Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Ett klimatsmart samhälle behöver el”

22 juni, 2016

Anders Ferbe är förbundsordförande i IF Metall.
Anders Ferbe är förbundsordförande i IF Metall.

Debatt 2013 krävde IF Metall tillsammans med arbetsgivarna en parlamentarisk energikommission. Den kom på plats efter regeringsskiftet 2014 och har nu levererat en långsiktig energiöverenskommelse med brett politiskt stöd.

Sverige är närmast unikt när det gäller att skapa lösningar i samförstånd. Många exempel på samverkan mellan politik, näringsliv och fack visar att det är en framgångsfaktor för vårt land.

Energifrågan har emellertid varit en svår nöt att knäcka. Den har splittrat nationen i decennier. Det som S, M, MP, C och KD nu lyckats med är därför historiskt.

Energiöverenskommelsen är viktig. Den skapar långsiktiga förutsättningar för både samhälle och industri. Genom trygg och konkurrenskraftig elförsörjning värnar överenskommelsen basindustrin som har stor betydelse för landet och inte minst den svenska välfärden.

De långsiktiga beskeden om energiförsörjningen är centrala. De ger den stabilitet som krävs för att industrin och industrijobben ska tryggas och för att nya beslut om investeringar i Sverige ska tas. Investeringar leder till starkare företag samt fler och säkrare jobb.

Inriktningen som gäller för energiförsörjningen framöver är teknik- och kraftslagsneutral. Inga dörrar är stängda för ny teknik eller för något energislag. I stället finns en pragmatisk öppenhet till lösningar som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjliga utifrån de behov som Sverige har.

Vattenkraftens roll blir starkare och tydligare genom överenskommelsen. Den är och förblir en viktig del av den svenska kraftförsörjningen.

Farhågorna om ett tankeförbud mot utveckling av exempelvis fjärde generationens kärnkraftverk eller andra framtida tekniska lösningar är avfärdade. Den framsynta kärntekniska forskningen i Sverige kan fortsätta sitt arbete. Det finns inga hinder mot kommersialisering av högeffektiv teknik som bland annat omfattar återanvändning av kärnbränsle och avgörande miljöförbättringar.

Att energiöverenskommelsen kom i rättan tid är uppenbart. Bara några dagar efter beskedet meddelade Vattenfall att företaget kommer att göra investeringar i kylningsanläggningar i kärnkraftverket i Forsmark. En nödvändig investering för elproduktion hamnar på plats när effektskatten har fasats ut.

Lönsamheten för den framtida industrin kommer att ligga i att den väljer att göra rätt investeringar i miljö- och klimatsmarta lösningar. Företagen bär ett stort ansvar för att påbörja omställning, starta samverkansprojekt och investera i ny teknik.

När utvecklingen går i riktning mot cirkulär ekonomi kan vi i Sverige ännu en gång vara med och ta täten. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter att omsätta idéer om cirkulär ekonomi i praktiken.

Det är en framgångsfaktor att Sverige genom samverkan fortsätter att göra satsningar på forskning och utveckling för att minska energianvändningen. Vi möter klimatutmaningarna och framtidens krav när vi omsätter forskningsframsteg till utveckling av ny smart teknik. Här är den svenska industrin en del av lösningen.

Goda svenska samverkansprojekt finns redan. Med stöd från Energimyndigheten kommer SSAB, LKAB, Vattenfall och Jernkontoret tillsammans att göra en förstudie om att producera koldioxidfritt järn. I stället för kol och koks ska de använda vätgas i produktionen. Restprodukten blir vatten. Om det lyckas blir den svenska stålindustrin först i världen att klara den stora utmaningen.

Det behövs fler liknande exempel på framsynt applikationsinriktad forskning som stöds av staten och som drivs i samverkan mellan dels näringsliv och akademi, dels företag och kraftbolag. Vår bedömning är att det finns en insikt hos svenska industriföretag om att det inte längre är möjligt att ignorera hållbarhetsfrågorna. Hållbarhet hör hemma i varje del av kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Lägre energiförbrukning och mindre utsläpp från produktionen handlar om att säkra den framtida konkurrenskraften.

El är en möjliggörare för ett modernt och klimatsmart samhälle. Ökad elanvändning bidrar till en mer konkurrenskraftig och klimatvänlig industri.

