när tusentals människor varje år får sina liv förstörda på sina arbeten?

Anita Wallstedt:

Det är hjärtskärande att dessa psykiska brott får hända i ett civiliserat land som Sverige. Den drabbade blir totalt utplånad som människa. Man pratar om den drabbade men inte till ”syndabocken” Det är chefers ansvar att ta mobbning och social utstötning på största allvar! Ingen skall drabbas som Lars i Krokom inte orkade att leva! Upp till kamp emot dessa grova arbetsmiljöbrott! Fackföreningarna skall värna om och stötta mobboffer! Det gäller även företagshälso-
vården, som måste lyssna på patienten!

Anita Wallstedt:

Arbetstagare som drabbas av sjukskrivning pga arbetsskada skall omgående begära en remiss till Arbets- och miljö-
medicin för sambandsbedömning mellan arbetssituation och diagnos! Det som står i sjukintygen. Det är första akuta hjälpen som kan leda till starka underlag till ditt arbetsskadeärende.

Irene skeppner:

Jättebra att detta ämne börjar debatteras. Först råkar man illa ut på jobbet, men då man tar sig samman i allt elände o anmäler ansökan om godkänd arbetsskada hos FK, börjar det riktiga helvetet. Där letas konkurrerande orsaker o läkarintyg o utredningar gjorda av YMK smulas sönder eller totalt ignoreras.
Du måste vara din egen jurist o advokat.
Det är inte någon lätt match för att få rätt. Mig tog det 10 år. Hade jag fått stöd o upprättelse innan, hade jag haft ett nytt arbete idag.

Ulla-Brith:

vi som skadas av mobbning och kroppsskada i vårdyrket har svårt att få någon ersättning Försäkringskassans handledare och Chefen på avdelningen i kommunen valde en deal Om att jag var så dålig både psykiskt och fysiskt att jag inte ens fick arbetsträna så jag blev uppsagd på grund av detta utan avgångsvederlag och handledaren fick en bonus för att jag blev sjukpensionär detta var 2005

Vivvi:

Själv blev jag mobbad på en tidigare arbetsplats, trots att flera år har gått så känns det ändå. Jag lyckades komma därifrån med ersättning, efter kamp, ledningen ville bara bli av med mig för ”jag var inte som dom andra”…
Läste om ett fall i Australien, där var det en kvinna som tog livet av sig pga mobbning, cheferna fick fängelse för dråp.
Kanske dags att de ansvariga får krypa in här i Sverige också? Kanske först då som något kommer göras åt problemen?!

Per Magnusson:

Mobbning förekommer inte bara på arbetsplatser.
Om man får dåligt stöd och hjälp där så är stödet helt obefintligt inom föreningslivet.
Av någon anledning så hamnar man i en situation där allting måste förklaras och försvaras. ”bry dig inte om det där”, ”hen tröttnar snart”, och värsta sorten ”om två träter är det aldrig den enes fel” ”det där får ni klara upp själva” etc. etc. När man blir negligerad av arbetskamrater, chefer, vänner och t.o.m. barndomskamrater blir man väldigt ensam. Alla flyr undan av samma anledning. Vill inte bli inblandade i något jobbigt, bättre svika och klara sig helskinnad själv. Och så är den utsatte förloraren och får sitt liv slaget i spillror medan mobbaren går helt fri liksom svikarna och deras liv flyter på som vanligt.

Därför vill jag att det blir ett samarbete mellan fackföreningar, arbetsgivare och myndigheter dvs. politiker där man tar ett ansvar för att de som utsätts för mobbning får den hjälp de behöver juridiskt och rätt vård av specialister.
Dags att inrätta en mobbningsombudsman.
Friends är en stor organisation som har egen reklam i TV och syns överallt i samhället.
För vuxna kämpar några få ideela föreningar med små resurser. Ge dessa större ekonomiskt stöd. Det är i dessa föreningar som de verkliga experterna på området mobbning finns.

Mats Jonsson:

Det är ofattbart att handlingar, som vållar så oerhört mycket skada och lidande, inte för länge sedan kriminaliserats och förbjudits i brottsbalken. Så länge detta inte sker kommer frågan om mobbning inte att falla framåt. Så länge mobbning inte är förbjuden kommer samvetslösa människor att använda den som ett medel att göra sig av med personer man inte gillar. I Organisation Mot Mobbning prioriterar vi därför frågan om förbud i brottsbalken. Det innebär också att mobbning blir ett brott, som mobbaren själv hålls ansvarig och straffas för.

