Industriarbetarnas tidning

IF Metalls bonuskrav hamnar i AD

2 oktober, 2014

StämningBemanningsbolagen och IF Metall är på kollisionskurs när fallet med utebliven bonus på Scania nu hamnar i Arbetsdomstolen. IF Metall kräver närmare 15 miljoner, motpartens grundinställning är noll kronor.

Scania har cirka 900 personer i Södertälje som stadigvarande hyrs in av Randstad, ett av världens största bemanningsbolag med säte i Nederländerna. IF Metall anser att Randstadspersonalen felaktigt gått miste om den bonus som de Scania-anställda får, det rör sig om motsvarande en tusenlapp per månad.

Förra hösten slutade en lokal förhandling i oenighet, samma resultat blev det vid den centrala förhandlingen i våras. IF Metall stämde Ranstad och branschorganisationen Bemanningsföretagen i slutet av juni.

IF Metall kräver för tiden april 2012 till och med mars i år ersättning för utebliven ersättning och skadestånd för 623 medlemmar samt dessutom ett skadestånd till förbundet för att man inte betalat oorganiserad personal. Totalt, med ränta från i somras, handlar det om drygt 14,5 miljoner kronor.

I sin stämningsansökan hänvisar IF Metall till en skrivning i det gällande kollektivavtalet som talar om att ”säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen”.

Förbundet pekar på två olika bedömningssystem som baseras på kvalitet och är underlag för bonus. Förbundet menar att de bemanningsanställda gör samma insats för att skapa de intäkter som ger bonus, utan att själva få ta del av den, vilket man kallar lönedumpning

– Vi ska titta närmare på detta efter semestern. Vi måste ju komma överens, det är så det fungerar på svensk arbetsmarknad. Det är väldigt ovanligt att vi hamnar i AD, sade förbundsdirektör Henrik Bäckström till DA i somras.

Nu verkar dock allt upplagt för en huvudförhandling där, att döma av det yttrande som branschorganisationen och Randstad lämnat in till AD.  I det är utgångspunkten att alla IF Metalls yrkanden ska ogillas.

Bemanningsföretagen underkänner bonusanspråken helt och påpekar dessutom att kraven före juli i fjol är preskriberade enligt kollektivavtalet. Om AD anser att man brutit mot kollektivavtalet kan man tänka sig 500 kronor, inte 2000 kronor, i skadestånd till de berörda fackmedlemmarna och 20 000 kronor, inte 7,4 miljoner, till förbundet.

Konfliktens kärna är att IF Metall hävdar att kvalitetsuppfyllnaden som styr bonusen granskas kontinuerligt och att det därför borde gå att göra bonusutbetalningarna månadsvis. Motparten säger istället att det är mycket tydligt att de inhyrdas lönesystem GFL (Genomsnittligt förtjänstläge, reds anm.) inte omfattar bonus som baseras på längre tid än tre månader.

– Scanias resultatbonussystem har en faktisk beräkningsperiod om 12 månader och fastställs först i februari/mars året efter, skriver Bemanningsbolagens ombud Roine Johansson i inlagan till AD.

Han påpekar också att bonusen läggs i en stiftelse som förvaltar pengarna och att bonusen kan lyftas först efter fyra år.

-Det innebär att det i dag inte går att fastställa värdet på den bonus har avsatt till varje medarbetare för beräkningsperioden 2012 eller 2013, skriver Roine Johansson, arbetsrättsjurist på Almega.

Du kanske också vill läsa…

Bemannings­anställda: Önskar vi hade samma villkor

Bemannings­anställda: Önskar vi hade samma villkor

Bemanningsanställda rök först när Volvo stängde. När produktionen drar igång igen står de sist i kön för att få tillbaka jobben. Än så länge är Joel Gustafsson och Mikael Olsson utan arbete.

Bemanningens pris

Bemanningens pris

För 20 år sedan var tanken att det skulle användas för att klara tillfälliga toppar. I dag har det blivit en permanent lösning, antalet bemanningsanställda har tiofaldigats. För många är det en väg in på arbetsmarknaden. Andra fastnar i en ­evighet av osäkra uppdrag. Som Antonio.

Bemanningens baksida

Bemanningens baksida

Gillar du att arbeta i högt tempo under extrema förhållanden? Bemannings­företag söker dig som är stark och snabb. Dagens Arbete och Handelsnytt granskar en bransch med rädda unga som blir av med jobbet när de slits ut.

