Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Framtidens energi är förnybar”

10 september, 2014

Skrivet av Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Sverige behöver en blocköverskridande energiuppgörelse för att skapa stabila spelvillkor för näringsliv och hushåll. Och förutsättningar för att komma överens har nog aldrig varit bättre. Verkligheten har hunnit ikapp energidebatten så att gamla konflikter är i realiteten överspelade.

Om skribenten

  • Svante Axelsson är generalsekreterare i Svenska naturskyddsföreningen. Han har i dagarna kommit ut med boken Vår tid är nu – tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Den handlar om hur han anser att övergången till ett hållbart samhälle kan se ut i praktiken.

Tiden talar för att en energiomställning med sikte på 100 procent förnybart. De förnybara energislagen blir billigare för var dag när subventionerna är borträknade. Kärnkraften blir samrtidigt dyrare och dyrare ju mer säkerhetskrav som ställs.

En blocköverskridande uppgörelse skulle kunna bygga på den överenskommelse som Alliansen har tagit fram där subventioner till kärnkraften inte är tillåten. Det finns inte idag något energibolag som egentligen vill bygga ny kärnkraft någonstans i världen om det inte finns några statliga subventioner att förlita sig på. Och i Sverige har Alliansen sagt nej till att ge kärnkraften ytterligare subventioner. Så saken är egentligen klar. Kärnkraften har helt enkelt passerat sitt bäst före datum utifrån en krass ekonomisk bedömning. Mellan skål och vägg är det också precis det som bolagen säger när vi frågar om de vill plöja ned bolagets pengar i ny kärnkraft.

De brittiska planerna på att bygga ny kärnkraft visar med all önskvärd tydlighet hur dyr ny kärnkraft är. De brittiska planerna på ny kärnkraft i Hinkley Point blir inte av utan att bolaget garanteras ett pris på drygt 95 öre/ KWh i drygt 30 år – vilket är jämförbart med vad ny solel kostar och nästan dubbelt så mycket som landbaserad vindkraft kostar att producera utan subventioner.

Tyskland väljer en annan väg. Ingenjörernas hemland och världens fjärde största ekonomi  har valt att satsa på ny teknik. Kärnkraften skall fasas ut till 2022 och utsläppen av växthusgaser skall minska med 40 procent till 2020. Samma procentsats som Sverige valt till 2020.

Det båda politiska blocken i Tyskland är eniga om ”Energiewende”.  60 procent av det tyska folket stödjer omställningen trots att priset för hushållselen har stigit med cirka 50 öre per Kilowattimme för att stimulera fram den förnybara energin.

Industrin har snarare fått lägre elpris eftersom förnybar el har en mycket låg marginalkostnad när investeringen väl är gjord. Vind och sol är gratis i motsats till uran och kol.

De som förlorar är kraftbolagen som till exempel Vattenfall. I takt med att den förnybara energin byggs ut allt mer får fler och fler reaktorer och fossila kraftverk stå stilla flera dagar per år på grund av att den förnybara elen har förkörsrätt på elnätet vilket är logiskt eftersom den elen också är billigast på marginalen och därmed sänker elpriset på marknaden.

Peter Löscher, tidigare konserchef för Siemens framförde i en påkostad annons i tyska tidningar att ”energiskiftet blir en framgång, förutsatt att vi tar fram de riktiga lösningarna idag”. Han ser fram förför sig ett nytt Tyskland, drivet av gröna innovationer och export av avancerad miljöteknik.

Stora delar av den tyska industrin och det mäktiga fackförbundet IG Metall är positiva till omställningen. Det svenska näringslivet och svenska IF Metall tycks snarare känna sig hotat av det som händer i Tyskland. Och det med viss rätt men på fel grund. Om världens fjärde största ekonomi och en stor exportmarknad för Sverige ställer om sitt energisystem är det nog smartare att hänga på. Tyskland kan blir loket i den globala energiomställningen.

Den förnybara elproduktionen i Tyskland har ökat med 4 TWh samtidigt som den fossila har minskat med 2 TWh mellan 2012 och 2013. Samtidigt minskade kärnkraftselen med 2,5 TWh och exporten ökade med hela 10 TWh. Så talet om att kärnkraftsavvecklingen i Tyskland ökar utsläppen av växthusgaser är påhittat i brist på bättre argument.

