”Värna framtidens pappersarbetare”Helle Klein om parternas gemensamma ansvar för kompetensförsörjningen.

”Demokratin styrs av det som klickar bra”Jan Scherman efterlyser fler tråkiga och seriösa politiker och mindre yta. Men då måste vi väljare också ta vårt ansvar och lyssna, skriver han.

Rockhammar har 46 anställda varav 40 är pappers­­arbetare. Foto: David Lundmark
Pappers ordförande på Rockhammar, Daniel Fallqvist, har jobbat på bruket i tretton år. Han har upplevt två ägarbyten som gjort framtiden ljus och säkrat jobben. Foto: David Lundmark
Sverkestaån forsar fram genom fabriksområdet. Både upp och nedströms går laxöringen till. Foto: David Lundmark
Lars Sjöholm, 45 år, klev in på bruket som 18-åring. Han menar att den nya fabriken känns ”jättespännande” och att ägarbytena medfört både högre löner och ökat välbefinnande. Foto: David Lundmark
Tony Schöllin. Foto: David Lundmark

”Vi bygger faktiskt en helt ny fabrik”

Silvertejpens dagar är räknade. På Rockhammars bruk har gårdagens oro ersatts med framtidstro.
– Borta är den tid vi skyfflade flis för hand och det aldrig fanns pengar till reparationer, säger ordföranden Daniel Fallqvist.

Bakgrund

Rockhammar med omnejd fanns på kartan redan 1548. Då lät Gustav Vasa anlägga Stensta bruk där man kom att tillverka stål och plåt, som sedan användes för tillverkning av bösspipor och harnesk. Mycket av den utrustning, inklusive nästan alla kanonkulor, som användes under den svenska stormaktstiden kom härifrån.
Med industriell tillverkning och bördig mark var detta en bygd i stor välmåga.
I dag bor drygt 250 personer i Rockhammar.

Från hammare och städ till mekanisk massa

1558. Järnhantering med städ och hammare anläggs.
1895. Träsliperi anläggs (läggs ner 1971).
1912. Sågverk anläggs.
1938. Linje för porös board anläggs (läggs ner 1981).
1952. Produktion av raffinörsmassa påbörjas.
1962. TMP-produktion introduceras.
1974. CTMP-produktionen startas.
1987. Rottneros köper Rockhammars bruk.
1995. Bruket firar 100-års­jubileum.
2009. Kinnevik/Korsnäs blir ny ägare.
2013. Billerud blir ny ägare under namnet ”BillerudKorsnäs”.

Tiden då ägarna hette Rottneros känns långt borta. De senaste årens två ägarbyten har i stället gett massabruket ett uppsving.

Produktionen har utökats. Tryggheten i jobben stärkts och inte minst – gett mer klirr i plånboken för de 40-talet anställda pappersarbetarna.

Daniel Fallqvist, 40 år, har sett förändringen komma.
Med egna ögon.

Och nu kan han se hur fundamenten för den nya produktionslinjen växer fram på fabriksområdet, vid sidan om den gamla fabriken.

– Ja vi bygger faktiskt en helt ny fabrik, säger han.

Det är Utansjös gamla CTMP-linje som nu dammas av och som ska stärka brukets framtid.

I modern tid tillhörde bruket i många år Rottneroskoncernen. Rottneros köpte det då privatägda bruket 1987 och drev det sedan fram tills för sex år sedan.

Visst fanns det enskilda år utan röda siffror, men Daniel Fallqvist minns det som en svajig tid. Nedläggningshotet var ständigt närvarande.

Inte minst under den tiden då dåvarande Rottneroschefen gav sig in i energidebatten och hotade att flytta utomlands. På grund av de svenska elpriserna. Som en följd av diverse turer lades dåvarande systerbruket i Utansjö ner. Det är deras utrustning som nu, många år senare, kommer till användning igen.

Daniel Fallqvist har jobbat på Rockhammar i ”bara tretton år”. Han minns 2009 som ett krisens år. Allt verkade gå över styr.

– Alla trodde att vi skulle läggas ner. Det fanns en stor nervositet för vad som skulle hända.

Då klev Kinnevik in i bilden. Den första april. Inte på skämt utan på allvar. Plötsligt blev Rockhammars bruk en del av Korsnäsfamiljen, som tre år tidigare även inhandlat bruket i Frövi.

– På Rottnetiden gick ungefär en fjärdedel av vår produktion till Frövi. Nu knöts vi upp fullt ut.

De nya ägarna hade stora planer. Det investerades i en ny tvättpress och en ny raffinör. Motorer byttes ut och kapaciteten utökades.

– Vi gick upp från 66 000 till 90 000 årston.

Ägarbytet mottogs otroligt positivt på bruket.