Scanias kamp mot belastnings­skador

Scanias kamp mot belastnings­skador

På Scania har man på ett år minskat andelen inhyrda från 80 till 8 procent och jobbar aktivt mot belastningsskador: ”Det kan går på tre veckor, en månad att bygga upp en skada”, säger Christian Lindström på de inhyrdas egna fackklubb.

IF Metall förlorade bonusstrid

Arbetsdomstolen slog fast att de inhyrda Randstadsarbetarna på Scania inte har rätt till den bonus som de direktanställda har.

Bonusstrid i Arbetsdomstolen

Bonusstrid i Arbetsdomstolen

I förmiddags började tre dagars rättegång om de inhyrdas rätt till bonus på Scania i Arbetsdomstolen. IF Metall och arbetsgivaren tyckte helt olika om det mesta, rapporterar DA:s Anna Tiberg.

Strid i AD om bonus test för avtalet

Strid i AD om bonus test för avtalet

Arbetsdomstolens prövning av om de inhyrda Randstadsarbetarna på Scania har rätt till bonus blir ett viktigt test av avtalet.

Bemanningsföretagen förnekar  lönedumpning på Scania

Bemanningsföretagen förnekar lönedumpning på Scania

Branschorganisationen Bemanningsföretagen förnekar att den uteblivna bonusen för bemmaningsanställda på Scania i Södertälje är ett brott mot kollektivavtalet, vilket IF Metall hävdar i sin stämning.- Vi ska titta närmare på detta efter semestern. Vi måste ju komma överens, det är så det fungerar på svensk arbetsmarknad.Det är väldigt ovanligt att vi hamnar i AD,  säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Bemanningsföretag på Scania stäms på 15 miljoner

Bemanningsföretag på Scania stäms på 15 miljoner

IF Metall stämmer nu bemanningsföretaget Randstad på nära 15 miljoner kronor för lönedumpning. Stämningen handlar om att Randstads anställda på Scania inte får den produktionsbonus på cirka 1 000 kronor i månaden som Scanias anställda får.

IF Metall stämmer bemanningsföretag på Scania

IF Metall förebereder en stämning av bemanningsföretaget Randstad på över åtta miljoner kronor. – De som arbetar på Scania får inte produktionsbonus. Det är lönedumpning.

DA granskar sprängdåden

Dagens Arbete avslöjar hur kriminella lätt kan smuggla ut stora mängder sprängmedel från byggarbetsplatser. Kontroll och tillsyn brister. Och dömda kan fortsätta spränga.

Dagens Arbete granskar sprängdåden

Dagen Arbete har tagit reda på var sprängmedlet som används vid sprängdåden kommer ifrån. Över ett halvt ton sprängmedel har stulits från byggarbetsplatser de senaste fem åren. Här sammanfattar vi granskningen.

Stulet: Halvt ton sprängmedel

Mer än ett halvt ton sprängmedel har stulits från byggarbetsplatser i Sverige. Det visar Dagens Arbetes granskning.

Frågorna om sprängdåden som regeringen inte vill svara på

När Dagens Arbete vill ställa frågor om sprängdåden till justitieminister Gunnar Strömmer (M) bollas vi vidare och får mejlsvar utan möjlighet till följdfrågor. Här är alla frågor vi hade velat få svar på.

S: ”Kan finnas anledning att se över lagen”

Efter Dagens Arbetes granskning av sprängdåden öppnar Socialdemokraterna upp för en översyn av lagen om hantering av sprängmedel.

Larmet: Byggdynamit kan användas i terrordåd

”Sprängmedel är terroristernas favoritvapen. Därför är det angeläget att få stopp på stölderna av byggdynamit”, säger sprängmedelsexperten Bo Janzon. 

”Man undrar ju hur mycket sprängmedel som är i omlopp”

Det som förvånade journalisterna David Lundmark och Johanna Edström mest när de granskade hur mycket sprängmedel som är på drift, är att sprängmedel är så pass billigt – och politikerna inte gjort mer för att täppa till alla luckorna i lagen. 

Sprängkort dras inte in för dömda brottslingar

Personer som dömts för grova brott får inte sitt sprängkort indraget.
Dagens Arbetes granskning visar att de som ansvarar för sprängkorten inte får veta om någon döms för brott.

Företag spränger utan tillstånd

Trots indragna tillstånd kan företag fortsätta spränga. Dagens Arbetes granskning visar hur lätt det är för företag att strunta i myndighetens beslut.