Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Ett klimatsmart samhälle behöver el”

22 juni, 2016

Anders Ferbe är förbundsordförande i IF Metall.
Anders Ferbe är förbundsordförande i IF Metall.

Debatt 2013 krävde IF Metall tillsammans med arbetsgivarna en parlamentarisk energikommission. Den kom på plats efter regeringsskiftet 2014 och har nu levererat en långsiktig energiöverenskommelse med brett politiskt stöd.

Sverige är närmast unikt när det gäller att skapa lösningar i samförstånd. Många exempel på samverkan mellan politik, näringsliv och fack visar att det är en framgångsfaktor för vårt land.

Energifrågan har emellertid varit en svår nöt att knäcka. Den har splittrat nationen i decennier. Det som S, M, MP, C och KD nu lyckats med är därför historiskt.

Energiöverenskommelsen är viktig. Den skapar långsiktiga förutsättningar för både samhälle och industri. Genom trygg och konkurrenskraftig elförsörjning värnar överenskommelsen basindustrin som har stor betydelse för landet och inte minst den svenska välfärden.

De långsiktiga beskeden om energiförsörjningen är centrala. De ger den stabilitet som krävs för att industrin och industrijobben ska tryggas och för att nya beslut om investeringar i Sverige ska tas. Investeringar leder till starkare företag samt fler och säkrare jobb.

Inriktningen som gäller för energiförsörjningen framöver är teknik- och kraftslagsneutral. Inga dörrar är stängda för ny teknik eller för något energislag. I stället finns en pragmatisk öppenhet till lösningar som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjliga utifrån de behov som Sverige har.

Vattenkraftens roll blir starkare och tydligare genom överenskommelsen. Den är och förblir en viktig del av den svenska kraftförsörjningen.

Farhågorna om ett tankeförbud mot utveckling av exempelvis fjärde generationens kärnkraftverk eller andra framtida tekniska lösningar är avfärdade. Den framsynta kärntekniska forskningen i Sverige kan fortsätta sitt arbete. Det finns inga hinder mot kommersialisering av högeffektiv teknik som bland annat omfattar återanvändning av kärnbränsle och avgörande miljöförbättringar.

Att energiöverenskommelsen kom i rättan tid är uppenbart. Bara några dagar efter beskedet meddelade Vattenfall att företaget kommer att göra investeringar i kylningsanläggningar i kärnkraftverket i Forsmark. En nödvändig investering för elproduktion hamnar på plats när effektskatten har fasats ut.

Lönsamheten för den framtida industrin kommer att ligga i att den väljer att göra rätt investeringar i miljö- och klimatsmarta lösningar. Företagen bär ett stort ansvar för att påbörja omställning, starta samverkansprojekt och investera i ny teknik.

När utvecklingen går i riktning mot cirkulär ekonomi kan vi i Sverige ännu en gång vara med och ta täten. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter att omsätta idéer om cirkulär ekonomi i praktiken.

Det är en framgångsfaktor att Sverige genom samverkan fortsätter att göra satsningar på forskning och utveckling för att minska energianvändningen. Vi möter klimatutmaningarna och framtidens krav när vi omsätter forskningsframsteg till utveckling av ny smart teknik. Här är den svenska industrin en del av lösningen.

Goda svenska samverkansprojekt finns redan. Med stöd från Energimyndigheten kommer SSAB, LKAB, Vattenfall och Jernkontoret tillsammans att göra en förstudie om att producera koldioxidfritt järn. I stället för kol och koks ska de använda vätgas i produktionen. Restprodukten blir vatten. Om det lyckas blir den svenska stålindustrin först i världen att klara den stora utmaningen.

Det behövs fler liknande exempel på framsynt applikationsinriktad forskning som stöds av staten och som drivs i samverkan mellan dels näringsliv och akademi, dels företag och kraftbolag. Vår bedömning är att det finns en insikt hos svenska industriföretag om att det inte längre är möjligt att ignorera hållbarhetsfrågorna. Hållbarhet hör hemma i varje del av kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Lägre energiförbrukning och mindre utsläpp från produktionen handlar om att säkra den framtida konkurrenskraften.

El är en möjliggörare för ett modernt och klimatsmart samhälle. Ökad elanvändning bidrar till en mer konkurrenskraftig och klimatvänlig industri.

Med ett klimatneutralt elsystem kan ökad elanvändning bidra till minskad användning av fossila energikällor och till en klimatvänlig industri. Företagen måste i samverkan med andra aktörer ta stöd i de långsiktiga spelregler som energiöverenskommelsen har levererat. Nu är det dags för företagen att börja agera inför framtiden.

Det är bra för Sverige. Det är bra för svensk industri och svenska industriarbetare. Det är bra för Sveriges alla löntagare.

Anders Ferbe
förbundsordförande IF Metall

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mer åsiktsmaterial

Varje samtal kan vara det sista

Varje samtal kan vara det sista

Det är ingen slump att det heter death metal, skriver Carl Linnaeus.

Fler ska våga slå larm på arbets­platserna

Fler ska våga slå larm på arbets­platserna

Det måste bli lättare att att rapportera in brister anonymt, skriver Liberalernas Arman Teimouri och Malin Danielsson.