Ann Nordström:

Det är det värsta helvete man kan utsättas för. Har kämpat i 3 år nu. Arbetskamrater som alla vänt ryggen, rädda om sitt eget skinn. Arbetsgivare som inte bryr sej fast man är totalt nere på botten. Trodde inte att det fanns så mycket onda människor. Så totalt empatilösa. Finns snart inga krafter kvar.

Claire:

Mobbning sitter i länge. Går den nånsin ur? Ingen har väl missat hur det gått till i ”Sveriges finaste mediehus”?
http://www.journalisten.se/nyheter/en-frysbox-30-miljoner

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer från Dagens Arbete:

Dödsolycka i Lycksele

En man i 55-årsåldern har omkommit efter en arbetsplatsolycka i en serviceverkstad i Lycksele.

Dödsolycka i Södra Sandby

En man i 20-årsåldern omkom igår efter en arbetsplatsolycka på en betongfabrik i Södra Sandby utanför Lund.

Döden på jobbet

Dödlig utgång

BildreportageDagens Arbetes fotograf David Lundmark har under två år besökt industrier där det har skett en en dödsolycka. Han skriver själv om bilderna: ”Olyckan blir liggande som ett svart moln över fabriksområdet, en påminnelse om hur nära döden man är som industriarbetare.”

Från olycka till dom

DA reder utTvå uppmärksammade dödsolyckor - i två olika länder. I Finland tog det 38 månader från olycka till dom, i Sverige 64 månader. DA visar att en av förklaringarna är dåligt utbildade poliser och överbelastade åklagare.

2

Rättegången mot Nordkalk

Därför fälldes Nordkalk

ANALYSLuleå tingsrätt har i den fällande domen mot Nordkalk pedagogisk rett ut fallets centrala frågor. DA har granskat tre av dem och försökt dra lärdomar av svaren.

"Inte ens smäll på fingrarna"

Gustaf Seppelin Solli är nöjd med att företaget fälls, men reagerar på platschefens villkorliga dom och på att Nordkalk fick rabatt på företagsboten.

3

"En oerhört viktig dom"

IF Metalls ordförande Anders Ferbe tycker att dagens dom visar att arbetsplatsolyckor tas på allvar. – Domen kan få arbetsgivare som inte är så noggranna att tänka sig för innan man utsätter människor för risker, säger han.

4

Nordkalk fälls i Gustaf-fallet

Nordkalk fälls för olyckan i Luleå för drygt fem år sedan. Den dåvarande platschefen på anläggningen i Luleå fälls också för grovt arbetsmiljöbrott.

Håller de svartaste tankarna för sig själv

Gustaf Seppelin Solli är fortfarande förbannad på Nordkalk och tycker att straffet som åklagaren yrkar på är för mesigt. – Jag kommer alltid att bära det här med mig.

Ensidigt drev mot Nordkalk enligt försvaret

Nordkalk har fått hela skulden för det som gick fel, trots att ansvaret låg på andra, menar försvaret. Deras slutplädering fick avsluta rättegången. Dom meddelas den första mars.

"Platsledningen borde ha insett riskerna"

Efter tio dagar är Nordkalkrättegången inne på sitt avslut. Kammaråklagaren yrkar på villkorlig dom och böter för Nordkalks dåvarande platschef.

"Huvudentre­prenören ska ha ansvaret"

Debatt”Olyckan på Nordkalk i Luleå är ett tydligt exempel på hur uppluckringen av arbetsgivarens ansvar kan få ödesdigra konsekvenser”, skriver Ali Esbati, V, och vill bland annat införa lag på att företaget som tar in underleverantörer är ansvarigt för säkerheten, se fler inspektioner och krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

3

"Jag såg skinnet rinna av dem"

Torsdagen var vittnenas dag i Nordkalkrättegången i Luleå. Det blev berättelser om dålig information vad man skulle göra olycksdagen, om ångest och social fobi – och om stor sorg.

"Entreprenören hade ju ansvaret"

Intresset för att vara med på Nordkalk-rättegången är så stort att Luleå tingsrätt har fått öppna ännu en sal. I dag förhördes den åtalade före detta platschefen.