Det som har hänt är att de låga utsläppspriserna inom EU:s utsläppshandel i kombination med de låga kolpriser från USA har bidrat till att gaskraftverken stängs ner till förmån för kolkraftverken. Det är också detta som gjort att Vattenfalls lönsamhet har minskat så dramatiskt. Utsläppen av växthusgaser i Tyskland har av detta skäl ökat med 1,2 procent under 2013.

Dagens svenska reaktorer är gamla och har haft tveksam tillgänglighet de senaste åren samtidigt som säkerhetssystemen inte längre håller måttet. Både IEA och Energimyndigheten är överens om att de svenska reaktorerna behöver stängas ned mellan 2022 och 2035. Kärnkraften kommer nu att fasas ut av sig själv och de ökade säkerhetskraven i kombination av ökade avgifter för att finansiera avfallshantering och eventuella olyckor gör att Oskarshamn 1 kommer att bli lönsam att stänga.

Vår tid är nu. Den förnybara energin växer över hela världen och har Tyskland bestämt sig är det lätt för oss att bara hänga på.

 

En kommentar till “Framtidens energi är förnybar

  • ”Den förnybara elproduktionen i Tyskland har ökat med 4 TWh samtidigt som den fossila har minskat med 2 TWh mellan 2012 och 2013. Samtidigt minskade kärnkraftselen med 2,5 TWh och exporten ökade med hela 10 TWh. Så talet om att kärnkraftsavvecklingen i Tyskland ökar utsläppen av växthusgaser är påhittat i brist på bättre argument.”

    Det var 2011 som Tyskland stängde ner ett antal kärnreaktorer som reaktion på trippelkatastrofen i Japan. En relevant jämförelse är mellan åren 2011 och 2013 och då syns tyvärr en ökning av de tyska fossila utsläppen för elproduktion.
    Så att manipulera årtalen ändrar inte fakta.

    I övrigt kan man tycka att det vore rimligt att alla energislag ska stå på egna ben. Idag kollar vi i Sverige huvudsakligen kärnkraft och det poängteras ofta att den ska stå på egna ben. Dock verkar detta inte alls gälla exempelvis vindkraften i Sverige. Det finns synliga subventioner i form av elcertifikat och en orimligt låg fastighetsskatt för vindkraftverk. Till de osynliga subventionerna hör att de helt saknas rivningsfonder för vindkraften i Sverige.

    Som sagt rimligt vore väl att alla energislag står på egna ben?

Håller du med? Diskutera artikeln här.

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Mer åsiktsmaterial

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Sverige är på rätt väg ur krisen

Sverige är på rätt väg ur krisen

Att förstärkningen av a-kassan blir kvar är en seger för tryggheten, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Ljugande politiker är ett hot mot demokratin”

”Ljugande politiker är ett hot mot demokratin”

Jan Scherman: När Ebba Busch ljuger om sitt festande mitt i en coronakris använder hon sig av samma metod som Donald Trump

”Vi måste aktivt skydda demokratin”

”Vi måste aktivt skydda demokratin”

Även vi bör återuppta diskussionen om att förbjuda militanta nazistorganisationer som NMR, skriver journalisten Lisa Bjurwald

Självklart väljer vi medlemmarnas sida

Självklart väljer vi medlemmarnas sida

När vi tar strid för varandra visar vi att vi är en kamporganisation, skriver Pontus Georgsson.

Livets gång syns bara från sidan

Livets gång syns bara från sidan

Det är hjärtat som visar oss vägen. Och hundar, skriver Carl-Einar Häckner.

Fortsätt förhandla

Fortsätt förhandla

Ingen vill att politiken ska rubba maktbalansen på svensk arbetsmarknad, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Första hundra åren i framtidens tjänst

Första hundra åren i framtidens tjänst

Vi har valt att visa människorna på bruken under de senaste decennierna, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Pappers är kollektivet som skapar vinnare

Pappers är kollektivet som skapar vinnare

Tillsammans och med nytänkande tar vi oss an de utmaningar vi står inför, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Du kanske också vill läsa…

”Omställningen är ingen dröm – den pågår redan”

”Omställningen är ingen dröm – den pågår redan”

”I sak presenterar inte Christer Larsson och Per Öhman några nya argument när avfärdar mina kärnkraftskritiska synpunkter med att jag skulle ’stå långt ifrån industrin'”.