”Det behövs mer pengar till rättsväsendet”

”Det behövs mer pengar till rättsväsendet”

Saila Quicklund (M): Det behövs mer resurser till berörda myndigheter och att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott förlängs.

”De dog – men var inte sjuka nog för sjukpenning”

”De dog – men var inte sjuka nog för sjukpenning”

Att inte bara bli utan ersättning utan även jagad in i graven av systemen som man själv finansierat är bortom all anständighet, skriver fem företrädare för GS.

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

Det är bristen på elnät som är problemet, skriver Monica Haider och Patrik Engström i en replik.

”På vilket sätt är detta facklig solidaritet?”

”På vilket sätt är detta facklig solidaritet?”

Det är knappast solidariskt att sluta ett avtal med arbetsgivarna efter att man tillsammans med resten av LO-förbunden sagt nej, skriver Rickard Joelsson-Wallsby.

”Det handlar om facklig solidaritet”

”Det handlar om facklig solidaritet”

Sammantaget stärks faktiskt anställningstryggheten jämfört med i dag, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

En tavla luckrar inte upp arbetsrätten

En tavla luckrar inte upp arbetsrätten

Marcus Raihle: Är det inte själva politiken som är det riktiga problemet?

”Det måste finnas el även när det inte blåser”

”Det måste finnas el även när det inte blåser”

Utan en stabil kraftkälla, exempelvis kärnkraft, riskerar elbrist att bli ett nytt normaltillstånd, skriver Industriarbetsgivarna och Pappers i ett gemensamt debattinlägg.

På vilket sätt är vi mer skyddade av det här, Marie Nilsson?

På vilket sätt är vi mer skyddade av det här, Marie Nilsson?

Det kan stå tillsvidareanställning på pappret men i praktiken blir vi alla inte mer än visstidsanställda, skriver Rickard Joelsson-Wallsby.

Du kanske också vill läsa…

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

Det är bristen på elnät som är problemet, skriver Monica Haider och Patrik Engström i en replik.

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

Förra året dog nästa 50 arbetare på våra arbetsplatser och 130 000 anmälningar om skador lämnades in. Att då komma med förslag som sätter oss arbetare i en ännu sämre sits är förödande, skriver det regionala skyddsombudet Claes Thim.

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

Vi kräver nu att regeringen går vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S) och Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

Trots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

Därför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

”Vuxen­utbildningen kan rusta oss ur krisen”

”Vuxen­utbildningen kan rusta oss ur krisen”

Tillsammans måste vi både möta den akuta krisen och förbereda oss för vändningen med snabb omställning. Då är möjligheterna till utbildning otroligt viktiga, skriver Gunilla Svantorp och Tomas Kronståhl,  ledamöter (S) i riksdagens utbildningsutskott.

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

För att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

Att ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

”Arbete är en fundamental mänsklig rättighet”

”Arbete är en fundamental mänsklig rättighet”

Arbetsmarknadspolitiken måste bli mer aktiv igen, inte avvecklas, skriver Ulf Dahlsten, tidigare  statssekreterare hos Olof Palme och författare till boken ”Efter Coronan. Svensk Modell i Kris”.

Döden på jobbet

Varje år dör runt 50 människor i olyckor på jobbet. Genom de anhöriga visar vi vilka de omkomna var. I snitt tar det tusen dagar innan åtal väcks. En lång väntan för de sörjande.

De kom inte hem från arbetet

Förra året omkom 46 personer i olyckor på jobbet. Här berättar anhöriga om människorna bakom statistiken.

Föräldrarna: Man vittrar sönder

Olle Andersson Larsson och Christina Andersson fick vänta ett och halvt år innan åtalet lades ner. Ingen ställs till svars för deras son Robins död.

Utdragen väntan för de anhöriga

Efter en dödsolycka tar det i snitt 1000 dagar innan åtal väcks, visar Dagens Arbetes genomgång. Sedan kan det dröja över ett år innan domen kommer.

Hon startar en minnesfond för anhöriga

Christina Anderssons son Robin fastnade i en maskin och dog på jobbet. Nu startar hon en minnesfond för att hedra sonen och hjälpa andra anhöriga ekonomiskt.

”Det behövs mer pengar till rättsväsendet”

Saila Quicklund (M): Det behövs mer resurser till berörda myndigheter och att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott förlängs.

”Arbets­platserna ser inte ut som när lagarna skrevs”

Lagstiftaren och domstolarna behöver lära sig om den förändring som skett på arbetsmarknaden, skriver åklagaren Christer B Jarlås.

Så löser Norge brotten på halva tiden

Norge har klart kortare utredningstider vid arbetsmiljöbrott än Sverige. Hur vi jobbar kan kanske därför ses som förslag på förbättringar hos er, skriver norska domaren Rune Bård Hansen.

Åklagaren: Förstår att det kan upplevas som lång tid

Dödsolyckor är svåra att utreda, säger Jörgen Lindberg, vice kammarchef och vice chefs­åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Las-uppgörelsen

”Nu är det slut med ping-pong-politiken”

”Nu är det slut med ping-pong-politiken”

När IF Metall gjorde upp med arbetsgivarna om anställningsskyddet var det inget svek, utan solidaritet med dem som har det sämst, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.