"Varmt är bara förnamnet"

Mehmet Arpaci var det första vittnet som framträdde vid Nordkalkrättegången. Han berättar hur han fick order om att rengöra kalkugnen utan att veta vad han gjorde och utan riktig skyddsutrustning.

"Nordkalk gav inga instruktioner"

Åklagaren anser att Nordkalk på flera sätt grovt bröt mot lagen under olycksnatten för drygt fem år sedan. Nordkalk förnekar anklagelserna i en rättegång som ibland blir mycket känsloladdad.

Stort medietryck vid rättegången

Nu har rättegången mot Nordkalk och den förre platschefen startat i Luleå tingsrätt. Nu väntar tio dagars rättegång. Intresset från allmänhet och medier är mycket stort.

Nu börjar rättegången om Johan och Gustaf

Rekordlång väntanNordkalkolyckan 2011 dödade Johan Löfroth (till höger) och gav Gustaf Seppelin Solli skador för livet. I dag startar tio dagars rättegång i Luleå. DA:s Elinor Torp har följt fallet från start och förklarar varför det har upprört så många.

"Vi har en nollvision för olyckor"

Nordkalk ser inte några problem med att fortsätta använda samma rengöringsmetod som vid olyckan, säger kommunikationschef Eva Feldt i en intervju med DA. Företaget säger att man numera jobbar betydligt mer med förebyggande arbetsmiljöarbete.

"Vi kan inte bara säga att vi haft otur"

Samma koncern – men arbetsmiljöstatistiken skiljer kraftigt. På SSAB:s område i Luleå har fem personer dött de senaste fem åren, på anläggningen i Borlänge är siffran noll under samma tid. DA frågar huvudskyddsombuden om skillnaderna på det som ska vara "världens säkraste stålföretag".

Nordkalk åtalas för kalkugnsolycka

Nästan fyra och ett halvt år efter den omtalade kalkugnsolyckan i Luleå 2011 åtalas Nordkalk och en tidigare arbetsledare. "Det har varit enormt frustrerande att det tagit så vansinnigt lång tid", säger Lars-Erik Löfroth, pappa till Johan Löfroth som omkom i olyckan.

"Med lite tur har jag spelat roll"

FÖRELÄSAREKalkolyckan för fyra år sedan tog jobbarkompisen Johans liv - men Gustaf Seppelin Solli undkom döden. Nu föreläser han om sin olycka på industrier och skolor runtom i landet. Se DA:s drabbande bildspel. Läs Elinor Torps reportage - eller ladda ner hennes inläsning.

3

Om Gustaf, Johan och det nya arbetslivet

Elinor Torp har skrivit en bok om det nya arbetslivet och olyckan som aldrig hade behövt hända.

Workers Memorial Day

Global manifestation mot död och stress på jobbet

I går kväll klämdes en arbetare på SSAB ihjäl av en travers. I dag, på Workers Memorial Day, hålls en tyst minut för honom och miljoner andra som årligen dör av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdom. Men i dag är också världsdagen för förebyggande arbetsmiljöarbete. Årets tema: stress.

1

Dödsolycka på sågverk i Halland till åklagare

Arbetsmiljöverket begär åtalsprövning av dödsolyckan i januari 2015 på Deromesågen i Kinnared.

1

Alla åtalade frias för gruvolyckan

De fem företag som åtalats för dödsolyckan i Vitåforsgruvan 2010 frias av Gällivare tingsrätt. Därmed faller även de anhörigas skadeståndskrav.

Friande dom för dödsolyckan i Idre

HovrättsdomSvea Hovrätt friar Flötingen Skogs AB och dess ägare för olyckan utanför Idre, när en 17-åring drunknade. Hovrätten för Nedre Norrland friar Enercon för dödsolyckan vid ett vindkraftverk i Jämtland.

Färre misstänks för dödsolyckan på Nordkalk

Endast företaget Nordkalk och en chef är nu misstänkta för dödsolyckan för fyra år sedan på SSAB i Luleå.

Idag är skyddsombudens dag

ArbetsmiljöIdag firas skyddsombudens dag över hela Europa. I Sverige uppmanar LO alla att stödja skyddsombuden - deras jobb är tuffare än på länge.

Dödsfall vid isolycka prövas igen

För snart fyra år sedan drunknade en 17-åring när en skogsmaskin gick genom isen på en myr utanför Idre. Svea hovrätt ska nu pröva åtalet mot företagets ägare.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.