Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Ett klimatsmart samhälle behöver el”

22 juni, 2016

Anders Ferbe är förbundsordförande i IF Metall.
Anders Ferbe är förbundsordförande i IF Metall.

Debatt 2013 krävde IF Metall tillsammans med arbetsgivarna en parlamentarisk energikommission. Den kom på plats efter regeringsskiftet 2014 och har nu levererat en långsiktig energiöverenskommelse med brett politiskt stöd.

Sverige är närmast unikt när det gäller att skapa lösningar i samförstånd. Många exempel på samverkan mellan politik, näringsliv och fack visar att det är en framgångsfaktor för vårt land.

Energifrågan har emellertid varit en svår nöt att knäcka. Den har splittrat nationen i decennier. Det som S, M, MP, C och KD nu lyckats med är därför historiskt.

Energiöverenskommelsen är viktig. Den skapar långsiktiga förutsättningar för både samhälle och industri. Genom trygg och konkurrenskraftig elförsörjning värnar överenskommelsen basindustrin som har stor betydelse för landet och inte minst den svenska välfärden.

De långsiktiga beskeden om energiförsörjningen är centrala. De ger den stabilitet som krävs för att industrin och industrijobben ska tryggas och för att nya beslut om investeringar i Sverige ska tas. Investeringar leder till starkare företag samt fler och säkrare jobb.

Inriktningen som gäller för energiförsörjningen framöver är teknik- och kraftslagsneutral. Inga dörrar är stängda för ny teknik eller för något energislag. I stället finns en pragmatisk öppenhet till lösningar som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjliga utifrån de behov som Sverige har.

Vattenkraftens roll blir starkare och tydligare genom överenskommelsen. Den är och förblir en viktig del av den svenska kraftförsörjningen.

Farhågorna om ett tankeförbud mot utveckling av exempelvis fjärde generationens kärnkraftverk eller andra framtida tekniska lösningar är avfärdade. Den framsynta kärntekniska forskningen i Sverige kan fortsätta sitt arbete. Det finns inga hinder mot kommersialisering av högeffektiv teknik som bland annat omfattar återanvändning av kärnbränsle och avgörande miljöförbättringar.

Att energiöverenskommelsen kom i rättan tid är uppenbart. Bara några dagar efter beskedet meddelade Vattenfall att företaget kommer att göra investeringar i kylningsanläggningar i kärnkraftverket i Forsmark. En nödvändig investering för elproduktion hamnar på plats när effektskatten har fasats ut.

Lönsamheten för den framtida industrin kommer att ligga i att den väljer att göra rätt investeringar i miljö- och klimatsmarta lösningar. Företagen bär ett stort ansvar för att påbörja omställning, starta samverkansprojekt och investera i ny teknik.

När utvecklingen går i riktning mot cirkulär ekonomi kan vi i Sverige ännu en gång vara med och ta täten. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter att omsätta idéer om cirkulär ekonomi i praktiken.

Det är en framgångsfaktor att Sverige genom samverkan fortsätter att göra satsningar på forskning och utveckling för att minska energianvändningen. Vi möter klimatutmaningarna och framtidens krav när vi omsätter forskningsframsteg till utveckling av ny smart teknik. Här är den svenska industrin en del av lösningen.

Goda svenska samverkansprojekt finns redan. Med stöd från Energimyndigheten kommer SSAB, LKAB, Vattenfall och Jernkontoret tillsammans att göra en förstudie om att producera koldioxidfritt järn. I stället för kol och koks ska de använda vätgas i produktionen. Restprodukten blir vatten. Om det lyckas blir den svenska stålindustrin först i världen att klara den stora utmaningen.

Det behövs fler liknande exempel på framsynt applikationsinriktad forskning som stöds av staten och som drivs i samverkan mellan dels näringsliv och akademi, dels företag och kraftbolag. Vår bedömning är att det finns en insikt hos svenska industriföretag om att det inte längre är möjligt att ignorera hållbarhetsfrågorna. Hållbarhet hör hemma i varje del av kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Lägre energiförbrukning och mindre utsläpp från produktionen handlar om att säkra den framtida konkurrenskraften.

El är en möjliggörare för ett modernt och klimatsmart samhälle. Ökad elanvändning bidrar till en mer konkurrenskraftig och klimatvänlig industri.

Med ett klimatneutralt elsystem kan ökad elanvändning bidra till minskad användning av fossila energikällor och till en klimatvänlig industri. Företagen måste i samverkan med andra aktörer ta stöd i de långsiktiga spelregler som energiöverenskommelsen har levererat. Nu är det dags för företagen att börja agera inför framtiden.

Det är bra för Sverige. Det är bra för svensk industri och svenska industriarbetare. Det är bra för Sveriges alla löntagare.

Anders Ferbe
förbundsordförande IF Metall

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mer åsiktsmaterial

”Statens stöd måste fördelas på annat sätt”

”Statens stöd måste fördelas på annat sätt”

Det behövs fler aktörer som hjälper funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden, skriver tre verksamhetsledare inom rekrytering och utbildning.