”Vi ser inte hur man ska nå klimatmålen utan”

”För att klara elförsörjningen den tid det inte blåser binder vi upp stor del av vattenkraften, men utöver detta måste finnas en baskraft. Idag utgörs den av kärnkraft, men kan givetvis basera sig på biobränsle eller kol. Vi för vår del ser inte hur vi ska kunna undvika kärnkraft om vi ska klara klimatmålen”, skriver Per Öhman, IF Metall och Christer Larsson, Pappers, i en replik till Håkan Larsson.

Industrin behöver en långsiktig energipolitik – utan kärnkraft

”Det är direkt kontraproduktivt att, som IF Metalls och Pappers företrädare Öhman och Larsson, sätta hoppet till nya reaktorer.” Håkan Larsson i en replik.

”Verkligheten håller på att komma ifatt”

Verkligheten håller på att komma ifatt fler och fler i den svenska energidebatten. Fromma förhoppningar är snart det enda som finns kvar för de som drömmer om kärnkraften. I verkligheten har nämligen ny kärnkraft visat sig vara dyr, riskabel och geopolitiskt helt oförsvarbar.

”Axelsson går förbi de svåra frågorna”

Dagens Arbetes granskning av energiförbrukningen i pappers- och massabranschen har följts av en intensiv kärnkraftsdebatt. Christer Larsson, energiansvarig i Pappers och Per Öhman, i IF Metall, replikerar på Svante Axelssons inlägg där Tysklands energiomställning lyftes fram. ”Axelsson går förbi alla de svåra frågorna”, skriver de på DA Debatt.

Kärnkraftsavveckling spär på växthuseffekten!

”Kärnkraftsavveckling spär på växthuseffekten”, skriver Christer Larsson, energiansvarig Pappers och Per Öhman, energiansvarig If Metall, angående Helle Kleins ledare om kärnkraft.

Energifrågan behöver en omstart

”Det är hög tid att Sveriges politiker gör ett omtag och skapar en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Det behövs för både ekonomins och miljöns skull.”

Så mycket el slukar bruken

SCA Ortviken, Stora Enso Kvarnsveden, Holmen 
Braviken och Holmen Hallstavik står för nästan 
hälften av all energi som köps in i pappers- och massabranschen. Det visar unik statistik som Dagens Arbete tagit fram.

Mönsterås kramar kronor ur träet

Mönsterås kramar kronor ur träet

DA hälsar på hos ett företag som gillar höga elpriser – och kan strunta i kärnkraftsdebatten.

Låt industrin bli det gröna navet

Med rätt satsningar kan återhämtningen efter coronakrisen bli språngbrädan som åstadkommer den nödvändiga klimatomställningen, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

På Skandinaviska byggelement går fabriken för högtryck, trots coronakris.

Arbetsmiljöveckan

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

21 oktober är det Skyddsombudens dag. DA frågade tre ombudsmän från tre fackförbund hur de tänker uppmärksamma dagen.

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

I över 15 år har Lotten Loberg varit den enda åklagaren i landet som arbetat heltid med arbetsmiljöbrott.
Nu när hon gått i pension tar ingen över hennes arbete på heltid.

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Skyddsombudet Momodou Lamin Sanneh har 75 fackliga utbildningar i bagaget. Men han är fortfarande hungrig på kunskap.

Dagarna då livet förändrades

Dagarna då livet förändrades

”Jag upprepar allt ännu en gång i huvudet. Har vi missat något?” Regionala skyddsombudet Linda Forså skriver om när uppdraget att arbeta med vår säkerhet tog en ny vändning, och om att äntligen få fika i samma rum som andra människor.

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

Sätter stopp för smittan

Sätter stopp för smittan

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Arbetsrätt Striden om las

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Släpp laghotet – förhandla vidare om las

Helle Klein: ”Både fack och arbetsgivare har varit tydliga med att det inte är mer tid de behöver utan mindre av politiskt tvång.”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen måste hela arbetarrörelsen ställa sig på rätt sida, skriver IF Metall-klubbens styrelse på AB Volvo i Umeå.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.