Med ett klimatneutralt elsystem kan ökad elanvändning bidra till minskad användning av fossila energikällor och till en klimatvänlig industri. Företagen måste i samverkan med andra aktörer ta stöd i de långsiktiga spelregler som energiöverenskommelsen har levererat. Nu är det dags för företagen att börja agera inför framtiden.

Det är bra för Sverige. Det är bra för svensk industri och svenska industriarbetare. Det är bra för Sveriges alla löntagare.

Anders Ferbe
förbundsordförande IF Metall

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mer åsiktsmaterial

Tystnaden är dyr (och lite tråkig)

Tystnaden är dyr (och lite tråkig)

När öronen får nog av samtidsljudet får man låtsas att man inte hör, skriver författaren Sven-Olov Karlsson.

Därför är kyrkovalet ett fackligt val

Därför är kyrkovalet ett fackligt val

Svenska Kyrkan ska inte bidra till att arbetsvillkoren dumpas, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

”Positiva vindar i Norrland – men akta er för snålblåsten”

”Positiva vindar i Norrland – men akta er för snålblåsten”

Nu behövs ordentliga satsningar på infrastruktur och kompetensutveckling för att den positiva utvecklingen i norra Sverige inte ska stanna av, skriver Carola Andersson på IF Metall södra Västerbotten.

Sluta utförsäkra covidsjuka

Sluta utförsäkra covidsjuka

Att komma till rätta med bristerna i sjukförsäkringen borde ligga högt på varje politikers prioriteringslista. Här är fem konkreta krav från IF Metall.

Tips till vår nästa stats­minister

Tips till vår nästa stats­minister

När Stefan Löfven nu avgår vill jag både tacka och se en efterträdare som kraftsamlar mot ojämlikheten, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Därför behövs en knegarpension

Därför behövs en knegarpension

Den som sliter ut sig och inte kan jobba fram till pensionen bör inte straffas med att bli fattig, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Kan vi dela mer på tråkigheten?

Kan vi dela mer på tråkigheten?

Är det verkligen okej så många upplever att jobbet är meningslöst, och – frånsett lönen – gör livet sämre, skriver David Eklind Kloo, författaren till boken Arbetets mening.

Arbetarna avgörande i kampen för klimatet

Arbetarna avgörande i kampen för klimatet

Industrin har alltför länge varit en miljöbov men är i dag helt avgörande för att få bukt med utsläppen av växthusgaser, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Tid eller pengar, det är frågan

Tid eller pengar, det är frågan

Marcus Raihle: Hur mycket fritid är jag beredd att sälja och hur mycket pengar behöver jag för att klara min fritid?

Löfvens samarbetande ledarskap behövs

Löfvens samarbetande ledarskap behövs

Pragmatismen, som Löfven har i sitt DNA, kommer att vara en fortsatt viktig ledaregenskap för en S-ledare även framöver, skriver Helle Klein.

Du kanske också vill läsa…

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

”Kärnkraft är inte förbjudet – men dyrt”

Det är bristen på elnät som är problemet, skriver Monica Haider och Patrik Engström i en replik.

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

Förra året dog nästa 50 arbetare på våra arbetsplatser och 130 000 anmälningar om skador lämnades in. Att då komma med förslag som sätter oss arbetare i en ännu sämre sits är förödande, skriver det regionala skyddsombudet Claes Thim.

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

Vi kräver nu att regeringen går vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S) och Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

Trots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

”En modernisering – tillbaka till underkastelse och otrygghet”

Därför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

”Vuxen­utbildningen kan rusta oss ur krisen”

”Vuxen­utbildningen kan rusta oss ur krisen”

Tillsammans måste vi både möta den akuta krisen och förbereda oss för vändningen med snabb omställning. Då är möjligheterna till utbildning otroligt viktiga, skriver Gunilla Svantorp och Tomas Kronståhl,  ledamöter (S) i riksdagens utbildningsutskott.

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

För att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

Att ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

”Arbete är en fundamental mänsklig rättighet”

”Arbete är en fundamental mänsklig rättighet”

Arbetsmarknadspolitiken måste bli mer aktiv igen, inte avvecklas, skriver Ulf Dahlsten, tidigare  statssekreterare hos Olof Palme och författare till boken ”Efter Coronan. Svensk Modell i Kris”.

Industrin och klimatet

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Algodlingen på bakgården vid Bäckhammars pappersbruk blev framgångsrik. Nu har algerna renat metaller på Boliden – och forskarna vill satsa i stor skala.