Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Jobb och löneökningar kan inte tas för givna”

28 oktober, 2021

Debatt Fackens syn på industripolitiken måste lyftas fram mer. Det krävs mer fortbildning och omställning för att svensk industri ska utvecklas, och för att lönerna ska fortsätta att öka, skriver ekonomen Daniel Lind.

Om skribenten

Daniel Lind är forskningsledare för projektet om produktivitet hos Arena Idé. Var tidigare bland annat chefekonom på Unionen och ekonom på Metall.

För att säkra jobb och fortsatta löneökningar för landets industriarbetare måste Sverige som land stå sig väl i den internationella konkurrensen. Företagens produktivitet måste därför utvecklas gynnsamt, annars är risken uppenbar att jobben flyr landet, att lönerna stagnerar och att finansieringen av den gemensamma välfärden hotas.

Därför är det högintressant att Industrins Ekonomiska Råd (fackens och arbetsgivarnas gemensamma råd av oberoende ekonomer) den 21 okt publicerade en rapport om EU:s nya industripolitik. Nytt här är att politiken ges en mer aktiv roll än tidigare och att importtullar kan användas för att jämna ut konkurrensförhållanden till länder som inte tar miljöfrågan på lika stort allvar, till exempel Kina och USA.

Politikens aktiva roll handlar inte om att hålla svaga företag under armarna, utan om att genom satsningar på innovation och ny teknik förbättra EU-ländernas förmåga att konkurrera på den globala marknaden. För att det ska fungera krävs kompetensutveckling och livslångt lärande på arbetsplatserna, för att komma ut ur digitaliseringen och hållbarhetsomställningen med bevarad konkurrenskraft – och stärkt produktivitet.

Att rapporten sätter fokus på produktiviteten (alltså det värde i kronor och ören som varje anställd skapar) och dess betydelse för den gröna omställningen, är särskilt positiv med tanke på att produktivitetsutvecklingen inom svensk industri ungefär har halverats efter finanskrisen 2008–2009. Det är ingen unik svensk företeelse, men har i flera andra länder väckt en omfattande akademisk och politisk debatt om orsakerna och hur trenden kan vändas.

Den diskussionen behövs mer, och djupare, också i Sverige. Att den svenska produktivitetstillväxten inom industrin sedan inledningen av 1990-talet har varit förhållandevis gynnsam kan inte tas för given. Och vi vill definitivt inte tillbaka till perioden 1975–1990, då svensk industris produktivitetstillväxt utvecklades långsammare än i omvärlden och industriarbetarnas reallöner knappt ökade alls.

Därför är det mycket glädjande att Facken inom Industrin, tillsammans med den fackligt orienterade tankesmedjan Arena Idé, har startat ett gemensamt treårigt projekt. Uppdraget är att stötta facken att utveckla en uppdaterad produktivitetspolitik, att flytta frågan om produktiviteten högre upp på dagordningen, och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten.

Det saknas inte frågor att ta tag i – inklusive de som identifierats i EUs nya industripolitik – och glädjande är att forskningen under senare år i flera delar drar i facklig riktning: mot en god arbetsmiljö, behovet av kompetensutveckling och en jämn fördelning av den växande kakan.

Två särskilt viktiga frågor att snabbt ta tag i.

Den första är att säkerställa att det systemet för kompetensutveckling som möjliggörs av las-överenskommelsen kan dra i gång så snabbt som möjligt och att det görs på ett sätt som skapar maximal nytta för medarbetare och arbetsgivare.

Faktum är att utformningen av den främsta fackliga uppsidan i överenskommelsen ännu inte är klar. Här har politiken ett stort ansvar att lyhört och skyndsamt reformera systemet för livslångt lärande, i enlighet med parternas ambitioner.

Läs också

I-ordet inte längre tabu

PERSPEKTIV Industripolitiken är tillbaka. Men inte den gamla som försökte hålla skakiga företag under armarna. Utan en ny som handlar om grön och digital omställning. Och om din kompetensutveckling. Länge, länge var i-ordet bannlyst från den politiska debatten. Ett pestsmittat ord fördrivet ur den ekonomisk-politiska vokabulären. I dag är det annorlunda. Nu är inte i-ordet […]

Den andra frågan handlar om att reformera grund- och gymnasieskolan. Andelen utan gymnasieutbildning är alldeles för hög, likvärdigheten minskar, resultaten sjunker och livschanser fördelas mer ojämlikt än tidigare.

Ska en kunskapsekonomi som Sverige klara den globala konkurrensen måste alla barn och ungdomar ha samma chans att nå alla positioner i arbetslivet. Den egna prestationen ska vara avgörande, inte varifrån du kommer.

Under de senaste 40 åren har Sveriges arbetsgivarorganisationer, genom fristående institut, tankesmedjor och mediesatsningar, satsat stora resurser på att få ut sina budskap om vad som krävs politiskt och samhällsekonomiskt. Detta har inneburit att synen på facket har försämrats och att fackets ställning i samhällsdebatten har försvagats. Min förhoppning är att detta produktivitetsprojekt kan bli ett litet, litet embryo till motvikt mot arbetsgivarnas systematiska arbete.

Vi har tre år på oss att skapa den nytta som Facken inom Industrin förväntar sig. Det arbetet börjar nu.