– Den stora skillnaden var att silvertejpen försvann, säger Daniel. Gick något sönder fanns det pengar att laga för.

Han minns särskilt ett tillfälle under Rottne­tiden då flistransportören gick sönder.
– Då skopade vi för hand i stället.

Sånt slipper de nu.

Daniel berättar att man under Rottneros levde i den världen att gick något sönder så lappade och lagade man själv.

– Eftersom allt underhåll var eftersatt och det inte fanns några pengar, var vi tvungna att fixa det själva.

Andan från den tiden lever fortfarande kvar. Folk ställer upp när det behövs. Enda smolket i glädjebägaren när Kinnevik tog över, var att de anställda på kontoret fick gå hem. Administrationen slogs ihop med Frövi.

– Men de allra flesta hittade nya jobb till slut, säger Daniel.

Knappt fyra år senare, i slutet av av 2013, var det dags igen. Då var det Billerud som tog över Korsnäsbruken från Kinnevik. Det beskedet emottogs med en axelryckning av de anställda på Rockhammar. Bruket levde numera i symbios med Frövi och genererade, enligt Daniel Fallqvist, bra med pengar. Att nybildade BillerudKorsnäs skulle lägga ner Rockhammar – det fanns inte på kartan.

– Dessutom tillverkar Frövi kartong, så de ligger i rätt segment, konstaterar Daniel.

Nyligen beslöt koncernen att satsa 900 miljoner kronor på sina anläggningar i Frövi och Rockhammar, där alltså investeringen i den nya produktionslinjen i Rockhammar är en del av detta.

– Så allt känns jättebra i nuläget, säger Daniel Fallqvist med eftertryck.

Det kan Lars Sjöholm, 45 år, intyga. Han klev innanför grindarna som 18-åring efter en tvåårig processtekniker­utbildning i näraliggande Lindesberg. Han är född och uppvuxen på orten, men pendlar numera från Örebro.

– Farsan arbetade som elektriker. Han dog även här på arbetsplatsen, berättar Lars och tar sig för bröstet.
– Det var någonting som brast invärtes, förtydligar han.
Det var pappan som fixade in Lars.

Lars jobbar som drifttekniker och hoppar även in som ersättare på skiften.
Det enda han saknar från förr, var att man som anställd var mer delaktig i hur det gick för företaget.

– Chefen redovisade regelbundet det ekonomiska läget. Jag tror att vi som anställda blir mer engagerade när vi får veta hur företaget går.

Precis som Daniel Fallqvist berättar han om de få ”guldåren” på Rottnerostiden. Men framhåller att det allt som oftast var rejält darrigt.

– I början av 90-talet blev vi till och med permitterade. Jag minns att vi fick gå hem i tre veckor och man släckte ner fabriken.

Det var då. Nu känns jobbet även för Lars Sjöholm stabilare än någonsin.

Och det senaste ägarbytet?

– Det är mest loggan på kläderna som bytts ut. Nej, det känns jättebra att veta att man kan jobba här till pensionen.

– Och det känns jättespännande med den nya fabriken.

Han bekräftar också att lönerna förbättrat välbefinnandet.

– På Rottneros tid var lönerna dåliga – även om vi låg bra till inom koncernen. Men med nya ägare har vi också fått en bra löneutveckling.

Facket håller till i ett grönt lådformat hus på höjden ovanför bruket. Här bodde en gång i tiden brukets siste privata ägare,  familjen Ahrel. Med pool och bastu i källar­planet – dock numera ur funktion.

Från fackets lokaler kan man ta sig genom staketet in på fabriksområdet. Korsa dammen över den uppdämda Sverkestaån, förbi den bubblande bioreningen och vidare in mot det pågående nybygget.

Den nya linjen och den nya fabriken. Tre byggare travar runt bland betongfundamenten ackompanjerade av bruset från vattenfallet bakom oss.
Uppströms Sverkestaån ligger det gamla, stängda sågverket, och både ovan och nedanför bruket går laxöring till.

Denna soliga försommardag avtecknas de massiva flishögarna mot en klarblå himmel.
Tre sorters flis för att vara exakt. Lagrad, färsk och Frövi-flis. Den senare gjord på hela stockar. Med nya ägare har också byggnaderna piffats upp och gräsmattor anlagts.
Pannhuset har fått ett nytt enhetligt plåttak. Bara en sån sak.

Tony Schöllin, 58 år, är flislastare på skift. Hans lott efter första ägarbytet.
– När vi blev en del av Korsnäs  nu stundaromorganiserades labbet där jag arbetade. Jag åkte ut på skift.

Han som aldrig varit i närheten av skiftgång tidigare.
– Det är jobbigt och tar kraft. Särskilt i min ålder och när man inte är van.