Så blev jag ett original

Så blev jag ett original

Med mer i backspegeln än i framrutan kan man undra vad jobbet har gjort med en, skriver Sven Olov Karlsson.

”Nu ska Samhall åter stå på de funktionshindrades sida”

”Nu ska Samhall åter stå på de funktionshindrades sida”

L: Efter hårda förhandlingar har vi fått igenom verkningsfulla förändringar av Samhall.

”Nu är det tid för försoning i LO”

”Nu är det tid för försoning i LO”

Las-överenskommelsen som IF Metall och Kommunal anslutit sig till gynnar inte oss som fackförbund. Men nu måste vi – enade – gå vidare i kampen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Industrin kan rädda klimatet”

”Industrin kan rädda klimatet”

Svensk industri är på god väg att bli världs-ledande i klimatsmart produktion. Vi har en nyckelroll i vår tids stora ödesfråga, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Detta har vi lärt oss av pandemin

Detta har vi lärt oss av pandemin

Det har varit ett år fullt av prövningar, men också lärdomar, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Dags att agera, närings­ministern

Dags att agera, närings­ministern

Helle Klein: ”Det sociala företaget blev ett vinstjagande bemanningsbolag som förstör både människor och marknad.”

När vi hellre letar efter myskoxar

När vi hellre letar efter myskoxar

En utsatt omhändertagen flicka vädjar för sitt liv. Men vem orkar väl lyssna på det, skriver Alexandra Pascalidou.

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

S: Samhall ska producera varor och tjänster som faktiskt efterfrågas – men vi måste utreda att det är rätt personer som anvisas dit.

Nu är det dags att mbl-förhandla Tant Röd

Nu är det dags att mbl-förhandla Tant Röd

Ulrica Malmberg: Vi blöder varje månad, så låt inte mens vara en samvetsfråga en gång om året.

Du kanske också vill läsa…

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

Det är bristen på elnät som är problemet, skriver Monica Haider och Patrik Engström i en replik.

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

Förra året dog nästa 50 arbetare på våra arbetsplatser och 130 000 anmälningar om skador lämnades in. Att då komma med förslag som sätter oss arbetare i en ännu sämre sits är förödande, skriver det regionala skyddsombudet Claes Thim.

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

Vi kräver nu att regeringen går vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S) och Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

Trots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

Därför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

”Vuxen­utbildningen kan rusta oss ur krisen”

”Vuxen­utbildningen kan rusta oss ur krisen”

Tillsammans måste vi både möta den akuta krisen och förbereda oss för vändningen med snabb omställning. Då är möjligheterna till utbildning otroligt viktiga, skriver Gunilla Svantorp och Tomas Kronståhl,  ledamöter (S) i riksdagens utbildningsutskott.

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

För att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

Att ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

”Arbete är en fundamental mänsklig rättighet”

”Arbete är en fundamental mänsklig rättighet”

Arbetsmarknadspolitiken måste bli mer aktiv igen, inte avvecklas, skriver Ulf Dahlsten, tidigare  statssekreterare hos Olof Palme och författare till boken ”Efter Coronan. Svensk Modell i Kris”.

Sjuka Samhall

Samhall får i år 6,6 miljarder kronor från staten för att utveckla människor med funktionsnedsättningar. De väljer medarbetare som klarar det hårda arbetet ute hos kunderna. Andra sorteras bort. Unga funktionshindrade hamnar utanför arbetslivet.

Unga slås ut – platsar inte på Samhall

Statskontoret slog larm för flera år sedan – fel personer slussas till Samhall. Men ingenting har hänt. Unga med funktionsnedsättning hamnar utanför arbetslivet.
De sociala företagen som tar emot människor med svåra funktionshinder har svårt att klara konkurrensen med statliga Samhall.

”Jag dög inte åt Samhall”

Hos Anna Ytell i Hudiksvall jobbar människor som sorterats bort. Ingen av dem har ens fått frågan om att få komma till Samhall.

Arbetsförmedlare: Samhall ska i princip ha friska människor

Arbetsförmedlare vittnar om att Samhall styr, mer än vad det statliga bolaget självt hävdar.
”Många inskrivna är överhuvudtaget inte aktuella för Samhall, för Samhall tar inte emot dem”, säger en arbetsförmedlare.

Underbemanning tär på Samhalls personal

Samhall i Karlstad har varit framgångsrikt att vinna kunder. Men personalen räcker inte till. Varje morgon träffas driftledarna för att få ihop folk till alla uppdragen. ”Vi bara kör”, säger Robert Hallstensson.

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Dags att agera, närings­ministern

Helle Klein: ”Det sociala företaget blev ett vinstjagande bemanningsbolag som förstör både människor och marknad.”

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. De trängs på bussar och i små fikarum. Samhalls städare glömdes bort under pandemin.

HR styr allt men slipper ta ansvaret

Dagens Arbetes Elinor Torp om en yrkesgrupp som bestämmer allt mer, utan att behöva stå till svars. Det visar sig inte minst i granskningen av Samhall.