Källa: Conference Board, https://www.conference-board.org/ilcprogram/. Produktivitetsmåttet i diagrammet definieras som realt förädlingsvärde per arbetad timme.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mer åsiktsmaterial

Min mamma är en superkraft

Min mamma är en superkraft

Vår kärlek sträcker sig hela vägen till jävlarna på Handelsbanken, skriver trollkarlen Carl-Einar Häckner.

”Vi måste hitta det vi tror på”

”Vi måste hitta det vi tror på”

Vi har fått ett valresultat där många arbetare röstat emot sina egna intressen. I dagens känslodebatt saknar jag den ideologiska grunden, skriver Dan Strängby.

”Elkris hotar klimatomställningen”

”Elkris hotar klimatomställningen”

Vi tar vårt ansvar i avtalsrörelsen, men för elkrisen vilar ansvaret på politikerna. Här är ett antal punkter som behövs, skriver företrädare för GS-facket, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna.

Utan kamp förtvinar våra solidariska rötter

Utan kamp förtvinar våra solidariska rötter

När få , om ens någon, upplevt fackliga kraftmätningar lockar låtsaslösningar – som fantasier om ett svenskare Sverige, skriver Volvoarbetaren Lars Henriksson.

Ett gott råd: var lite otydlig

Ett gott råd: var lite otydlig

Den som vill ge ett gott råd måste vara lite vag, annars finns risken att rådet går att följa, skriver författaren Sven Olov Karlsson.

Förloraren blir vinnare

Förloraren blir vinnare

Helle Klein: Ulf Kristerssons M förlorade stort men de ler för att regeringstaburetterna hägrar. Och nu har Sverige ett av västvärldens största högerextrema partier i regeringsmakten.

Kan valresultatet vara en välsignelse?

Kan valresultatet vara en välsignelse?

Kanske är det det som krävs, att Socialdemokraterna inte sitter vid makten utan får knyta näven i fickan och komma tillbaka starkare, skriver industriarbetaren Marcus Raihle.

Den anständiga högerns haveri

Den anständiga högerns haveri

Det blev som väntat en valrysare och valvakan pågår än. När detta skrivs har 1500 valdistrikts röster räknats och det är ännu mycket jämnt. Den rödgröna sidan leder och skulle detta resultat stå sig när alla röster är räknade blir Magdalena Andersson ny statsminister. Det skulle då stämma överens med både TV4:s och SVTs vallokalsundersökningar. […]

”SD:s politik splittrar och krossar arbetarrörelsen”

”SD:s politik splittrar och krossar arbetarrörelsen”

Därför utgör Sverigedemokraterna ett hot mot arbetarna, skriver Jack Åkerlund, klubbordförande för IF Metall på AQ Enclosure i Sollefteå.

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

Regeringens mål är tydligt: de nya jobben som klimatomställningen skapar ska hamna i Sverige, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Du kanske också vill läsa…

En chans att göra nya livsval

En chans att göra nya livsval

Ska klimatomställningen lyckas måste den vara socialt hållbar. Därför är vidareutbildning och omställningsstöd så viktigt, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

I-ordet inte längre tabu

I-ordet inte längre tabu

PERSPEKTIV Industripolitiken är tillbaka. Men inte den gamla som försökte hålla skakiga företag under armarna. Utan en ny som handlar om grön och digital omställning. Och om din kompetensutveckling. Länge, länge var i-ordet bannlyst från den politiska debatten. Ett pestsmittat ord fördrivet ur den ekonomisk-politiska vokabulären. I dag är det annorlunda. Nu är inte i-ordet […]

”Elkris hotar klimatomställningen”

Vi tar vårt ansvar i avtalsrörelsen, men för elkrisen vilar ansvaret på politikerna. Här är ett antal punkter som behövs, skriver företrädare för GS-facket, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna.

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

Regeringens mål är tydligt: de nya jobben som klimatomställningen skapar ska hamna i Sverige, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Vi ska äga välfärden tillsammans

Vi ska äga välfärden tillsammans

Nej, industriarbetarna har aldrig varit ”basically gone”. I och med den gröna omställningen är vi viktigare än någonsin för klimatet – och vår välfärd, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Industrin viktigare än någonsin

Industrin viktigare än någonsin

När andra delar av samhället nu vill bli miljövänliga behöver de pappersindustrins gröna produkter, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Rätt att lyssna på Adrian

När Magdalena Andersson höll tal i Almedalen hamnade industriarbetaren och numera ordförande för verkstadsklubben på Volvo, Adrian Avdullahu i centrum. Helt rätt, statsministern!

”Feltänk hindrar att vi kan utveckla befintliga vindkraftsparker”

”Feltänk hindrar att vi kan utveckla befintliga vindkraftsparker”

Med mer förutsägbara tillståndsprocesser skulle redan befintliga anläggningar snabbt kunna moderniseras och mycket mer el skulle kunna produceras, skriver Roger Boström och Ulf Larsson på SCA.

Grön politik ger motståndskraft

Grön politik ger motståndskraft

Om vi ska slippa slungas från den ena krisen till den andra behövs ett stabilt samhälle, skriver Kajsa Borgnäs.

Vi kan ställa krav på det vi producerar

Vi kan ställa krav på det vi producerar

30 års facit visar att vi inte kan överlåta klimatkrisen till politiker, företagsledare och en anonym marknad, skriver Volvoarbetaren Lars Henriksson.