Tony kom till Rockhammar hösten 1999.
– Jag är uppväxt i Lindesberg och hade aldrig satt min fot här tidigare.
Rest jorden runt har han gjort ett par gånger – men Rockhammar hade dittills varit ett vitt fält.

I skolan gick han en vattenvårdslinje och de tio åren före Rockhammar var han delägare i en fiskeodling. Tony gled in på Rockhammars labb och fiskeintresset begränsades till de tre dammarna hemma på tomten, där han håller både guldid och karpar.

Anledningen till att han fick lämna labbet för flisen, var att Frövi tog över en del av göromålen.

– Men just för tillfället är jag tillbaka tillfälligt på labbet igen.

Precis som sina arbetskamrater vittnar han om den starka framtidstron.
– Under Rottneros var det verkligen ingen stabil arbetsplats. Ibland stod vi, och man kände nästan alltid oro över jobbet.

Inlemmandet i Korsnäs blev därför ett lyft.
–  Plötsligt fick vi stabila leveranser och en stabil ekonomi.

För honom råder ingen tvekan om att han blir sin arbetsplats trogen fram till pension.
–  Vilka möjligheter skulle jag ha att få nytt jobb om jag så ville? I min ålder?
– Nej, jag blir kvar här. Och numera, efter ägarbytena, känns ju jobbet tryggare än någonsin.

 


gw@da.se

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer från Dagens Arbete:

Värna framtidens pappersarbetare

LedareBranschen står inför en gigantisk generationsväxling. Företag och fack måste hitta strategier för föryngring.

Återväxten i industrin

Tommy Ölund och Johan Östman

Ont om tid när nya pappersarbetare ska läras upp

ÅterväxtHusum anställer och lär upp nya. Men fack och anställda är kritiska till på vilket sätt det görs. ”Ledningen verkar ta lite lättvindigt på den tid som det tar”, säger operatören Johan Östman.

Panorama över Husums bruk

”Snart försvinner det en massa kunniga människor”

KompetensförsörjningMer än var fjärde pappersarbetare väntas gå i pension inom tio år. Vilka ska då ta över? Och har de kompetensen som krävs?

Makten över företagen

”Investera i de anställda – låt aktieägarna stå tillbaka”

PerspektivDet amerikanska näringslivets toppar har gjort ett gemensamt uttalande om att långsiktighet måste gå före snabba klipp. Det är ett tecken på marken under dem inte känns lika stabil som tidigare, skriver DA:s Harald Gatu.

Vinsten framför allt

Aktieägarna förstFörr tackades de anställda för sina insatser. I dag är aktieägarna viktigas­t. Sveriges största industriaffär gjordes för att ägarna skulle tjäna miljarder.

Rekordstora utdelningar – men hur länge till?

PERSPEKTIV”Våren är aktieägarnas skördetid. Sällan har bolagen på Stockholmsbörsen delat ut så mycket pengar som nu: långt över 250 miljarder kronor. Kul för dem som är med på festen, men är det bra för morgondagen?”, skriver DA:s Harald Gatu.

”Kortsiktigheten kan leda till katastrof”

INTERVJUAktieägarnas makt riskerar att leda till katastrof. Därför måste företagen styras efter helt nya regler. Det kan politikerna ordna, säger Oxfordprofessorn Colin Mayer.

Northvolt

Rekryteringsträff i Stockholm

Northvolt letar arbetskraft till Skellefteå

RekryteringNorthvolt behöver anställa 2500 personer till sin batterifabrik i Skellefteå. En landsomfattande turné ska ge svar på om det ens är möjligt.

Pontus Georgsson.

”Allt handlar om att lyssna”

Ny förbundsordförandeNär han var ny på Skärblacka åkte han på stryk. I dag, mer än trettio år senare, har Pontus Georgsson valts till ordförande för hela Pappers.

Varning för nostalgin

LedareTill arbetarrörelsens styrka hörde en gång dess förmåga att odla längtan i stället för saknaden, förmågan att bära de provisoriska utopierna utan att fastna i dogmerna.

1

Ladda ner DA nr 6 här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

2

”Ta hand om de nya på jobbet”

KrönikaJag är nyvald förbundsordförande, det är på riktigt, inte ens när jag nyper mig i armen försvinner det, skriver Pontus Georgsson, förbundsordförande för Pappers.

Ögonspårning ska sprida ­kunskaper

EYETRACKING Ett par glasögon som registrerar vad du tittar på när du jobbar – kan det vara något? På Gnosjö automatsvarvning håller man på att testa. Kanske blir det lättare för erfarna att lära ut jobbet till nya.

Kassör misstänks för grov förskingring

En kassör vid en av Pappers avdelningar misstänks för grov förskingring. Det är avdelningens ordförande som har polisanmält kassören. ”Exakt hur mycket pengar det rör sig om vet vi inte”.

När röken har lagt sig

arbetsmiljöGummibranschen har en mörk historia. Men nu är arbetsmiljön bättre. Eller? Ingen vet vad gummiröken innehåller, så arbetarna har hittat egna sätt att skydda sig.

General Electric i Belfort. Foto: AP

Franska facket tar strid mot GE

TvistGeneral Electric lovade att skapa 1000 nya jobb i Frankrike. I stället blir det tvärtom. Facken är ursinniga. "Företaget drivs av rent finansiella intressen", säger ombudet Philippe Petitcolin.

Foto: Mats Erlandsson

95 varslas när V-Tab lägger ner i Västerås

95 varslas.Anledningen är MittMedias val att inte förnya sitt avtal med V-Tab, uppger vd Peder Schumacher.

Här byggs framtidens vindkraft

ENERGIBara de sista detaljerna återstår. Sedan har en före detta båtbyggares idé från 90-talet förverkligats. På Moelvens limträfabrik byggs vindkraftstorn i trä.

Pappers har fått ny ordförande

Pontus Georgsson – så heter Pappers nya förbundsordförande. ”Det känns fantastiskt, nästan ofattbart!” säger förbundets förhandlingschef som nu tar över efter Matts Jutterström.

Färre industriarbetare med i facket

För tredje året i rad minskar andelen industriarbetare som vill vara med i facket. Det visar en ny rapport gjord av tankesmedjan Arena Idé.

1

Striden om arbetsrätten

Oro när facket förhandlar om turordning

Håller facket på att sälja ut en hjärtefråga – eller finns det en chans till ökad trygghet på arbetsmarknaden? När fack och arbetsgivare nu förhandlar om arbetsrätten väcker det starka känslor.

4

Pappers hoppar av Las-förhandlingar

Pappers hoppar av de centrala förhandlingarna om arbetsrätten, som nu pågår mellan fack och arbetsgivare.

3

Matts Jutterström 1961 – 2019

Matts Jutterström 1961–2019. Foto: ADAM DAVER

Matts Jutterström är död

Matts Jutterström är död. Pappers ordförande blev bara 58 år. Han sörjs närmast av sin fru Andrea och barn och barnbarn. Han sörjs av alla oss som fick förmånen att träffa honom och arbeta tillsammans med honom.

3
Matts Jutterström är förbundsordförande för Pappers.

Nu måste vi kämpa för Las!

KrönikaI nästa nummer av Dagens Arbete har Matts Jutterström skrivit sin sista krönika. Med anledning av hans bortgång publicerar vi den nu. I krönikan slår han fast att det är dags att stå upp för Las.

1
Ångermanländska Husum är det bruk som har den största Pappersavdelningen i landet. Foto: PER ÅGREN

Metsä miljardsatsar i Husum

Metsä Boards massabruk i Husum ska bli effektivare och mer miljövänligt. Därför har ägaren nu beslutat att satsa tre miljarder kronor på bruket. ”Jäkligt bra!” säger Pappers avdelningsordförande Kenneth Olsson.

”EU-parlamentet ligger närmare är du tror”

DEBATT”Varför ska du rösta i EU-valet? Låt mig ge dig flera goda skäl. Både till dig som industriarbetare, fackmedlem och människa”, skriver Aleksandar Srndovic, avdelningsordförande för Pappers i Hallstavik.

Skuldfällan

Blir Kjell någonsin fri?

Kjells firma gick i konkurs för 27 år sedan. Huset såldes med tvång och skulderna började växa. Han hoppades bli ”förlåten” vid pensioneringen – i stället kom ett brev från Kronofogden. Läs eller lyssna på DA:s reportage.

EU-valet

Allt du vill veta om EU-valet

Nu är det bara dagar kvar till valet till Europaparlamentet. Behöver du veta mer innan du bestämmer dig? Vi guidar om hur EU funkar, vad partierna vill och vad medlemskapet betyder för dig som jobbar.

4

Las ska utredas på ett år

Regeringen har nu tillsatt utredningen som på ett år ska föreslå ändringar i lagen om anställningstrygghet, bland annat ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. Men om parterna under tiden kan enas om en förändrad Las kan deras förslag bli lag i stället för utredarens.

8

Månadsklocka ska ge färre ­olyckor

ARBETSMILJÖ Ett tema per månad. Så arbetar Kvarn­sveden för att öka säkerhetstänket på bruket. ”Det blir lättare när man har en sak i taget att ­fokusera på”, säger huvudskyddsombudet Jan Grundelius.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.